Aneuryzmy mozgových ciev

Aneuryzmy mozgových ciev Sú patologické lokálne výčnelky stien arteriálnych ciev mozgu. S nádorovým prúdom mozgovej aneuryzmy imituje kliniku objemového vzdelávania s poškodením vizuálnych, trojklaných a okulomotorických nervov. Keď sa apoplexia aneuryzmy mozgových ciev prejavuje príznakmi subarachnoidálneho alebo intracerebrálneho krvácania, ktoré sa náhle objavia v dôsledku jeho prasknutia. Aneuryzma ciev v mozgu je diagnostikovaná na základe anamnézy, neurologického vyšetrenia, lebka röntgenujú, štúdium mozgovomiechového moku, CT, MRI a MRA mozgu. Ak existuje dôkaz aneuryzmy mozgových ciev, podlieha chirurgickému zákroku: endovaskulárna oklúzia alebo orezávanie.

Aneuryzmy mozgových ciev

Aneuryzma mozgových ciev je dôsledkom zmeny štruktúry cievnej steny, ktorá má zvyčajne 3 vrstvy: vnútornú - intimu, svalovú vrstvu a vonkajšiu - adventiciu. Degeneratívne zmeny, nedostatočné rozvinutie alebo poškodenie jednej alebo viacerých vrstiev cievnej steny vedú k zriedeniu a strate pružnosti postihnutej časti steny cievy. Výsledkom toho je, že na oslabenom mieste pod tlakom krvného prúdu je výčnelok cievnej steny. Toto vytvára aneuryzma mozgových ciev. Najčastejšia aneuryzma mozgových ciev je lokalizovaná v miestach rozvetvenia tepien, pretože tlak vyvíjaný na stenu cievy je najvyšší.

Podľa niektorých údajov je aneuryzma mozgových ciev prítomná u 5% populácie. Často je však asymptomatický. Zvýšenie aneuryzmálneho zväčšenia sprevádza zriedenie jeho steny a môže viesť k prasknutiu aneuryzmy a hemoragickej mŕtvice. Aneuryzma mozgových ciev má krk, telo a kopulu. Aneuryzmatický krk podobný cievnej stene je charakterizovaný trojvrstvovou štruktúrou. Kupola sa skladá iba z intimy a je najslabším bodom, v ktorom môže prasknúť aneuryzma mozgových ciev. Najčastejšia prasknutie sa pozoruje u pacientov vo veku 30-50 rokov. Podľa štatistík je to roztrhnutá aneuryzma mozgových ciev, ktorá spôsobuje až 85% netraumatického subarachnoidálneho krvácania (SAH).

Príčiny mozgovej aneuryzmy

Vrodená aneuryzma mozgových ciev je dôsledkom vývojových anomálií, čo vedie k porušeniu normálnej anatomickej štruktúry ich stien. Často sa spája s inými kongenitálnymi ochoreniami: polycystická choroba obličiek, koarkácia aorty, dysplázia spojivového tkaniva, malformácia cerebrálnych arteriovenóz a podobne.

Získal mozog aneuryzma môže vyvinúť v dôsledku zmien v stene ciev po tom, čo utrpel poranenie hlavy, na pozadí vysoký krvný tlak, ateroskleróza a vaskulárne hyalinóza. V niektorých prípadoch je spôsobená driftom do mozgových artérií infekčných embolov. Takáto aneuryzma mozgových ciev v neurológii sa nazýva mykotická. Tvorba aneurysm mozgu je uľahčené takými hemodynamické faktory, ako je nerovnomerné prietoku krvi a krvného tlaku.

Klasifikácia aneuryzmy mozgových ciev

Podľa jeho formy aneuryzmy mozgových ciev, je kruhový a vretenovitý. A prvé sú oveľa bežnejšie, v pomere približne 50: 1. Na druhej strane, kŕčová aneuryzma mozgových ciev môže byť jednoduchá alebo viackomorová.

Lokalizácia aneuryzmy mozgových ciev sa klasifikuje do aneuryzmy prednej mozgovej tepny, strednej cerebrálnej artérie, vnútornej krčnej tepny a vertebro-bazilárneho systému. V 13% prípadov sa na viacerých tepnách nachádza viac aneuryziem.

K dispozícii je tiež klasifikácia aneurysm mozgu vo veľkosti, podľa ktorého izolované miliárnej veľkosti aneuryzmy až do 3 mm, malý - 10 mm, stredné - 11-15 mm, veľký - 16-25 mm a obr - viac ako 25 mm.

Symptómy aneuryzmy mozgových ciev

Vo svojich klinických prejavoch mozgové aneuryzmy môžu mať nádorovitý alebo apoplektický priebeh. Keď nádor prevedenie mozgových vydutín a progresívne zväčšuje a dosahuje značnej veľkosti, začne stlačiť usporiadané vedľa svojho anatomické tvorbu mozgu, čo vedie k vzniku zodpovedajúcich klinických príznakov. Nádorovitá aneuryzma mozgových ciev je charakterizovaná klinickým obrazom intrakraniálneho nádoru. Jeho príznaky závisia od miesta. Najčastejšia aneuryzma mozgových ciev, ktorá sa vyskytuje v nádore, sa odhaľuje v oblasti vizuálneho kríženia (chiasma) a v kavernóznom sínuse.

Aneuryzma chiasmatického regiónu je sprevádzaná poruchami ostrosti a vizuálnych polí; s predĺženou existenciou môže viesť k atrofii optického nervu. Brain aneuryzma, ktorý sa nachádza v sinus cavernosus, môže byť sprevádzané jedným z troch syndrómy sinus cavernosus predstavujúce kombináciu paréza III, IV a VI dvojica CHMN s léziami rôznych odvetviach trojklanného nervu. Paréza III, IV a VI pár klinicky poruchy okohybných (oslabenie alebo zlyhanie rozvojové konvergencie strabizmu); porážka trigeminálneho nervu - príznaky neuralgie trojklaného nervu. Dlhodobá aneurysm mozgu môžu byť sprevádzané deštrukciu kostí lebky, detekovateľný v rádiografiu.

Často aneuryzma mozgových ciev má apoplektický priebeh s náhlym prejavom klinických symptómov v dôsledku prasknutia aneuryzmy. Len príležitostne prasknutie aneuryzmy predchádza bolesť hlavy v oblasti frontálnej-oftalmológie.

Roztrhnutie aneuryzmy mozgových ciev

Prvým príznakom prasknutia aneuryzmy je náhla veľmi intenzívna bolesť hlavy. Spočiatku môže mať miestny charakter, ktorý zodpovedá umiestneniu aneuryzmy, potom sa stáva difúznym. Bolesť hlavy sprevádza nevoľnosť a opakované zvracanie. Existujú meningeálne symptómy: hyperestézia, rigidita occipitálnych svalov, príznaky Brudzinského a Kerniga. Potom dochádza k strate vedomia, ktorá môže trvať aj iné časové obdobie. Môžu sa vyskytnúť epileptiformné záchvaty a duševné poruchy, a to z mierneho zmätku na psychózu. Subarachnoidálne krvácanie, ku ktorému dochádza pri pretrhnutí aneuryzmy mozgových ciev, je sprevádzané dlhším spazmom artérií umiestnených v blízkosti aneuryzmy. Približne v 65% prípadov tento vaskulárny spazmus vedie k poškodeniu mozgovej substancie typom ischemickej mozgovej príhody.

Okrem subarachnoidálneho krvácania môže roztrhnutá aneuryzma mozgových ciev spôsobiť krvácanie do látky alebo komôr mozgu. Intrarerebrálny hematóm sa pozoruje u 22% prípadov prasknutia aneuryzmy. Okrem všeobecných cerebrálnych symptómov sa prejavuje aj s rastúcou ohniskovou symptomatológiou v závislosti od lokalizácie hematómu. V 14% prípadov roztrhnutie aneuryzmy mozgových ciev spôsobuje krvácanie do komôr. Toto je najťažší variant vývoja ochorenia, ktorý často vedie k smrti.

Fokálnej symptómy, ktoré je sprevádzané prasknuté výdute mozgových ciev môže byť rôznorodé a sú závislé na lokalizácii výdute. Napríklad, mozog aneuryzma, ktorá sa nachádza na rozvetvenie krčnej tepny vedie k narušeniu vizuálnej funkcie. Aneuryzma prednej mozgovej tepny je sprevádzaný parézou dolných končatín a mentálnym postihnutím, stredná mozgové - hemiparéza na opačnej strane a poruchy reči. Lokalizuje v vertebrobazilárního systémových bazilárnej mozgových vydutín pri pretrhnutí vyznačujúci dysfágia, dyzartria, nystagmus, ataxia, striedavé hemiplégia, parézou centrálneho lícneho nervu a trojklanného nervu lézie. Mozgových vydutín leží v sinus cavernosus, nachádzajúce sa mimo dura mater, a preto to nie je sprevádzané krvácanie medzery v lebečnej dutine.

Diagnóza aneuryzmy mozgových ciev

Pomerne často aneurysm mozgu sa vyznačuje asymptomatické a môžu byť detekované náhodne pri vyšetrení pacienta v súvislosti s úplne iného ochorenia. S rozvojom klinických príznakov mozgových vydutín neurológ diagnostikuje na základe údajov histórie, neurologické vyšetrenie pacienta, röntgenových a tomografické vyšetrenie, študuje mozgovomiechová mok.

Neurologické vyšetrenie umožňuje identifikovať meningeálne a fokálne príznaky, na základe ktorých je možné lokálne diagnostikovať, t.j. určiť umiestnenie patologického procesu. Rádiografia lebky dokáže odhaliť skryté aneuryzmy a zničenie kostí základnej lebky. Presnejšia diagnostika je zabezpečená CT a MRI mozgu. Nakoniec je možné diagnostikovať aneuryzmu mozgových ciev na základe výsledkov angiografickej štúdie. Angiografia umožňuje určiť umiestnenie, tvar a veľkosť aneuryzmy. Na rozdiel od röntgenovej angiografie, magnetická rezonancia (MRA) nevyžaduje zavedenie kontrastných látok a môže sa uskutočniť dokonca aj v akútnom období prasknutia aneuryzmy mozgových ciev. Poskytuje dvojrozmerný obraz prierezu nádob alebo ich trojrozmerný objemový obraz.

Pri absencii viac informatívnych metód diagnostiky môže byť ruptúrovaná aneuryzma mozgových ciev diagnostikovaná vykonaním bedrovej punkcie. Detekcia krvi vo výslednej mozgovomiechovej tekutine naznačuje prítomnosť subarachnoidálneho alebo intracerebrálneho krvácania.

V priebehu diagnostiky by mali byť nádorové cerebrálne aneuryzmy diferencované od nádorov, cýst a mozgových abscesov. Apoplexická cerebrálna aneuryzma vyžaduje diferenciáciu od epileptického záchvatu, prechodného ischemického záchvatu, ischemickej mozgovej príhody, meningitídy.

Liečba mozgových aneuryziem

Pacienti, ktorí majú mozog aneuryzma je malý, musí byť neustále sledovaný neurológom alebo neurochirurg, pretože taká aneuryzma nie je indikáciou na chirurgickú liečbu, ale musí byť riadený k jeho veľkosti a prúdu. Cieľom konzervatívnych terapeutických opatrení je zabrániť zvýšeniu veľkosti aneuryzmy. Tie môžu zahŕňať normalizácia krvného tlaku alebo srdcovej frekvencie, korekcia hladiny cholesterolu v krvi, alebo liečenie efektového SCS existujúce infekčné choroby.

Operatívna liečba je zameraná na prevenciu prasknutia aneuryzmy. Jeho hlavnými metódami sú orezanie krčka aneuryzmy a endovaskulárna oklúzia. Stereotaktická elektrokoagulácia a umelá trombóza aneuryzmy sa môžu použiť s pomocou koagulantov. Pokiaľ ide o vaskulárne malformácie, vykoná sa rádiochirurgické alebo transcraniálne odstránenie AVM.

Roztrhnutá aneuryzma mozgových ciev je naliehavý stav a vyžaduje konzervatívnu liečbu podobnú liečbe hemoragickej mozgovej príhody. Indikácie sú chirurgická liečba: odstránenie hematómu, jeho endoskopická evakuácia alebo stereotaxická aspirácia. Ak je aneuryzma mozgových ciev sprevádzaná krvácaním do komôr, vzniká ventrikulárna drenáž.

Prognóza aneuryzmy mozgových ciev

Prognóza ochorenia závisí od miesta, kde sa nachádza mozgová aneuryzma, od jej veľkosti a od prítomnosti patológie vedúcej k degeneratívnym zmenám vaskulárnej steny alebo hemodynamických porúch. Mozgová aneuryzma, ktorá nezvyšuje veľkosť, môže existovať počas celého života pacienta bez toho, aby spôsobila akékoľvek klinické zmeny. Roztrhnutá aneuryzma mozgových ciev v 30 až 50% prípadov vedie k smrti pacienta. U 25-35% pacientov po pretrhnutí aneuryzmy sú pretrvávajúce deaktivujúce účinky. Opakované krvácanie sa pozoruje u 20-25% pacientov, letalita po dosiahnutí 70%.

Aneuryzma mozgových ciev: symptómy a liečba

Aneuryzma mozgových ciev - hlavné príznaky:

 • Hluk v ušiach
 • bolesť hlavy
 • slabosť
 • kŕče
 • závrat
 • Porušenie reči
 • Porušenie koordinácie pohybu
 • Bolesť v očiach
 • Zdvojnásobenie očí
 • Nepríjemnosť tváre
 • znepokojovať
 • fotofóbia
 • Strata sluchu
 • Zhoršené videnie
 • úzkosť
 • Poruchy urinácie
 • Paralýza tvárových svalov na jednej strane
 • Citlivosť na šum
 • Jedno rozšírenie žiakov

Aneuryzma mozgových ciev (tiež nazývaná intrakraniálna aneuryzma) sa objavuje ako malá anomálna forma v cievach mozgu. Toto zhutnenie sa môže aktívne zvýšiť vyplnením krvi. Pred takýmto pretrhnutím takéto vybratie nespôsobuje nebezpečenstvo alebo poškodenie. Vyvíja iba mierny tlak na tkanivo orgánu.

Keď dôjde k objaveniu sa aneuryzmy, krv prechádza do mozgového tkaniva. Tento proces sa nazýva krvácanie. Nie všetky aneuryzmy môžu byť komplikované krvácaním, ale iba niektoré z jeho typov. Okrem toho, ak je patologické vydutie pomerne malé, potom zvyčajne neškodí.

Aneuryzma sa môže objaviť kdekoľvek v krvných cievach, ktoré krmiva mozog. Vek nezáleží. Napriek tomu je však potrebné poznamenať, že ľudia zo stredného a vyššieho veku sú najčastejšie postihnutí chorobou, u detí je veľmi zriedka diagnostikovaná. Lekári hovoria, že novotvar v mozgu sa u mužov javí menej často ako v peknom sexe. Často sú ohrozené osoby vo veku od tridsiatich do šesťdesiatich rokov.

Roztrhnutie mozgových aneuryziem sa stáva "úrodnou pôdou" pri mŕtviciach, poraneniach CNS alebo viac žalostných následkov. Je pozoruhodné, že po jednej prestávke sa takáto patologická forma môže objaviť a znova vybuchnúť.

etiológie

V súčasnosti vedci úplne nevysvetlili faktory výskytu aneuryzmy v cievach mozgu. Ale prakticky všetky "jasné mysle" súhlasia, že faktory výskytu môžu byť:

 • ktoré zahŕňajú genetické anomálie vo vytváraní cievnych vlákien v mozgu a iné abnormálne procesy, ktoré môžu oslabiť steny krvných ciev. To všetko môže viesť k vzniku nádorov;
 • Akvizícia je. Existuje veľa takýchto faktorov. V zásade ide o kraniocerebrálne poranenia. Často sa vyskytujú aneuryzmy po závažných infekciách alebo ochoreniach, ktoré nepriaznivo ovplyvnili stav stien krvných ciev, ktoré krmiva mozog.

Mnoho lekárov verí, že najčastejšou príčinou aneuryzmy mozgových ciev je dedičnosť.

Zriedkavo príčiny tvorby tvorby v cievach mozgu môžu byť:

 • hlavná rana;
 • zvýšený krvný tlak;
 • infekcie alebo nádoru;
 • akumulácia cholesterolu na stenách ciev mozgu;
 • závislosť na nikotíne;
 • neporušené užívanie liekov;
 • ľudského ožiarenia.

druh

Existuje niekoľko typov aneuryzmy mozgových ciev, ktoré sa môžu líšiť v mnohých faktoroch.

Vo forme sú:

 • saccular. Na základe názvu vyzerá ako malá taška naplnená krvou, ktorá je pripojená k tepne v mozgu. Najbežnejší typ aneuryzmy u dospelých. Môže byť jednokomorový alebo môže pozostávať z niekoľkých komôr;
 • side. Je to nádor lokalizovaný priamo na stene cievy;
 • chudé. Vyskytuje sa kvôli rozšíreniu steny nádoby na určitom mieste.

Veľkosti aneuryziem sú:

 • miliary - nedosiahli tri milimetre;
 • malé - až desať milimetrov;
 • stredná veľkosť - až pätnásť milimetrov;
 • veľké - od šestnásť do dvadsaťpäť milimetrov;
 • veľmi veľké - viac ako dvadsaťpäť milimetrov.

V mieste pôvodu sa rozlišujú aneuryzmy:

 • predná tepna mozgu;
 • stredná cerebrálna artéria;
 • vnútri krčnej tepny;
 • vertebro-basilar systém.

príznaky

Aneuryzma mozgových ciev malých objemov sa objavuje a pokračuje bez prejavov príznakov. Ale je to presne až do času, kým začne formácia zvyšovať veľkosť a stlačte nádoby (až do úplného prerušenia). Aneuryzmy strednej veľkosti (ktoré nemenia veľkosť) nespôsobujú nepríjemné pocity a nespôsobujú vážne príznaky. Veľké vzdelávanie, ktoré neustále rastie, vyvíja veľký tlak na tkanivá a nervy mozgu, čo vyvoláva živý klinický obraz.

Najjasnejšia symptomatológia sa však prejavuje v aneuryzme mozgových ciev veľkej veľkosti (bez ohľadu na miesto vzniku). príznaky:

 • bolesť v očiach;
 • znížené videnie;
 • opuch tváre;
 • strata sluchu;
 • zvýšenie len jedného žiaka;
 • nehybnosť svalov tváre, ale nie všetky, ale na jednej strane;
 • bolesti hlavy;
 • kŕče (s obrovským aneuryzmom).

Symptómy, ktoré často pretrvávajú pri roztrhnutí:

 • dvojité videnie v očiach pri pohľade na objekty alebo ľudí;
 • ťažké závraty;
 • hluk v ušiach;
 • porušenie reči;
 • znížená citlivosť a slabosť.

Symptómy, ktoré naznačujú, že došlo k krvácaniu:

 • prudká intenzívna bolesť v hlave, ktorú nemožno tolerovať;
 • zvýšené vnímanie svetla a hluku;
 • svaly končatín sú paralyzované na jednej strane tela;
 • zmena duševného stavu (úzkosť, úzkosť atď.);
 • zníženie alebo úplná strata koordinácie pohybov;
 • porušenie procesu produkcie moču;
 • kóma (iba v ťažkej forme).

komplikácie

V mnohých prípadoch sa aneuryzma nemusí prejaviť a človek s ňou žije dlhé roky bez toho, aby sa jej podozrenie na prítomnosť vyskytlo. Nie je možné nájsť presný čas, kedy sa roztrhne aneuryzma, takže komplikácie z jej zničenia môžu byť ťažké.

Smrteľný výsledok sa pozoruje v takmer polovici klinických prípadov, ak došlo k krvácaniu. Zdravotné postihnutia sa stávajú asi štvrtinou tých, ktorým sa našla aneuryzma. Len pätina ľudí, ktorí utrpeli roztrhnutie aneuryzmy, môže zostať schopná. Komplikácie aneuryzmy sú nasledovné:

 • mŕtvice;
 • hydrocefalus;
 • poškodenie mozgu nezvratné;
 • edém mozgu;
 • poruchy reči a pohybu;
 • môže sa vyskytnúť epilepsia;
 • zníženie alebo ukončenie prívodu krvi do určitých oblastí mozgu, čo povedie k ischémii jej tkanív;
 • konštantný agresívny stav pacienta.

diagnostika

Veľmi zriedkavo, častejšie v prípade rutinného vyšetrenia alebo diagnostiky iných ochorení, je možné detegovať takýto novotvar pred jeho prasknutím. Diagnostické opatrenia sa často používajú po pretrhnutí aneuryzmy. Diagnostické metódy:

 • angiografia - röntgenové lúče s kontrastom vám umožňuje úplne vidieť mozog na obrázku a zvážiť, kde je lokalizácia vytvorená;
 • CT mozgu - určuje, ktorá časť mozgu má prasknutie a počet postihnutých tkanív a krvných ciev;
 • CT angiografia je kombináciou dvoch vyššie uvedených metód;
 • MRI mozgu - ukazuje presnejší obraz plavidiel;
 • EKG;
 • príjem tekutiny medzi miechou a membránami, ktoré ju obklopujú.

Okrem skúmania hardware, pacient vykonáva podrobný prieskum, aby zistili, hlavné príznaky úzkosti osoba, prítomnosť ďalších úrazov alebo chorôb a tak ďalej. N. Potom lekár vykonať úplné vyšetrenie pacienta a odoslať ju na dodávku analýzy.

liečba

V súčasnosti je najefektívnejším spôsobom liečby aneuryzmy chirurgická intervencia. Liečebné metódy liečby sa vykonávajú len na prevenciu a stabilizáciu pacienta, pretože farmaceutické lieky nezničia aneuryzmu, ale len znižujú riziko jej prasknutia.

V modernej medicíne existuje niekoľko operácií zameraných na odstránenie aneuryzmy z mozgu.

Metódy operačnej liečby:

 • kraniotómia a orezávanie aneuryzmy mozgu. Intervencia spočíva v otvorení lebky a nastavovaní svorky na krku formácie, čím sa zachová formácia celku a zabráni sa jeho prasknutiu. Po vyrazení aneuryzma zomrie a je nahradená náhradným tkanivom;
 • endovaskulárne intervencie. Vykonáva sa v strede ciev, takže sa človek môže dostať blízko k aneuryzme zvnútra. Operácia sa vykonáva pomocou röntgenového prístroja. Keď lekár vytiahne katéter až na miesto s aneuryzmou, vstúpi tam spirálou, ktorá povedie k jeho odumieraniu. Táto metóda sa môže použiť aj po pretrhnutí aneuryzmy.

Pred roztrhnutím aneuryzmy as malou veľkosťou sa pacient rozhodne, ako sa má liečiť, či nie, alebo nie. Rozhodnutie by malo byť založené len na konzultáciách lekára, ktorý poskytne podrobné informácie o možných výsledkoch operácie alebo o odmietnutí.

Samošetrenie aneuryzmy mozgových ciev je zakázané.

prevencia

Preventívne metódy prevencie vývinu aneuryzmy a jeho pretrhnutia sú obmedzené na včasné odstránenie tejto formácie. Cieľom prevencie je znížiť riziko vzniku krvného vaku v mozgových cievach. Preventívne opatrenia pozostávajú z:

 • úplné odmietnutie fajčenia a alkoholu;
 • kontrola krvného tlaku;
 • trvalé nat. cvičenia a záťaže;
 • vyhýbanie sa traumatickým športom;
 • pravidelné absolvovanie úplného vyšetrenia lekárom;
 • užívanie liekov predpísaných lekárom.

Prevenciu je možné vykonať pomocou populárnych metód. Najúčinnejšími prostriedkami sú:

 • čerstvé z repnej šťavy;
 • tinktúra zimolezu;
 • odvar zo šupky zemiakov;
 • koreň valeriána;
 • nápoj vyrobený z kukuričnej múky;
 • odvar z čierneho ryže;
 • infúzie matka a nemorálne.

Nie je potrebné vykonávať profylaxiu len ľudovými metódami a ešte viac ich dávať prednosť. Budú užitočné len v kombinácii s liekmi.

Ak sa aneuryzma nevytvorí, je potrebné vykonať jednoduché kroky:

 • monitorovať krvný tlak;
 • dodržiavať diétu;
 • pravidelne podstupujú lekársku prehliadku a užívajú predpísané lieky.

Ak si myslíte, že máte Aneuryzma mozgových ciev a symptómy charakteristické pre túto chorobu, potom môžete pomôcť lekárom: vaskulárnemu lekárovi, neurológovi.

Tiež odporúčame použiť našu on-line diagnostickú službu, ktorá na základe príznakov vyberá pravdepodobné ochorenia.

Neurinóm (schwannóm, neurimóm) je benígny nádor, ktorý je lokalizovaný v podriadených mäkkých tkanivách s nervovými zakončeniami. Tvorba takejto povahy má tendenciu degenerovať do malígneho, čo predstavuje priamu hrozbu nie pre zdravie pacienta, ale pre život.

Migréna je pomerne časté neurologické ochorenie sprevádzané ťažkou paroxysmálnou bolesťou hlavy. Migrény, ktorej príznaky sú skutočne v bolestiach, je zameraný na jednej polovici hlavy najčastejšie okolo očí, chrámov a čelo v nevoľnosti a v niektorých prípadoch, a vracanie, nie je záväzný pre nádorové útvary mozgu, cievnej mozgovej príhody a závažné poranenia hlavy, hoci a môže naznačovať naliehavosť vývoja určitých patológií.

Rakovina mozgu je ochorenie, ktorého výsledkom je nádor malígnej prírody, ktorý rastie v jeho tkanivových formách v mozgu. Patológia je veľmi nebezpečná a vo väčšine klinických situácií sa končí smrteľným výsledkom. Ale život pacienta môže byť výrazne predĺžený, ak sa prvé príznaky ochorenia objavia včas a vzťahujú sa na lekársku inštitúciu na komplexnú liečbu.

Inzulínóm - nádor, ktorý má často benígny priebeh a tvorí sa v pankrease. Nádor má hormonálnu aktivitu - vylučuje inzulín vo veľkom množstve. To spôsobuje vývoj hypoglykémie.

Astrocytóm je malígny gliový nádor, ktorý sa tvorí z buniek astrocytov. Lokalizácia intracerebrálneho nádoru môže byť veľmi odlišná - od jednej hemisféry po porážku len mozgového kmeňa, optického nervu atď.

Pomocou fyzických cvičení a sebakontroly môže väčšina ľudí robiť bez medicíny.

Aneuryzma mozgových ciev

Aneuryzma mozgu je patologická forma, ktorá je lokalizovaná na stenách vnútroočných ciev, má tendenciu rásť a vyplniť dutinu krvou. Steny postihnutej nádoby vyčnievajú, v dôsledku čoho sa začnú tlačiť na nervy a mozgové tkanivá, ktoré sú v jej blízkosti, zodpovedné za životnú činnosť a fungovanie organizmu. Po dosiahnutí veľkej veľkosti sa aneuryzma môže prelomiť a viesť k vážnym následkom - urážke s následnými dôsledkami, kómy alebo smrti.

Príčiny aneuryzmy mozgu

Tvorba intrakraniálnych aneuryziem je takmer vždy spojená s patologickými poruchami cievnych tkanív. Získané alebo vrodené ochorenia prispievajú k zničeniu stien ciev, čím sa znižuje ich tón a delaminácia. Oslabené cievy nedosiahnu prirodzený tlak prietoku krvi, čo vedie k vzniku aneuryzmy vo forme výčnelku steny, po ktorom nasleduje akumulácia krvi v dutine na najtenšom mieste.

Hlavné dôvody, ktoré vyvolávajú deštrukciu cievnych stien a výskyt intrakraniálnych aneuryziem, zahŕňajú:

 • Genetické abnormality, ktoré sa prejavujú nielen ako vrodené, ale aj získané choroby.
 • Arteriálna hypertenzia. Steny ciev stratia elasticitu a sú pokryté mikrotrhlinami v dôsledku nadmerného krvného tlaku na nich. Pri dlhších patologických účinkoch môže dôjsť k výbehu steny zriedenej cievy ak vzniku aneuryzmy.
 • Ateroskleróza. Vzhľad aterosklerotických plátov a deštrukcia cievnych stien sa často kombinuje s arteriálnou hypertenziou, čím sa zvyšuje riziko vzniku aneuryzmy.
 • Intrakraniálne poranenia. Pri uzavretom CCT môže dôjsť k poškodeniu mozgových artérií na tvrdom plášti, v dôsledku čoho sa na ich stenách vyvíjajú aneuryzmy.
 • Infekcie mozgu. V takýchto prípadoch sú aneuryzmy komplikáciou základného ochorenia, napríklad akútna meningitída, bakteriálna endokarditída alebo plesňové ochorenia.
 • Nádorová embólia. Aneuryzma sa objavuje na pozadí čiastočného prekrývania kanála cievy s časťou nádoru, ktorý sa oddelil od tela formácie.
 • Vplyv žiarenia.

Ak je niektorá z uvedených ochorení alebo ochorení náchylná, osoba by mala pravidelne vyšetrovať odborníci a ak je to potrebné, liečiť. Pravidelná analýza stavu mozgových ciev umožní včas pozorovať vývoj patológie a prijme vhodné opatrenia.

Aneuryzma mozgu: príznaky

Na začiatku ochorenia sú príznaky mozgovej aneuryzmy mierne. Pokiaľ ide o príznaky, ktoré sú často podobné prejavom neurologických ochorení, málo venuje pozornosť, zatiaľ čo choroba sa naďalej vyvíja. Ak v počiatočnom štádiu nebola zistená patológia mozgových ciev a v dôsledku tejto aneuryzmy sa zvýšila na veľkú veľkosť, pacient začína vykazovať výraznejšie príznaky tejto choroby:

 • Bolesti hlavy. Mierna pulzácia, ktorá sa prejavuje častejšie na jednej strane a v očných kockách, nastáva pri aneuryzme ciev prechádzajúcich povrchovými tkanivami mozgovej membrány. Ak je patológia lokalizovaná vo vnútorných tkanivách mozgovej látky, potom bolesti hlavy nemôžu narušiť, pretože v týchto štruktúrach nie sú receptory bolesti.
 • Bolestivosť tváre. Symptóm sa vyskytuje, keď sa vyvinie aneuryzma v stenách karotickej tepny a tlak na procesy tvárového nervu.
 • Poruchy pozorovania. Aneuryzma nachádzajúca sa v blízkosti optických nervov ich môže stláčať a tým spôsobiť zhoršenie zraku. Ak sa ochorenie vyvinie v tesnej blízkosti zväzku optických nervov, môže pacient čiastočne stratiť zrak alebo úplne slepú.
 • Kŕče. Svalové kontrakcie sa vyskytujú nedobrovoľne, keď sú veľké aneuryzmy vyťahované do tkanív veľkých hemisférov zodpovedných za motorické funkcie. Kŕče spôsobené aneuryzmom nevyzerajú ako epileptické záchvaty, avšak je možné diagnostikovať ich príslušnosť k ochoreniu len počas podrobného vyšetrenia.
 • Neurologické poruchy spôsobené stlačením kraniálnych nervov. V dôsledku toho môže pacient stratiť chuť a sluch, môže sa vyskytnúť porucha mimika a znížiť spodné viečko.
 • Prechodné záchvaty ischemického typu. V závislosti od cievy alebo tepny, ktoré sú ovplyvnené aneuryzmou, pacient vyvíja akútne záchvaty krvného zásobenia mozgu trvajúci až jeden deň. Tento proces sprevádza závrat (až do straty vedomia), strata orientácie, pokles pamäti a citlivosti, ochrnutie končatín a oddelené časti tela.

V stave blízkymu roztrhnutiu aneuryzmy sa symptómy pacienta menia. Zvyšuje sa intenzita opísaných neurologických príznakov, v dôsledku čoho pacient pocíti výrazné zhoršenie svojho zdravotného stavu. V tomto štádiu je liečba lekárom už núdzovým opatrením, inak roztrhnutie aneuryzmy ohrozuje nezvratné dôsledky a smrteľné následky.

Druhy aneuryzmy

Tri typy intrakraniálnych aneuryziem sa vyznačujú vonkajšími znakmi a štruktúrou vývoja:

 1. Sacled - guľatý vak s krvou vo vnútri je pripevnený k stene plavidla podstavec alebo nohu. Externý pohľad na tento typ aneuryzmy sa podobá bobule, visiace z vetvy, tak sa nazýva "bobule".
 2. Bočný - vyzerá ako nádor, je umiestnený priamo na stenu cievy;
 3. V tvare vretena - sa nachádza na mieste patologickej expanzie ciev zvnútra.

Na mieste lokalizácie aneuryzmy sú:

 1. Arteriálne - vznikajú v miestach rozvetvenia arteriálnych ciev z dôvodu ich patologickej expanzie.
 2. Arteriovenózne - postihujú steny žilových ciev.

Z hľadiska pôvodu sú aneuryzmy mozgu rozdelené na:

 1. Stratifikované - aneuryzmy sú umiestnené priamo v stene nádoby v dôsledku delaminácie a presakovania cez trhliny.
 2. Pravda - vznikajú vo vnútri nádoby kvôli vyčnievaniu steny.
 3. Falošné - sú vytvorené z vonkajšej strany cievy vo forme dutého novotvaru, zatiaľ čo krv prechádza cez mikrotrhliny alebo dierky v stene.

Aneuryzmy mozgu sú klasifikované podľa iných znakov. Takže počtom aneuryziem sa vyskytuje viacnásobný alebo jediný, podľa charakteru vzhľadu - vrodený alebo získaný, vo veľkosti - malý, stredný a veľký. Ak sa objaví aneuryzma proti purulentnej infekcii, nazýva sa to mykotická infekcia.

Roztrhnutie aneuryzmy mozgu a jeho dôsledky

Pri nadmerne tenkých cievach a pod vplyvom provokačných faktorov môže mať pacient aneuryzma prasknutú s odtokom krvi do blízkych tkanív. V závislosti od miesta aneuryzmy môže krvácanie ovplyvniť mozgové tkanivo, jeho medzery a komory.

Krvácanie spôsobené prasknutím aneuryzmy nesie vysoké riziko zablokovania kanálov na vedenie lúhu a stagnáciu kvapalnej tekutiny. Mozog sa nafúkne a krv, ktorá sa šíri cez mozgové tkanivá počas rozkladu, vyvoláva vývoj zápalového procesu a nekrózy. Výsledkom toho je, že postupne umierajúce časti mozgu prestávajú vysielať signály do životne dôležitých systémov a orgánov a ich činnosť prestane.

Pretrhnutie aneuryzmy mozgu je charakterizované nasledujúcimi príznakmi:

 • Intenzívne záchvaty bolesti hlavy. Krv presiaknutá do mozgového tkaniva dráždi nervové zakončenia, ktoré sa tam nachádzajú, čo vyvoláva pocit neznesiteľnej bolesti hlavy.
 • Nevoľnosť a náhle zvracanie.
 • Strata vedomia. Existuje pozadie prudkého nárastu ICP, vyvolaného odtokom krvi, tvorbou hematómu a edému mozgu.
 • Neurologické príznaky naznačujúce podráždenie membrán mozgu. Medzi tieto príznaky patrí vzhľad fotofóbie, svalové napätie krku, chrbta a nohy. V druhom prípade sa pacient nemôže dotknúť hrudi bradom a sedieť.

Pri roztrhnutí aneuryzmy je riziko smrti extrémne vysoké.

Aj keď človek môže zachrániť a poskytnúť mu stabilný stav, existuje veľká časť pravdepodobnosti komplikácií po subarachnoidálnom krvácaní:

 • opakované pretrhnutie aneuryzmy;
 • akumulácia tekutiny v štruktúrach mozgu (cidrocephaly) spôsobená prekrývaním mrkvy;
 • ischémie mozgu s nízkou pravdepodobnosťou smrti.

Komplikácie, ktoré sa vyskytujú po pretrhnutí aneuryzmy závisia aj od stupňa poškodenia mozgu. Takže pacient sa môže prejaviť:

 • poruchy reči - po krvácaní do reči ľavá hemisféra sa stáva vágna, problémy s písaním a čítaním;
 • poruchy motorického systému, ochrnutie končatín - s poranením miechy;
 • zníženie prehĺtania reflexom - príjem potravy je výrazne obmedzený, potraviny namiesto pažeráka sa dostanú do dýchacieho traktu, ako vyvolávajú vývoj zápalových procesov v pľúcach;
 • psychoemotionálna nestabilita, prejavujúca sa formou útokov agresie, hnevu alebo naopak, infantilizmu, apatia, strachu;
 • znížené vnímanie - človek je narušený priestorovým vnímaním okolitých objektov (napríklad je ťažké, aby sa dostal do dverí alebo nalial čaj do pohára);
 • porušenie kognitívnych funkcií - prejavuje sa v podobe poruchy pamäti, zníženia duševných schopností a logického myslenia;
 • psychologické poruchy - osoba, ktorá predtým mala roztrhnutie aneuryzmy, často sa obávajú depresívnej nálady a na pozadí sa rozvíja nespavosť, strata chuti do jedla, apatia k udalostiam;
 • bolesti hlavy - periodické záchvaty vo forme ťažkých pulzácií alebo lumbagov, ktoré sa ťažko odstraňujú pomocou liekov proti bolesti, zhoršujú pohodu a znižujú účinnosť;
 • epileptické záchvaty - sa vyskytujú u každých 5 pacientov, u ktorých došlo k roztrhnutiu aneuryzmy.

Často stratené mozgové funkcie nemožno obnoviť, kompetentná rehabilitácia a pravidelné pozorovanie odborníkmi umožňujú zlepšenie činnosti mozgu a dosiahnutie úplnej samoobsluhy.

Liečba mozgových aneuryziem

Na liečbu aneuryzmy sa používajú dve hlavné metódy: chirurgické a konzervatívne. Ak je aneuryzma mozgu malá a nemá tendenciu sa zvyšovať, odborníci ju sledujú pravidelným prechodom diagnózy a predpisujú súčasne podávanie liekov. Pri intenzívnom raste a hrozbe prerušenia vzdelávania sa pacientovi odporúča podstúpiť operáciu.

Pri konzervatívnej liečbe je pacientovi predpísané lieky s účinkom zameraným na zníženie účinku aneuryzmy na blízke tkanivá a odstránenie patologických symptómov:

 1. Vazodilatátory (nimodipín) - indikovaný na prevenciu vaskulárneho spazmu, ich rozšírenie a zlepšenie prietoku krvi v cievach mozgu.
 2. Antihypertenzívne lieky (kaptopril, labetalol) - sú ukázané s vysokým krvným tlakom na uvoľnenie tónu cievnych stien. Pri aneuryzme užívanie liekov pomáha zmierniť stres zo steny tvorby a tým znížiť riziko jeho prasknutia.
 3. Antikonvulzíva (fenosepam) - majú relaxačný účinok na nervové bunky, čo vedie k zníženej rýchlosti prenosu impulzov na problémové miesto.
 4. Painkillers prescription drugs (Morphine) - predpísané pre neprípustné bolesti hlavy v podmienkach intenzívnej liečby a pod kontrolou vitálnych systémov tela. Lieky v tejto skupine sú návykové, takže sa používajú vo výnimočných prípadoch.
 5. Antiemetické tablety (metoklopramid) - sú indikované, keď sa stav zhoršuje v dôsledku zvracania.

Treba mať na pamäti, že konzervatívny spôsob, ako vyliečiť mozgových vydutín nie je možné, môže lieky lieky iba znížiť riziko prasknutia.

Ak sa formácia rýchlo rozvíja a vyvíja tlak na blízke tkanivá, potom by sa malo počúvať názory odborníkov a pri absencii kontraindikácií súhlasiť s operáciou.

Odstránenie aneuryzmy mozgu, operácia

Chirurgický zásah nesie riziko vzniku následných komplikácií, ale je niekoľkonásobne nižší v porovnaní s hrozbami, ktoré vznikajú pri roztrhnutí aneuryzmy mozgu.

V závislosti od indikácií, celkového stavu, polohy a stupňa ohrozenia života je pacientovi predpísaný jeden z nasledujúcich chirurgických zákrokov:

 1. Otvorená operácia (kraniotómia). Metóda zahŕňa otvorenie lebky v mieste lokalizácie aneuryzmy a použitie jedného z nasledujúcich spôsobov liečby:
  • Orezanie - hrdlo aneuryzmy sa nosí kovovou sponou, ktorá nie je súčasne s materskou nádobou a nevykazuje nahromadenú krv z dutiny. V priebehu času sa dutina aneuryzmy nahradí spojivovým tkanivom, čo zabraňuje následnému vniknutiu krvi do nej.
  • Posunovanie - poškodená nádoba sa prekrýva, zatiaľ čo prietok krvi je presmerovaný pozdĺž neďalekej umelého plavidla (skrat).
  • Posilnenie steny - poškodená nádoba v mieste vývinu aneuryzmy je obalená špeciálnym chirurgickým materiálom, v dôsledku čoho sa na problematickú oblasť tvorí zvláštna kapsula.
 2. Endovaskulárna embolizácia. Postup je vykonávaný minimálne invazívnym spôsobom bez nutnosti otvoriť lebku. Pomocou angiografie sa flexibilný katéter pozdĺž cievy dostáva do aneuryzmy. Potom sa do dutiny formácie zavedie kovová špirála, ktorá pokrýva dutinu cievy a tým zabraňuje prieniku krvi do vnútra. Výhodou tejto metódy je považovaná za bez otvárania zásah, zároveň nedostatky zahŕňajú, neschopnosť odstrániť nahromadené krvi do výdute dutiny a vývoj cievnych spazmov, ako reakcia na cudzie teleso.

Napriek progresívnosti druhej metódy sa špirála môže časom deformovať a otvoriť lúmen, čím sa obnoví prívod krvi aneuryzmy a začne rásť. V takýchto prípadoch sa pacientovi odporúča podstúpiť druhú operáciu.

Rehabilitácia po aneurysmovej operácii mozgu

Obdobie rekonvalescencie po chirurgickom zákroku závisí od viacerých faktorov - vek pacienta, typ aneurysmatických a mozgových štruktúr, ktoré sa zaoberala, profesionalita chirurgov vykonávajúcich činnosť a rozsah komplikácií, ktoré môžu stáť v jeho priebehu.

Pred stabilizáciu pooperačnom období je pacient v nemocnici a za dohľad nad liekov prechádza neurosurgeons. V závislosti od zdravotného stavu a ukazovateľov v nemocnici môže zostať od 3 do 30 dní. Po tomto období začne rehabilitačné obdobie.

Pre efektívne rehabilitácie pacienta môže trvať až 2 roky, počas ktorých je odporúčaná liečba v špecializovaných kúpeľoch pod lekárskym dohľadom, rehabilitačné špecialistov a psychológov. Počas tohto obdobia udržiavacej liečba a rehabilitačné aktivity sú priradené kurzy s prestávkou medzi nimi počas niekoľkých týždňov. V závislosti na stupni poškodenia štruktúry mozgu sa človek podstúpi operáciu sa zaoberajú úzkych odborníkov, ktorí mu pomáhajú obnoviť stratenú funkciu reči, písanie, čítanie, prechádzky.

Účinné rehabilitačné opatrenia určené po odstránení intrakraniálnych aneuryziem zahŕňajú fyzioterapeutické postupy, ktoré možno rozdeliť do dvoch skupín:

 1. hmatový účinok na svalové tkanivo a cievy, ktoré sú poškodené počas operácie alebo s krvácaním;
 2. použitie inštrumentálnych techník na stimuláciu tkanív postihnutých chirurgickým zákrokom.

Prvá skupina zahŕňa:

 • terapeutická masáž problémových zón - ramenný pás, oblasť goliera, hlava, končatiny;
 • akupunktúra;
 • fyzioterapeutické cvičenia vrátane práce so simulátormi, ak sú funkcie motora prerušené po operácii.

Zo všetkých inštrumentálnych techník po odstránení aneuryzmy mozgu platí:

 • elektroforéza s použitím liečivých roztokov;
 • elektrostimulácia svalov;
 • UHF podľa údajov;
 • kyslíka, jodidu, brómu alebo sirovodíka.

Na individuálnom základe môže rehabilitant upraviť zoznam liečebných postupov v závislosti od toho, ako súčasný priebeh terapie ovplyvňuje telo.

Účinky mozgovej aneuryzmy a prognózy

Pacient s diagnózou mozgovej aneuryzma, by mal pochopiť, že oneskorenie pri liečbe môžu ohroziť jeho prasknutie, subarachnoidálne krvácanie a vážne dôsledky: strata životných funkcií alebo smrť.

Ak sa pred roztrhnutím zistí aneuryzma, má pacient šancu, ak nie na úplné zotavenie, potom na výrazné predĺženie života. Prognóza prežitia po chirurgickom zákroku je v priemere 10 rokov, pričom indikátor sa môže meniť v závislosti od veku pacienta, od rezistencie tela, štruktúry a umiestnenia vzdialenej aneuryzmy.

Pretrhnutie aneuryzmy mozgu výrazne zhoršuje prognózu prežitia a je vyjadrené v nasledujúcich priemerných štatistických výsledkoch:

 • smrteľný výsledok v 10% prípadov pred príchodom lekárov, v 5% - po operácii, v 50% - do 30 dní po prestávke;
 • tvorba intrakraniálneho hematómu u 22% prežívajúcich pacientov, ktorí podstúpili subarachnoidálne krvácanie;
 • odtok krvi do komôr mozgu u 14% pacientov, čo v polovici prípadov vedie k smrti.

Riziká smrteľného výsledku sa zvyšujú v časoch, ak je aneuryzma veľkých rozmerov v akútnom štádiu alebo sa opakuje krvácanie.

Zo všetkých prežívajúcich pacientov po pretrhnutí aneuryzmy je len 30% schopných samostatne vykonávať svoju liečbu a v závislosti od miesta krvácania môžu zostať ochorenia mozgovej funkcie:

 • zhoršené vnímanie;
 • zníženie kognitívnych funkcií (pamäť, myslenie, schopnosť duševného vývoja);
 • zmeniť vlastnosti správania a psycho-emocionálne pozadie;
 • porušenie reči, sluchové a vizuálne funkcie;
 • epileptické záchvaty, krátkodobá paralýza.

Prognóza prasknutia aneuryzmy mozgu závisí od viacerých faktorov: vek pacienta, lokalizácia aneuryzmy, stupeň výpotku a operatívna starostlivosť lekárov.

Aneuryzma mozgových ciev: časová bomba

Aneuryzma mozgových ciev je dosť vážna patológia. Je to nebezpečný pre svoje najvážnejšie komplikácie. Kvôli asymptomatickému priebehu nemá pacient ani podozrenie, že ide o chorobu, ktorú možno oprávnene nazvať "časovanou bombou".

Čo je aneuryzma mozgu?

Aneuryzma je porucha v stene cievy, pri ktorej dochádza k opuchu v jej plášti. Ak zoberiete do úvahy všetky choroby mozgových ciev, potom takáto anomália zaujme vedúce pozície v zozname.

S touto patológiou dochádza k deformácii cievy, v dôsledku čoho je možné rozlíšiť tri jej časti: krk, telo a dómu. Cervix zostáva rovnaký ako trojvrstvový ako plavidlo je normálne a kopula je reprezentovaná jednou vrstvou. Kvôli zriedeniu steny sa táto oblasť stáva slabým bodom tepny alebo žily, čo môže v budúcnosti viesť k intracerebrálnemu krvácaniu. To je roztrhnutie aneuryzmy, ktoré predstavujú hlavné nebezpečenstvo v tejto chorobe. Rizikom sú najmä ženy vo veku od štyridsiatych do šesťdesiatich rokov.

Aneuryzma mozgových ciev sa tiež nazýva mozgová alebo intrakraniálna.

Klasifikácia aneuryziem: krehké, arteriálne, multikomorové a iné

Existuje veľký počet variantov klasifikácie mozgových aneuryziem.

 1. Podľa veľkostí:
  • miliardu - do troch milimetrov;
  • priemer - až pätnásť milimetrov;
  • veľké - do 25 milimetrov;
  • Obra je viac ako dvadsaťpäť milimetrov.
 2. Podľa počtu komôr v aneurysme:
  • jednoduchá komora;
  • Viackomorový.

Príčiny a faktory vývoja

Doteraz vedci zatiaľ nedosiahli žiadny spoločný názor na príčiny nástupu tejto choroby. Odborníci sa domnievajú, že tvorbu patológie uľahčujú tieto faktory:

 • dedičnosť - rôzne anomálie vaskulárneho vývoja;
 • traumatické vaskulárne lézie;
 • chronických alebo chronických infekcií;
 • ionizujúce žiarenie;
 • ateroskleróza;
 • vysoký krvný tlak.

Vo všeobecnosti dochádza k pretrhnutiu aneuryzmy na pozadí arteriálnej hypertenzie a najmä často pri náhlom skoku tlaku.

Symptómy a znaky: patológia v tehotenstve a detstve

Neexprimovaná aneuryzma je vo väčšine prípadov asymptomatická. Jeho prítomnosť je často známa až po krvácaní. Patológia môže byť tiež zistená náhodou počas prieskumu pri inej príležitosti.

Keď sa aneuryzma pretrhne, vyvine sa takzvaná hemoragická mozgová príhoda. Symptomatológia je rozdelená na všeobecné a ohniskové charakteristiky. Spoločnou charakteristikou väčšiny prípadov krvácania a ohniskovej vzdialenosti je inherentná určitá lokalizácia cievnej nehody.

 • ostrý štart, podobný úder do hlavy;
 • pocit tepla v hlave;
 • ťažká nevoľnosť a vracanie;
 • rozmazané alebo v bezvedomí;
 • meningeálne príznaky:
  • tuhosť (nepružnosť) okcipitálnych svalov;
  • pozitívny test Kernig (lekár ohýba nohu v uhle deväťdesiat stupňov v bedrového a kolenného kĺbu, a potom sa pokúsi úplne rovný v kolennom kĺbe, v reakcii na túto reflexne zníženého flexoru, ktorá zabraňuje narovnať končatinu a pacient začne pociťovať bolesť);

  Ohniskové príznaky sa vyvíjajú v závislosti od lokalizácie:

  1. Roztrhnutie aneuryzmy vnútornej krčnej tepny:
   • intenzívna bolesť na čele;
   • poruchy videnia;
   • motorické poruchy na protiľahlej strane lézie;
   • zhoršená citlivosť v horných dvoch tretinách tváre.
  2. Roztrhnutie aneuryzmy prednej mozgovej artérie:
   • rôzne psychomotorické poruchy;
   • porucha pamäti;
   • motorické poruchy na opačnej strane katastrofy, výraznejšie v nohe.
  3. Roztrhnutie aneuryzmy strednej cerebrálnej artérie:
   • motorické poruchy na opačnej strane katastrofy, výraznejšie v ruke až po absenciu pohybu;
   • porušení v porozumení alebo rozmnožovaní reči;
   • záchvaty;
   • strata vizuálnych polí.
  4. Roztrhnutie aneuryzmy tepien vertebrobilárneho systému:
   • poruchy spojené s okulomotorickými nervami na jednej alebo na oboch stranách;
   • poruchy prehĺtania, tvorby reči;
   • zhoršenie zraku;
   • kóma.

  Ako taká, neexistujú žiadne príznaky pri intrakraniálnej aneuryzmálnej ruptúre u tehotných žien. Patológie sú vlastné tým istým znakom.

  Deti budú mať nasledujúce príznaky:

  • nevoľnosť;
  • úzkosť;
  • bezvýznamný plač;
  • blednutie kože;
  • ospalosť;
  • strata vedomia;
  • zhoršená koordinácia.

  Diagnostika a diferenciálna diagnostika

  1. Lumbálna punkcia. Ide o invazívnu metódu na diagnostikovanie krvácania v komorách mozgu. V prítomnosti druhého z nich bude mozgomie mozgu mať farbu "mäsových výtokov".
  2. Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI). Je to metóda diagnostikovania chronických krvácaní, aneuryziem, ktoré už pretrhli dostatočne dlho.
  3. Počítačová tomografia (CT). Vedúca metóda diagnostikovania krvácania do mozgu, najmä v prvých dňoch. Umožňuje určiť nielen zdroj, ale aj veľkosť, množstvo a intenzitu tohto zdroja.

  Diferenciálna diagnóza sa má vykonať s nasledujúcimi ochoreniami:

  • mozgové nádory;
  • infekcie, ktoré postihujú mozog (napr. meningokoka).

  liečba

  Liečba má byť zameraná buď na prevenciu výskytu aneuryzmy, tj na prevenciu ochorenia, alebo na zmiernenie následkov medzery, ktorá sa vyskytla.

  Lieky: Enalapril, Tanakan, Pyracetam a iné lieky

  Aby sa zabránilo vzniku cievnych aneuryziem a ich roztrhnutiu, je potrebné liečiť aterosklerózu a arteriálnu hypertenziu. Na tento účel použite:

  • beta-blokátory (bisoprolol);
  • statíny (pravastatín);
  • inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (Enalapril);
  • blokátory pomalých kalciových kanálov (Nifedipine);
  • antikoagulanciá (warfarín);
  • angioprotektormi (Tanakan).

  Na zlepšenie stavu pacienta po cievnej mozgovej príhode je možné použiť lieky, ktoré zlepšujú regeneračné vlastnosti tela a zlepšujú tak cerebrálnu cirkuláciu.

  • nootropika (Piracetam);
  • stimulátory regenerácie tkaniva (Actovegin);
  • antikonvulzíva (Lamotrigín).

  Lieky - Galéria

  Vlastnosti výživy

  Diéta by mala byť primárne zameraná na zníženie diétne potraviny, ktoré obsahujú veľké množstvo polynenasýtených mastných kyselín, ktoré prispievajú k zvýšeniu hladiny cholesterolu v krvi. Okrem toho je potrebné obmedziť používanie soli, prebytok ktorého vedie k zvýšeniu krvného tlaku.

  Uprednostňuje sa:

  • ovocie;
  • zelenina;
  • ryby v pare;
  • dietetické mäso (králik, morčacie).

  Produkty za použitie - galéria

  Odstráňte z diéty:

  • mäso vyrobené s použitím veľkého množstva tuku;
  • Údené produkty;
  • rôzne konzervované výrobky.

  Výrobky, ktoré sú nežiaduce pre aneuryzmu mozgových ciev - galérie

  telocvik

  Tréning na zlepšenie zdravia je neoddeliteľnou súčasťou liečby stavov, ktoré vznikli po pretrhnutí mozgových aneuryziem. Zameriava sa na obnovenie stratených funkcií tela počas vaskulárnej katastrofy. Výber cvičení závisí od závažnosti ochorenia. Ale vo všetkých prípadoch stojí za to, aby sa držali niektorých zásad. Cvičenia by mali byť:

  • systematické;
  • krátky čas, pretože pacienti sa rýchlo unavia;
  • jednoduché na začiatku, postupné premeny na zložitejšie.

  Nasledujúce cvičenia môžu byť použité:

  1. Otočte kefy oboch rúk a proti smeru hodinových ručičiek - 8-krát pre každú ruku.
  2. Pohyb rúk hore a dole pred vami - 8 krát.
  3. Zdvihnúť ruky bokom - 8 krát.
  4. Otáčanie sa zastaví a proti smeru hodinových ručičiek - 8 krát za pätku.
  5. Ohýbanie nohy v kolennom kĺbe s voľnou polohou druhej končatiny.

  Tiež by sa mali vykonávať rôzne aktivity na výcvik pamäti a zvyšovanie kognitívnych (kognitívnych) ľudských funkcií.

  Metódy fyzioterapie

  Pri prejave rôznych typov funkčnej nedostatočnosti po roztrhnutí aneuryzmy mozgovej cievy sa používajú fyzioterapeutické metódy:

  • elektroforéza, pri ktorej je terapeutický účinok stimuláciou postihnutej oblasti elektrickými impulzmi;
  • Elektrická stimulácia svalov, ktorých kŕče sú napájané prúdom;
  • magnetoterapia, pri ktorej dochádza k stimulácii postihnutých oblastí nízkofrekvenčným permanentným alebo pulzným magnetickým poľom, čo vedie k zlepšeniu krvného obehu v týchto oblastiach.
  • zlepšuje krvný obeh v poškodených tkanivách;
  • znižuje úroveň poškodenia mozgového tkaniva;
  • pomáha normalizovať motorickú aktivitu pacienta.

  Typy operácií: výstrižok, oklúzia, gama noža a ďalšie

  Operatívna liečba je hlavnou metódou liečby vzniknutého intrakraniálneho aneuryzmu a akejkoľvek aneuryzmy vo všeobecnosti, preto sa ukazuje všetkým pacientom, u ktorých bola diagnostikovaná táto patológia. Intervencia je zameraná na odstránenie poruchy v stene cievy.

  K dnešnému dňu existuje niekoľko spôsobov prechodu aneuryzmy mozgových ciev z krvného obehu:

  1. Výstrižok. Vzťahuje sa na typ otvorenej chirurgickej intervencie, pri ktorej dochádza k trepaniu lebky a prístupu k zdroju katastrofy. Potom je aneuryzma izolovaná a vypnutá z krvného obehu aplikáciou špeciálnej spony na hrdlo aneuryzmy. Počas operácie dochádza aj k odstráneniu predtým vypustenej krvi a jej zrazenín. Aneuryzma sa vypne z krvného obehu aplikáciou špeciálnej klipy na krk
  2. Occlusion. Na plavidlách sa nachádzajú svorky, ktoré vedú priamo k aneuryzme. Toto vedie k úplnému odstráneniu tejto formácie a jej vetvy z celkového prietoku krvi
  3. Endovaskulárna embolizácia. Zvyčajne je to voľba, ak neexistuje žiadna možnosť orezania alebo uzavretia aneuryzmy. Na druhú stranu sú jej minimálne invazívne, na nedostatky - zložitosť implementácie a potrebu vysoko kvalifikovaných odborníkov. Pri zvláštne endovaskulárne embolizácia katéter do výdute dodáva špeciálny valec alebo špirálu a potom plniaci tvorbu dutiny sa vykonáva nimi, čo následne vedie k tvorbe trombov v tomto mieste a zastavenie krvácania.
  4. Terapia s gama lúčmi. Ide o neinvazívny spôsob liečby, ktorý sa stále viac uplatňuje v modernej praxi. Podstatou je účinok gama lúčov na stenu cievy, čo vedie k jej zahusteniu a zatváraniu lúmenu.

  V roku 1938, americký vedec a neurochirurga Walter Dandy, ktorý je jedným zo zakladateľov neurochirurgie ako také všeobecne mal operáciu pre pretrhnutiu mozgových vydutín pomocou metódy výstrižok strieborný klip. Práve tento chirurgický zásah znamenal vznik takéhoto smeru v medicíne ako vaskulárna neurochirurgia.

  Ľudové opravné prostriedky

  1. Zemiakový vývar:
   • zemiaky sú varené počas 15 až 20 minút;
   • potom sa voda zmieša do nádoby;
   • Chladený vývar sa užíva po celý deň. Pomáha znižovať krvný tlak.
  2. Medový a repný džús:
   • vezmite 200 ml šťavy z červenej repy a jednu lyžicu medu;
   • všetko je zmiešané;
   • Odoberá ju tretina pohára pol hodiny pred jedlom raz denne. Má výrazný hypotenzívny účinok.
  3. Infúzia kukuričnej múky:
   • v 200 ml vriacej vody sa pridá jedna lyžica kukuričnej múky;
   • starostlivo premiešajte všetko a trváte na noc;
   • napchaté a používané pred jedlom každé ráno.

  Ľudová liečba - fotogaléria

  Predpoveď liečby, možné komplikácie a následky

  Asi polovica pacientov zomrie v priebehu prvého mesiaca po pretrhnutí intrakraniálnej aneuryzmy. Vďaka moderným metódam diagnostiky a liečby dokážu špecialisti znížiť toto percento a ušetriť viac ľudí.

  • hemoragická mŕtvica;
  • ischemická cievna mozgová príhoda;
  • kómu;
  • zhoršená citlivosť a motorická aktivita;
  • strata pamäti;
  • hypoxia mozgu;
  • kognitívne poruchy;
  • tvorba trombov;
  • opätovného výskytu tejto choroby.

  prevencia

  Hlavné preventívne opatrenia:

  • dodržiavanie diéty;
  • normalizovaná fyzická aktivita;
  • pravidelné inšpekcie odborníkov;
  • Kontrola hypertenzie a zvýšených hladín cholesterolu v krvi.

  Aneuryzma mozgových ciev - video

  Aneuryzma mozgu sa pozoruje u každej dvadsiatej osoby. Problémom je, že nie je tak ľahké odhaliť patológiu v počiatočnom štádiu, takže je diagnostikovaná najčastejšie po prasknutí. Kvalita života človeka po cievnej nehode závisí od vykonanej rehabilitácie. Čím skôr začnú rehabilitačné opatrenia, tým menej komplikácií, ktoré pacient bude mať v budúcnosti.

Viac Informácií O Plavidlách