Hypertrofia pravej komory

Hypertrofia pravej komory je patologický stav spojený so zvýšením myokardu, čo môže viesť k vzniku vážnych ochorení.

Zmena veľkosti srdcovej komory srdca je viac spojená s rastom kardiomyocytov (špecializovaných srdcových buniek) a je spojená s rôznymi kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Príčiny hypertrofie pravej komory

Príčinou zvýšenia veľkosti pravej komory môže byť vrodená malformácia alebo mitrálna stenóza srdca. Najčastejšie sa pozoruje hypertrofia pravej komory:

 • U detí na pozadí rôznych vrodených srdcových chýb;
 • U dospelých na pozadí chlopňovej choroby srdca a pľúcnych ochorení, ktoré sú komplikované porušením srdca.

V závislosti od závažnosti ochorenia a jeho vývoja možno pozorovať rôzne zmeny ochorenia. Medzi hlavné príčiny hypertrofie pravostrannej komory patria:

 • Pľúcna hypertenzia, ktorá spôsobuje zvýšenie tlaku v pľúcnej tepne. Toto je príčina nedostatku dychu, závrat a mdloby;
 • Tetralógia Fallot, ktorá sa pozoruje u detí od narodenia a môže trvať prvý rok života dieťaťa. Toto vrodené srdcové ochorenie, ktoré spôsobuje syndróm modrého dieťaťa, sa vyznačuje porušením odtoku krvi z pravej komory;
 • Stenóza pľúcnej chlopne, pri ktorej dochádza k narušeniu toku krvi z pravej komory do tepny;
 • Porucha medzikomorovej septa, kvôli tomu, čo sa mieša krv dvoch divízií. To spôsobuje nedostatok kyslíka, čo vedie k zvýšenému výkonu všetkých častí srdca vrátane pravej komory.

Medzi pľúcnymi ochoreniami, ktoré môžu viesť k rozvoju tejto patológie, rozlišujeme:

 • Fibróza a emfyzém;
 • Chronická bronchitída a zápal pľúc;
 • pľúcna fibróza;
 • Bronchiálna astma.

Známky hypertrofie pravého srdca

Hypertrofia pravého srdca je pomerne zriedkavá patológia srdca. Okrem toho sú na elektrokardiograme extrémne ťažké zistiť príznaky hypertrofie pravej komory, pretože hmotnosť pravostnej komory je asi trikrát nižšia ako ľavá hmotnosť, ktorej elektrická aktivita prevažuje.

Znaky na zväčšenie veľkosti pravej komory možno zistiť len s výrazným zvýšením jej hmotnosti. Vychádzajúc z toho sa rozlišujú nasledujúce typy hypertrofie pravého srdca:

 • Prudko vyjadrená hypertrofia, v ktorej pravá komora výrazne prevyšuje hmotnosť ľavej;
 • Priemerná hypertrofia, pri ktorej je na pozadí zväčšenia veľkosti pravej komory zaznamenaný pomalší prúd excitačných procesov v porovnaní s ľavou komorou;
 • Mierna hypertrofia, pri ktorej dochádza k miernemu zvýšeniu veľkosti pravej komory.

Počiatočné štádia vývoja hypertrofie pravého srdca majú rozmazanú symptomatológiu av niektorých prípadoch prakticky chýbajú príznaky. Vzhľadom k tomu, že sa vyvinie patológia sprevádzaná trvalým nárastom veľkosti pravej komory, objavujú sa tieto príznaky:

 • Obtiažne dýchanie, ktoré je spojené s ťažkosťami v hrudníku a bolesti;
 • Náhle závraty, ktoré môžu sprevádzať stratu vedomia.
 • Porušenie srdcovej frekvencie, ktoré možno opísať ako "srdce sa chveje v hrudníku" alebo pocit, že niekoľko ťahov chýba;
 • Výrazný edém nôh.

Liečba hypertrofie pravého srdca

Na pozadí hypertrofie pravej komory, liečba by mala byť zameraná predovšetkým na príčinu, ktorá ju spôsobuje, a to:

 • Odstránenie stenózy pľúcnej chlopne;
 • Normalizácia funkcie pľúc;
 • Na liečbu srdcových chýb.

Liečba hypertrofie pravej komory by mala okrem toho zahŕňať symptomatickú terapiu zameranú na normalizáciu krvného tlaku a pulzu, udržiavanie srdcového svalu a jeho doplnkovú výživu.

Typicky je chirurgická liečba indikovaná v prípadoch, keď zvýšenie pravostnej komory spôsobuje ochorenie srdca. Takéto operácie sa zvyčajne vykonávajú v prvom roku života dieťaťa po diagnostikovaní.

Informácie sú zovšeobecnené a poskytujú sa len na informačné účely. Pri prvých príznakoch ochorenia sa poraďte s lekárom. Samošetrenie je nebezpečné pre zdravie!

EKG. Hypertrofia pravej komory

Zvlášť zvedavý čitateľ, ktorý chce podrobnejšie znalosti o elektrických procesov v myokardu hypertrofia srdcového svalu, to môže byť vykonané samostatne analogicky s odôvodnením uvedeným v záložke "infarkt excitácia", treba pripomenúť, že pravá strana srdca v hypertrofia pravej komory sval produkuje silnejší EMF a celkový vektor sa posunie na pravú stranu. Je však potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že normálne ľavej komory hmotnosti asi 3 krát väčší než hmotnosť pravej komory. Vychádzajúc z toho sú rozlíšené tri varianty hypertrofie pravého srdca:

 1. výraznou hypertrofiou pravej komory - pravá komora je väčšia ako ľavá;
 2. hypertrofia pravého srdca - hypertrofovanú pravej komory, ale jeho hmotnosť je menšia než ľavej komory, však, excitačné procesy v nej pokračovať trvalejšie - dlhšia ako v ľavej komore;
 3. mierna hypertrofia pravej komory - pravá komora je hypertrofovaná, ale jej hmotnosť je oveľa menšia ako hmotnosť ľavej komory.

Tabuľka na pravej strane zobrazuje EKG (v 12 príkazech) dvoch pacientov: zdravá osoba a pacient s diagnózou "výrazná hypertrofia pravého srdca"(dôvody: odchýlka EOS vpravo, dominantný zub RV1; inverzia T vlny v pravých hrudných vedeniach V1, V2). Rýchlosť pásky EKG je 25 mm / s (1 článok horizontálne = 0,04 s).

Charakteristické črty EKG s výrazným hypertrofia pravej komory, keď jeho hmotnosť je väčšia hmotnosť ľavej komory:

 • olovených V1 komplexu QRS má tvar qr alebo R - q zub spojené s vybudenie zväčšenej pravej polovici interventrikulárního prepážku; zub R - s excitáciou hypertrofickej pravej komory;
 • olovených V6 komplexu QRS má tvar RS, RS (bez RS) - zub r (R) spojené s excitáciou v pravej polovici interventrikulárního septom a ľavej komory počiatočné budenia; S (s) - s depolarizáciou hypertrofickej pravej komory;
 • čím je pravá komora hypertrofovaná, tým vyššia je RV1 a hlbšie SV6;
 • Segmentu STV1 umiestnený pod obrysom, zub TV1 negatívna asymetria;
 • Segmentu STV6 umiestnený nad obrysom, zub TV6 pozitívne.

Charakteristické znaky EKG s hypertrofiou pravej komory, keď je jeho hmotnosť menšia ako hmotnosť ľavej komory, ale budenie v ňom pomaly tečie:

 • olovených V1 komplexu QRS má tvar RSR, alebo RSR '- r zuba spojené s vybudenie ľavej polovice interventrikulárního septom a počiatočné excitáciu pravej komory; S (s) je spôsobené excitáciou ľavej komory; vysoký R zub sa zaznamená počas konečnej excitácie pravej komory;
 • vo vedení V6 má QRS komplex tvar qRS - zub q je spojený s excitáciou ľavej polovice interventrikulárneho septa; R vlna je spôsobená excitáciou ľavej komory; vysoký zub S sa zaznamenáva počas poslednej excitácie pravej komory;
 • čím viac hypertrofie pravej komory, tým vyššia je RV1, hlbšie ako SV6 a menej ako amplitúda sV1, RV6.

Charakteristické znaky EKG s mierne exprimovanou hypertrofiou ľavej komory, keď je pravá komora oveľa menšia ako ľavá:

 • vo vedení V1 má komplex QRS tvar rS, RS alebo Rs (RV1> SV1; RV1= SV1 alebo rV1 s, RrV5, V6) alebo RS (RV6= SV6) s výraznou hypertrofiou pravej komory. S menej výraznou hypertrofiou - Rs (RV5, V6> sV5, V6).

Známky hypertrofie pravej komory na okt

A. EKG príznaky hypertrofie pravej komory typ Qr

Tento variant hypertrofie pravej komory vzniká vtedy, keď existuje výraznou hypertrofiou pravej komory (pravá komora je väčšia ako ľavá).

Odchýlka elektrickej osi srdca doprava.

Zvýšenie amplitúdy komplexu QRS.

Vysoká hodnota R sa objaví v hlavičkách III, aVF a aVR, hlboký S - in I a VL vedie.

Zvlášť je potrebné pamätať na diagnostickú hodnotu relatívne vysokej vlny R vo vedení AVR (RaVR > 5 mm), čo sa nepozoruje pri hypertrofii ľavej komory.

Najvýraznejšie zmeny sa prejavujú v hrudných vedeniach, najmä vpravo.

Sú to vysoký zub RV1-2 (RV1 > 7 mm) s postupným poklesom na ľavé hrudné vedenie.

Hrot S má inverznú dynamiku, to znamená V1 je veľmi malá a rastie na ľavé hrudné vedenie.

V súvislosti s otáčaním pravej komory vpred (otáčanie srdca okolo pozdĺžnej osi v smere hodinových ručičiek) je prechodová zóna (R = S) posunutá doľava - na V4 -V5.

Často vo V1 je odhalená zub q.

Je to spôsobené rotáciou prechodového vektora vľavo namiesto normálnej odchýlky napravo, preto názov tohto typu EKG je typ qR.

3. Zvýšte trvanie QRS na 0,12 ".

Je spojená s nárastom času pokrytia excitáciou hypertrofovanej pravej komory.

Jedným z ukazovateľov hypertrofie pravostrannej komory je - zvýšenie doby vnútornej odchýlky v V1-2 až 0,04-0,05 " (s normou v týchto vedeniach 0,03 ").

4. Zmena tvaru a smeru segmentu ST a zubu T.

Zníženie ST pod izolínom a výskyt dvojfázovej (- +) alebo negatívnej T-vlny v prívodoch III, aVF, V1-2.

ECG typ Qr ventrikulárna hypertrofiu dochádza v srdcových ochorení so značnou-vého hypertenzie v pľúcnom obehu, s vrodeným ochorením srdca.

Pri menej významnej hypertrofii pravej komory alebo pri jej väčšej dilatácii ako pri hypertrofii sa môžu vyskytnúť iné typy zmien EKG: typ RSR' a typ S (s nimi nemusí byť posun EOS doprava).

B. EKG príznaky hypertrofie pravej komory typ RSR' ( "blokády " hypertrofia pravého srdca)

Tento typ EKG sa nazýva rSR' o hlavných zmenách v EKG v pravých hrudných vedeniach.

S miernou hypertrofiou pravej komory prevaha Emf pravej komory v tomto prípade sa nevyskytuje vo všetkých obdobiach komplexu QRS (prevládajúca EMF pravej komory tam len v poslednom období komplexu QRS).

Na začiatku, rovnako ako v norme, je vzrušený ľavú polovicu intersticiálnej septa, že v pravé krvácanie vedie k zub r, a vľavo - zub q.

Potom je vzrušený hmotnosť ľavej komory a pravá polovica medzikomorovej septa (prevláda EMF ľavej komory), čo spôsobuje otočte EOS doľava. Odtiaľto nastať S V1 a R V6.

Čoskoro však vzrušený hypertrofované právo, vzdorný opäť otočte systém EOS doprava, a na EKG vysoký bod R'V1 a S V5-6

B. EKG príznaky hypertrofie pravej komory typ S

S hypertrofiou pravého srdca EK typu S vo všetkých šiestich hrudných vedeniach žiadny výrazný prong R, a existujú významné hroty S (s pozitívnou T vlnou v hrudnej elektróde).

Prechodová zóna sa posunie doľava.

Zobrazí sa typ S na dýchavičnosť a je odrazom chronické pľúcne srdcové ochorenie, keď má hypertrofiu pravej komory srdce sa posunie smerom nadol a otočí najvyššie.

Otáčanie vrcholu smerom dozadu spôsobí zmenu smeru EOS pred a vpravo, v tomto prípade tam S namiesto R.

Hypertrofia pravej komory nastáva, keď:

mitrálna chlopňovitá choroba srdca s prevahou stenózy,

najviac vrodené ochorenie srdca,

chronické choroby pľúc sprevádzané pľúcnou hypertenziou.

103. Všeobecné vzorce EKG zmien hypertrofie myokardu. Gipertorofiya srdiečka - zvýšenie hmotnosti myokardu v dôsledku zvýšenia množstva, hmotnosti každého svalového vlákna sa vyvíja s hyperfunkciou predsiení a komôr.

Zmeny vyskytujúce sa v hypertrofii súvisia s depolarizáciou a repolarizáciou.

depolarizácie: 1. Zmena smeru EOS (otáčanie sa smerom k hypertrofickému oddeleniu) 2. Zvyšuje sa amplitúda zubov 3. Zvyšujú sa denticoly na EKG (tj čas zvýšenia pokrytia excitáciou)

Reporlyarizatsiya: V prípade nehypertrofického srdca sa depolarizačné a repolarizačné vektory zhodujú, keď hypertrofia, vektory nekryjú. LLA (hypertrofia ľavej predsiene) 1. rozšírenie zuba P> 0.11 2. "zubatý" zub P (I, II, aVL) - "P-mitral"

GLP (hypertrofia pravého predsieňa) 1. Zub P sa nerozšíri 2. Zub Z sa stane P vysoký, čím vyšší P, tým silnejší je GLP, najčastejšie sa zvyšuje v II, III a aVR "P-pulmonale"

Hypertrofia oboch predsiení 1. P zvyšuje v III a "dvojitý" v II. "P-cardiale»

LVH (Ventrikulárna hypertrofia ľavej) 1. Zmeny EOS pozície 2. Väčšia amplitúdy QRS v prekordiálna vedie 3. Rozšírenie QRS (0,11-0,12) 4. zmeniť tvar a smer ST a T 5 Príznak Sokolov-Lyons: hĺbka V2 S + amplitúda R> 35 mm

GPZH (pravostranná hypertrofia) 1. gpp qR: odchýlka EOS vpravo Zvýšenie amplitúdy QRS Amplitúda R + amplitúda S> 10,5 mm

2. LVH typ SR ': v druhom štandardnom príkaze "pre písmeno e"

3. LVH typu S (s emfyzémom, mitrálnou stenózou, nedostatočnosťou trikuspidálnej chlopne): vo všetkých vedeniach S prevažuje 104. EKG diagnostika ischémie myokardu.

Významné EKG príznaky ischémie myokardu sú rôzne zmeny v tvare a polarite vlny T. Vysoká T-vlna v hrudnom vedení indikuje transmurálnu alebo intramurálnu ischémiu zadnej steny ľavej komory. Negatívny koronárny T v hrudnej elektróde indikuje prítomnosť transmurálnej alebo intramurálnej ischémie prednej steny ľavej komory. Hlavným znakom EKG ischemického poškodenia myokardu je vytesnenie segmentu RS-T nad alebo pod izolín.

105. EKG-diagnóza infarktu myokardu: EKG-príznaky stupňov infarktu myokardu. Klinický význam uznania akútneho štádia infarktu myokardu.

Počas prvých 20 až 30 minút sa príznaky ischemického poškodenia myokardu objavujú vo forme vysokého T-vlnového a RS-T segmentového posunu nad alebo pod izolín. Toto obdobie sa zriedka zaznamenáva. Ďalší vývoj infarktu je charakterizovaný výskytom patologickej Q vlny a poklesom amplitúdy R

V tejto fáze infarktu myokardu, existujú dve zóny: zóna nekrózy, čo sa odráža na elektrokardiograme ako patologický Q vlny alebo komplexných QS, a ischémia zóna prejavujú negatívne zub T. segmentu ST vracia do obrysu, čo znamená, zmiznutie ischemickej zóny poškodenia.

Charakterizovaná tvorbou na mieste bývalého infarktu jaziev, ktorý nie je vzrušený a nevyvoláva excitáciu. V tomto štádiu sa ST nachádza na izolíne, T-vlna je menej negatívna, vyhladená alebo dokonca pozitívna.

Ak je infarkt rozpoznaný v akútnom štádiu, potom je možné zabrániť ireverzibilnému poškodeniu koronárneho prietoku krvi a zabrániť nekróze svalových vlákien.

Hypertrofia pravého srdca srdca na EKG. Ako liečiť hypertrofiu pravej komory u dospelých a detí

Srdce je hlavným orgánom človeka. Ak jedna zo štyroch častí začne pracovať nesprávne, celé telo zlyhá. Pravostranná hypertrofia komory - jeden z patologických stavov, ktorý je spojený so zvýšením myokardu. Táto chyba poukazuje na vývoj závažných komplikácií v práci pľúc a srdca.

Hypertrofia pravého srdca srdca - čo to je?

Rozdelenie srdca sa môže zvýšiť z rôznych dôvodov. Podľa lekárskej definície je hypertrofia pravej komory nárastom myokardu alebo zhrubnutím stien ciev. Zmena veľkosti naznačuje abnormálny rast srdcových buniek (kardiomyocyty). Rozdiel medzi hypertrofickým myokardom je, že cievy nemôžu kŕmiť zarastený orgán. Z tohto dôvodu sa v ňom vyskytuje ischémia - nedostatok kyslíka a živín. Dilatácia pravej komory je jednou z odrôd tejto choroby.

Existujú tri stupne hypertrofie:

 1. Mierne - zvýšenie je zanedbateľné. Má rovnaké rozmery ako ľavý.
 2. Stredné - procesy v tejto oblasti srdca prebiehajú pomalšie.
 3. Vyjadrené - pravá strana je 2-3 krát väčšia ako analogická ľavica.

Hypertrofia pravej komory - príčiny

Najbežnejšou príčinou hypertrofie pravostrannej komory sú sprievodné ochorenia srdca a pľúc. Môžu byť vrodené alebo získané. Vrodené poruchy sa nazývajú:

 1. Tetradu Fallot. Porucha ventilu, ktorá je diagnostikovaná u novorodencov. Ďalším názvom je "modrý dieťa syndróm": koža dieťaťa sa stáva modra plačom.
 2. Pľúcna hypertenzia. Spôsobuje vysoký krvný tlak pľúcnej artérie.
 3. Anomálie v štruktúre interventrikulárnej septa. Vedie k zmesi krvi v srdci, telo nemá dostatok kyslíka.
 4. Stenóza mitrálnej chlopne. Spôsobuje porušenie odtoku krvi v tepne v dôsledku zníženia otvoru.

K ochoreniam, pri ktorých dochádza k hypertrofii myokardu v pravej komore, sú:

 • fibróza, emfyzém;
 • bronchitída;
 • bronchiálna astma;
 • zápal pľúc;
 • chronická únava a stres;
 • zvýšenie telesnej hmotnosti;
 • kardiomyopatia;
 • vysoký krvný tlak.

Hypertrofia pravej komory u dieťaťa

Zvýšenie pravostnej srdcovej komory sa pozoruje viac v detstve. U detí bezprostredne po narodení je zaťaženie na pravej strane srdca väčšie ako na ľavej strane. Lekári to nazývajú dôvodom na zmenu fyziologického stavu tela. Avšak vrodená hypertrofia pravej komory u detí je oveľa bežnejšia. Niektoré príznaky sa objavia okamžite. Priebežné sledovanie stavu dieťaťa, kompletné vyšetrenie po pôrode pomáhajú správne diagnostikovať a presne určovať metódy liečby.

Známky hypertrofie pravého srdca na EKG

Prvé príznaky ochorenia sú nevýznamné, často ich pacient nezaznamenáva. Keď vznikne myokard, príznaky sa prejavujú vo forme:

 • závraty;
 • dýchavičnosť;
 • strata vedomia;
 • dýchavičnosť;
 • arytmie;
 • bolesť za hrudnou kosťou;
 • dýchavičnosť;
 • odtok nôh;
 • cyanóza kože;
 • prerušenia srdcového tepu.

To je spôsobené tým, že srdce nie je dostatočne zásobované kyslíkom, prejavy sú podobné ako srdcové zlyhanie. Lekár by mal predpisovať diagnostiku na moderných zariadeniach na určenie konečnej diagnózy:

 1. Elektrokardiografia znamená, že srdcové rytmy sa prenášajú snímačmi a zaznamenávajú sa na papieri. Na EKG môžu príznaky hypertrofie pravostrannej komory správne dešifrovať lekár-terapeut alebo kardiológ.
 2. Ultrazvuk srdca alebo echokardiografia presne identifikuje zmeny v štruktúre srdca. Metóda pomáha zistiť poruchy krvného toku, merať stupeň patológie.

Hypertrofia pravého srdca srdca na EKG je viditeľná, ak je jeho hmotnosť väčšia ako ľavá. Vyzerá to ako kolísanie vrcholov elektrokardiogramu. Hlavné funkcie:

 1. Elektrická os je vychýlená doprava.
 2. Je pozorovaná ischémia subendokardiálnych vrstiev myokardu.
 3. V časti V1 dochádza k porušovaniu komplexu QRS. Potom má formu vlny R alebo QR.
 4. V oblasti V6 má komplex tvar RS.
 5. V regióne V1 existujú abnormality v segmente ST. Je umiestnená pod izolínom a má asymetrický tvar.

Hypertrofia pravej komory - liečba

Liečba hypertrofie pravého ventrikulu by mala zahŕňať komplexnú terapiu na elimináciu sprievodných ochorení. Lekár predpisuje lieky, ktoré pomáhajú normalizovať srdce a pľúca:

 • vitamíny s horčíkom a draslíkom;
 • blokátory, ktoré znižujú srdcovú frekvenciu;
 • diuretiká, ktoré odstraňujú vodu;
 • antikoagulanciá;
 • antagonistov kalciových kanálov zodpovedných za frekvenciu srdcových kontrakcií;
 • lieky, ktoré znižujú krvný tlak;
 • sedatíva.

Pre prevenciu je predpísaná špeciálna strava. Pacient by mal vylúčiť potraviny s vysokým obsahom soli, pridať chudé mäso, ryby, ovocie, zeleninu. Operatívna intervencia sa používa iba vtedy, ak sa výsledok zvýšenia už stáva srdcovou poruchou. U malých detí sa táto operácia môže uskutočniť v prvom roku života.

Video: srdcová hypertrofia na EKG

Informácie uvedené v tomto článku sú len informačné. Materiály tohto článku nevyžadujú nezávislé zaobchádzanie. Len kvalifikovaný lekár môže diagnostikovať a poskytovať rady o liečbe na základe individuálnych charakteristík jednotlivých pacientov.

Hypertrofia pravej komory na okt

Čerpané svaly ľudského tela sú výsledkom každodennej práce, v ktorej svalové tkanivo zažíva určitú záťaž. A čo sa stane s komorami srdca, ak zaťaženie na ich stenách prevyšuje obvyklé? Všetko je správne. Svalové bunky srdca tiež "hojdačka": zväčšujú veľkosť, zahustia.

V lekárskom jazyku sa táto podmienka srdcového svalu nazýva hypertrofia. Hypertrofia môže mať všetky srdcové komory: obe komory a predsiene. A len niektoré z nich sa môžu zahustiť. Hovoríme o hypertrofii pravej komory, jej príčinách a klinických prejavoch a tiež zvážime príznaky hypertrofie pravej komory na EKG.

1 Prečo sa srdce "hojda"?

Hypertrofia pravej komory

V zdravom srdci dospelého človeka má ľavá komora väčšiu hmotnosť ako tá pravá. Je to pochopiteľné, pretože ľavá komora tlačí krv do aorty, zatiaľ čo zažíva ťažké zaťaženie. Častejšie, ak hovoríme o hypertrofii myokardu, lekári na prvom mieste naznačujú zhrubnutie ľavej komory. Často, ale nie vždy. Hypertrofia môže byť ovplyvnená aj pravou komorou. Zo správnej spodnej srdcovej komory pľúcny kmeň opustí, čo spôsobuje vznik malého kruhu krvného obehu. V malom kruhu je kyslík obohatený v pľúcach.

Pravá komora vytláča žilovú krv, ktorá vstúpi zo všetkých orgánov, do ciev, ktoré idú do pľúc. Rozvetvujú sa na malé kapiláry, obklopujú alveolárne tkanivá pľúc, kde dochádza k výmene plynov. Oxid uhličitý a metabolické produkty opúšťajú kapiláry a kyslík vstupuje do krvi z pľúc. Okysličená krv cez pľúcne žily prúdi do pravej predsiene. Tým sa dokončí najdôležitejšia funkcia výmeny krvi a uzavrie sa malý okruh krvného obehu. Avšak pravá komora môže mať zvýšené zaťaženie, čo vedie k jeho zahusteniu, hypertrofii.

Stenóza pľúcnej artérie

Aké sú dôvody jeho zhrubnutia?

 1. Srdcové chyby. Srdcové vady u detí sú častejšie vrodené. Takzvané "modré" zlozvyky, ktoré často prejavujú cyanózu kože u detí, dýchavičnosť, palpitácie. Ide o tetralógiu Fallotu, chyby interventrikulárnej septa. Ide o vážne chyby, ktoré často vyžadujú zásah srdcových chirurgov. preťaženie pravej komory môže spôsobiť pľúcne stenóza srdcové, keď krv z komory nemôže voľne prúdiť von do nádob v priebehu komory kontrakcie srdcového nie je úplne vyprázdnená, a átrium vstupuje do nového objem krvi, dochádza k objemu preťaženiu.
 2. Ochorenia pľúc. Astma, CHOCHP, bronchiektázie, tuberkulóza - pričom všetky tieto choroby vedie k zvýšeniu tlaku v pľúcnej tepne a komora sa stáva horšie tlačiť cievy, musí byť znížená s väčšou silou, než pri normálnom tlaku v pľúcnych ciev.

To znamená, že hlavné príčiny stena zosilnenie myokardu pravej komory a zvyšuje jeho hmotnosť, sú pľúcna choroba a pľúcnej vaskulárnej a srdcové vady ako vrodená alebo získaná.

2 Ako sa manifestuje hypertrofia pravého srdca u dieťaťa?

Stenóza tricuspidálneho ventilu

Manifestácia hypertrofie u novorodenca v prvých hodinách a dňoch života môže byť spôsobená fyziologickými zmenami, reštrukturalizáciou krvného obehu z vnútromaternicového systému. Ale najviac zo všetkých pediatrov a neonatológov diagnostikovaná ventrikulárne hypertrofiu vzhľadom k plodu srdcovými chybami: aortálnu trikuspidálnej chlopne, defekt komorového septa, Fallotova tetralógia.

Závažnosť vady sa môže líšiť, ak nevyjadrené vady môže byť spočiatku kompenzačné srdcovej činnosti, pričom závažných chýb u detí pozorované cyanóza kože, dýchavičnosť v pokoji alebo s minimálnym výkonom, staršie deti sa sťažujú na bolesti srdca, slabosť, búšenie srdca. U detí dochádza k oneskoreniu rastu a vývoja, deformáciám hrudníka typom srdcového hrboľa, častým mdlobom.

3 Klinika hypertrofie pravého srdca u dospelých

Nedostatočný trikuspidálny ventil

Bolo by nesprávne povedať, že samotná hypertrofia vedie k vývoju symptómov a sťažností u dospelých. Skôr hypertrofia, nárast pravostnej komory, môže časom komplikovať zlyhanie srdca, ktoré má celkom špecifické príznaky:

 1. Dýchavičnosť. Najprv s bremenami, behom, rýchlym prechádzaním. S progresiou - v kľude;
 2. Suchý kašeľ. Bez komunikácie s infekčnými bakteriálnymi látkami. Obsedantný, konštantný, zosilnený v polohe ležania;
 3. Slabosť, zvýšená únava. Predtým vykonané zaťaženie sa stáva ťažko prenosným. Pocit slabosti, letargia ráno;
 4. Palpitácia, poruchy rytmu;
 5. Hemoptysis. Pri kašli s hlienom sa môžu uvoľniť krvavé žily;
 6. Bolesť v srdci;
 7. závraty;
 8. Mdloby.

Jednou z najbežnejších a dostupných metód na diagnostiku hypertrofie pravého srdca je elektrokardiogram.

4 EKG a príznaky hypertrofie

EKG príznaky hypertrofie pravého srdca

Na EKG je pravá ventrikulárna hypertrofia dobre definovaná. Každý lekár funkčnej diagnostiky, kardiológ a terapeut pozná EKG príznaky hypertrofie pravej komory, budeme analyzovať hlavnú z nich a my:

 1. Vo vedeniach V1 V2 III aVF sa zvyšuje výška zuba R;
 2. Vytesnenie S-T je o niečo nižšie ako izolín, negatívny alebo bicruhový T vo V1 V2 III aVF;
 3. Pravogram (EOS odmietnutý vpravo).

Toto sú hlavné príznaky zvýšenia pravostrannej komory, ktorá môže byť podozrivá z patológie.

Hypertrofia pravého srdca na EKG u ľudí starších ako 30 rokov má nasledujúce diagnostické kritériá:

 • Odchýlka EOS vpravo je viac ako +110 stupňov
 • Vysoké zuby R vo V1 (viac ako 7 mm), zuby S vo V1 menšie ako 2 mm, pomer R / S vo V1 viac ako 1
 • Hrot S vo V5 a V6 je väčší alebo rovný 2 mm
 • komplexy typu qR vo V1

Ak sú na EKG dve alebo viac z týchto kritérií, môže byť expozícia pravostrannej komory. Tiež doktori spomínajú na potvrdzujúce príznaky hypertrofie pravej komory, medzi ktoré patria:

 • zmeny v segmente S-T a vlny typu T podľa druhu "preťaženia" vo vedení V1-V3,
 • zvýšenie pravého predsiene.

5 Ťažkosti v diagnostike hypertrofie pravého ventrikulárneho systému

Kedy sa má zdržať diagnostiky hypertrofie pravého ventrikulu pomocou EKG

EKG je univerzálna, široko dostupná a veľmi populárna metóda. Diagnóza hypertrofie pravého ventrilu iba prostredníctvom kardiogramu má niektoré nevýhody. Po prvé, na kardiogram videli označenú hypertrofiu, kde došlo k miernemu zmeny na EKG hypertrofia sú menšie a nezobrazujú. Okrem toho, ak sa vyskytnú takéto stavy, nedôjde k diagnostikovaniu hypertrofie pravej komory EKG:

 • blokáda pravého ramena jeho zväzku,
 • Syndróm WPW,
 • potvrdil zadný infarkt myokardu,
 • u detí môžu byť vyššie uvedené znaky EKG variantom normy,
 • posunutie prechodovej zóny doprava,
 • zub R má vysokú amplitúdu vo V1 V2, ale pomer R / S vo V5 alebo V6 je väčší ako jeden,
 • dextropácia (srdce sa nachádza v zrkadle, v pravom polčase hrudníka),
 • hypertrofická kardiomyopatia: prítomnosť vysokých R zubov vo V1 je možná s pomerom R / S väčším ako jeden.

Pri diagnostikovaní hypertrofie pravej komory by šírka komplexu QRS mala byť menšia ako 0,12 s. Preto nie je možná presná diagnostika EKG v prípade syndrómu BPHP, Wolf Parkinson-White syndróm.

6 asistentov v diagnostike

Echokardiografia s dopplerom

Hypertrofia nie je obmedzená na EKG v diagnostike. Existujú aj iné metódy na určenie jeho dostupnosti:

 • Echokardiografia je najinformatívnejšia metóda, umožňuje určiť hrúbku komorovej steny, jej objem, ejekčnú frakciu s veľkou presnosťou. Echokardiografia s Dopplerom umožňuje vizuálne posúdiť tok krvi cez komory srdca a ciev, chyby v ventiloch alebo priečkach srdca, krvný tlak v dutinách a cievach.
 • Radiografia hrudníka. Zvýšenie tieňa srdca pravých delení môže naznačovať ich hypertrofiu.

Kolektívne, po analýze údajov o kardiograme, iných metódach inštrumentálneho vyšetrenia srdca, doplnenia objektívnym vyšetrením, auskultácie srdca doktor dokáže odhaliť hypertrofiu. Ale ešte dôležitejšie v otázkach diagnostiky a liečby je vytvorenie príčiny, ktorá spôsobila hypertrofiu pravej komory. Z hľadiska príčiny hypertrofie závisí stupeň progresie a účinnosť liečby v budúcnosti.

Ak diagnostikujete hypertrofiu pravej komory pred klinickými príznakmi, je možné sa vyhnúť prejavom srdcového zlyhania v budúcnosti alebo spomaliť jej prejavy.

Hypertrofia pravej komory: príčiny, príznaky, diagnóza, spôsob liečby, prognóza

Pravá komora je komorou srdca, ktorá vykonáva funkciu prenosu krvi z dutiny pravého predsiene do úst pľúcneho kmeňa. Tento krvný obeh je prakticky bez kyslíka, ale v erytrocytoch je veľké množstvo oxidu uhličitého. Ďalej žilovej prietok krvi je smerovaný do nádob objavených v pľúcnom tkanive, kde sa opäť doplňované do srdca (v ľavej siene dutiny). Týmto spôsobom, pravá komora sa zúčastňuje tvorby malého kruhu krvného obehu.

Pravej komory hypertrofia je vždy patologický stav, na rozdiel od zosilnením ľavej komory, sa často vyskytuje u športovcov a v tomto prípade je fyziologicky. Termín "hypertrofia" znamená zvýšenie hmotnosti a hrúbky srdcového svalu, inými slovami hypertrofické znamená veľké, zväčšené. Hypertrofia pravej komory nastáva, keď preťaženie jeho tlaku alebo objemu.

 • V prvom prípade krv ťažko prechádza do pľúcnych ciev v dôsledku vysokého krvného tlaku v nich, čo komplikuje sval v pravej komore sťahovať krv ako za normálnych podmienok.
 • V druhom prípade je ďalší bočník ventrikulárnej dutiny pravého, v dôsledku čoho sa stena komory pererastyagivaetsya zvýšenie objemu krvi.

V oboch prípadoch má pravá komora vyvolať väčšiu záťaž ako predtým, takže srdcový sval zvyšuje jej hmotnosť. Vyskytuje sa hypertrofia srdca pravého srdca srdca. Častejšia je hypertrofia prednej steny pravého srdcového svalu.

Hypertrofia prostaty je nebezpečná, pretože skôr alebo neskôr srdcový sval nemôže fungovať za podmienok vysokého zaťaženia a pacient bude mať chronické srdcové zlyhanie.

Mechanizmus tvorby hypertrofie prostaty v bronchopulmonálnej patológii je spôsobený zvýšenou pľúcnou hypertenziou. V dôsledku toho vzniká tlakové preťaženie prostómu. Vývoj pľúcnej hypertenzie, alebo vysoký krvný tlak v lumen pľúcnych tepien, potom vzniká v dôsledku zníženia pľúcneho tkaniva pružnosti.

Príčiny hypertrofie pravej komory

1. Pľúcne srdce

V súvislosti so skutočnosťou, že hlavné zaťaženie pre pravej komory je vytvorené respiračnými orgánmi, alebo presnejšie cievami lokalizovanými v pľúcnom tkanive, sa môže v patológii pľúc vyvinúť hypertrofia.

Hlavné ochorenia, ktoré môžu spôsobiť pľúcne srdce, sú nasledovné:

 • Bronchiálna astma, najmä dlhotrvajúca, s predĺženými exacerbáciami, prebiehajúcimi s ťažkými, zle liečiteľnými záchvatmi. Často tvorba pľúcneho srdca vedie k hormonálnej závislosti pri bronchiálnej astme.
 • CHOCHP (chronické obštrukčné pľúcne ochorenie) s častými exacerbáciami chronickej obštrukčnej bronchitídy. Často sa vyvíja u fajčiarov av osobách, ktoré majú pracovné riziká pieskovacej látky, pracovníkov v plynárenstve atď.).
 • BEB (bronchoektívne ochorenie) s častými zápalovými procesmi v zmenených oblastiach pľúcneho tkaniva - pri bronchiektázii.
 • Cystická fibróza - ochorenie, ktoré postihuje tráviaci systém (nedostatok pankreatických enzýmov), rovnako ako dýchacie orgány s častým hnisavých zápal priedušiek a pľúc v dôsledku porušenia vypúšťania silných, viskózny hlien v lumenu priedušiek a pľúcnych mechúrikov.
 • Častá recidivujúca pneumónia.

vývoj hypertrofie prostaty pri pľúcnej hypertenzii

2. Vrodená srdcová choroba

V prípade, že ochorenie srdca je závažné, napríklad tetralógia Fallot, očakávaná dĺžka života pacienta je nízka a bez chirurgického zákroku v prvom roku života zomrie deti so zlozvykom. Je to spôsobené tým, že dieťa rýchlo postupuje v hypertrofii komôr srdca a srdcové zlyhanie sa rýchlo zvyšuje.

hypertrofia prostaty pri vrodenej malformácii - tetralógia Fallot

V prípade iných srdcových vád, ako je napríklad pľúcna stenóza alebo trikuspidálnej hypertrofia ventilu sa vyvíja pomaly, a dekompenzácia srdcového zlyhania môže dôjsť v priebehu niekoľkých mesiacov alebo rokov. Mechanizmus vývoja hypertrofia pravej komory v dátových chyby spôsobené pravej komory preťaženie tlaku (keď je komora ťažko tlačiť požadovaný objem krvi v zúžených lumen pľúcnej trupu) alebo zväzku (v prípade, časť krvi trikuspidální chlopňa sa každé kontrakcie je hodená späť do dutiny pravej predsiene, a každý nasledujúci zníženie pravostrannej komory tlačí oveľa väčší objem krvi).

hypertrofia prostaty so stenózou pľúcneho kmeňa

Mechanizmus podobný mechanizmu na rozvoj hypertrofie sa tiež vytvára s defektmi interatriálnej alebo interventrikulárnej septy.

3. Získané srdcové choroby

Väčšina hypertrofie prostaty sa vyvíja, keď je trikuspidálna chlopňa nedostatočná (opísaná v predchádzajúcom odseku) alebo stenóza ľavého atrioventrikulárneho otvoru (mitrálna chlopňa). V druhom prípade sa hypertrofia prostaty objavuje znova, pretože najskôr sa hypertrofuje ľavé predsiene a potom sa kvôli stagnácii krvi v cievach pľúc zvyšuje hrúbka steny pravej komory.

Ako sa klinicky prejavuje hypertrofia pravého srdca?

Hypertrofia pankreasu nie vždy vykazuje žiadne príznaky, preto v počiatočných štádiách môže byť v prípade miernej hypertrofie rozpoznaná iba s pomocou dodatočného vyšetrenia. Najčastejšie má pacient známky základného ochorenia, napríklad záchvaty bronchiálnej astmy alebo pneumónia. Avšak ako progresia hypertrofie a zvýšenie chronického zlyhania pravej komory u pacienta môžu byť zaznamenané nasledujúce príznaky hypertrofie pravého srdca:

 1. Suchý kašeľ, niekedy s hemoptýzou,
 2. Zníženie tolerancie zvyčajnej fyzickej aktivity v dôsledku paroxyzmálnej dyspnoe,
 3. Zvýšená únava, znížený výkon,
 4. Pocit rýchlej srdcovej frekvencie a zlyhania srdca, často v dôsledku porúch srdcového rytmu (extrasystol, fibrilácia predsiení)
 5. Bolesť v srdci anginózne typu (tiesnivé bolesti na hrudníku, pálenie v srdci), spojené s nedostatkom kyslíka buniek rozšírenú srdcový sval, ktorý vyvoláva ischémiu pravej komory.

Vzhľadom k tomu, progresie srdcového zlyhania pravého srdca klinických príznakov pacientových dopravných zápch na krvného obehu - opuchy nôh a chodidiel, niekedy branie vyhlásil, kým opuch rozšíril po celom tele (anasarca); bolesť v pravom hypochondriu vďaka tomu, že krv stagnuje v pečeni a prekrýva svoju kapsulu; rozšírené žily na prednej brušnej stene a pulzujúce jugulárne žily; ezofageálne varixy (až krvácanie z pažeráka steny), vo vývoji srdcovej cirhózy.

Ako rozpoznať hypertrofiu prostaty v počiatočných štádiách?

Bohužiaľ, pravá ventrikulárna hypertrofia v počiatočných štádiách je prakticky nemožné rozpoznať klinicky a elektrokardiogram. Existuje však niekoľko kritérií EKG, podľa ktorých je možné podozrenie na hypertrofiu u pacientov s existujúcimi príčinnými ochoreniami.

V závislosti od toho, koľko pravej komory je zväčšená v porovnaní s ľavou komorou, rozlišujeme tri formy hypertrofie pravého ventrikulu na EKG:

 • Pravá komora je hypertrofovaná, ale oveľa menšia ako ľavá (mierna hypertrofia);
 • Pravá komora je hypertrofická, ale nepresahuje hmotnosť ľavej komory;
 • Pravá komora ďaleko prevyšuje hmotnosť ľavej (výraznej hypertrofie).

Každá z týchto foriem manifest zmeny ventrikulárna komplex QRST v práve (V1V2) a ľavý (V5V6) hrudných zvodoch. Čím výraznejšia je hypertrofia, tým vyšší je zub R v pravej časti a hlbší zub Z v ľavej časti vedie. Normálne EKG vykazuje "rast" R vlny z V1 na V4. Pri hypertrofii prostaty tento rast nenastane. Okrem toho vo V1 má komorový komplex tvar qR a vo V6 formu rS alebo RS.

Napriek tomu, že použitie EKG môže určiť iba výraznú hypertrofiu prostaty, existuje ďalšia veľmi informatívna metóda diagnostiky. umožňujúce vizuálne posúdiť hrúbku, hmotnosť a objem steny pravej komory. Táto metóda je ultrazvuk srdca alebo echokardioskopia. Pomocou ultrazvukového srdca môže spoľahlivo určiť hypertrofiu prostaty v počiatočných štádiách. Hypertrofia je indikovaná takými ukazovateľmi ako je nárast steny prostaty o viac ako 5 mm, zahustenie interventrikulárnej septum viac ako 1,1 cm a zvýšenie diastolickej veľkosti (v pokoji) o viac ako 2,05 cm.

Okrem EKG a ultrazvuku je pacient s podozrením na hypertrofiu prostaty povinný vykonať röntgenové vyšetrenie hrudníka, čo môže poskytnúť informácie o tom, koľko je srdce zväčšené, najmä jeho pravá časť.

Video: EKG príznaky hypertrofie pravého srdca a iných srdcových komôr

Je možné vyliečiť navždy hypertrofiu prostaty?

Pri liečbe hypertrofie prostaty je nutné pochopiť vzápätí - s cieľom zabrániť vzniku hypertrofie jednoduchšie, než liečbu jej komplikácií. Preto by mal každý pacient s bronchopulmonálnym ochorením alebo so srdcovým ochorením úspešne liečiť základnú chorobu. Napríklad u pacientov s bronchiálnou astmou by mali dostávať základné ošetrenie (chronické podávanie inhalačných liekov ako Spiriva, Foradil Combi, Seretide a ďalšie predpísané lekárom). Kľúčom k úspešnej liečbe pneumónie a prevenciu jej opakovanie je dobre zvolenej terapia antibiotiká založená na spúta kultúry na rastlín a jeho citlivosť na antibiotiká. V COPD pacienta mala vylúčiť škodlivé účinky tabaku na priedušiek, akonáhle je to možné a škodlivých faktorov.

Pacienti so srdcovou poruchou potrebujú svoju chirurgickú korekciu, ak kardiochirurg určí indikácie operácie pri dennom vyšetrení.

Pri vzniku závažnej hypertrofie a rozvoja chronického srdcového zlyhania sa u pacienta preukáže predĺžený alebo konštantný príjem nasledujúcich liekov:

 1. Diuretiká (furosemid, indapamid, veroshpiron) - prostredníctvom účinkov na renálnych tubuloch výstupnej "nadmerné" tekutiny z tela, uľahčenie práce srdca pumpovať krv.
 2. ACE inhibítory (enam, diroton, prerarium, perineva) - výrazne spomaľujú procesy remodelácie myokardu a spomaľujú progresiu hypertrofie srdcového svalu.
 3. Prípravky nitroglycerínu (monochinkve, nitrosorbide) - znižujú tón pľúcnych žíl, čím sa znižuje predpätie srdcového svalu.
 4. inhibítory kalciových kanálov (verapamil, amlodipín) podporujú uvoľnenie srdcového svalu a zníženie srdcovej frekvencie, čo je výhodné pre kontraktility myokardu.

V každom prípade také nuance ako je povaha, množstvo a kombinácia liekov, ako aj početnosť a trvanie ich prijímania určuje iba ošetrujúci lekár po úplnom vyšetrení pacienta.

Bohužiaľ, hypertrofia prostaty sa nevráti späť, ale zabrániť jej rýchlemu rastu, ako aj dekompenzácii srdcového zlyhania s pomocou liečby je možné v takmer všetkých prípadoch za predpokladu úspešnej liečby základnej choroby.

Vlastnosti hypertrofie pravej komory u detí

Táto podmienka u detí často v dôsledku vrodených srdcových vád, ako Fallotova tetralógia, vrodené stenózy pľúcnej trupu a idiopatickej pľúcnej hypertenzie. V čase pôrodu môže byť už vytvorená zosilnením steny karavanu, ale častejšie sa vyvíja v prvých mesiacoch života. RV hypertrofia klinicky prejavený cyanóza, krčnej žilovej distenzia, letargia, alebo vice versa, vyjadril znepokojenie dieťa. Okrem toho má dieťa ťažké dýchanie a modrú pokožku pri nasávaní prsníka alebo fľaše, ako aj pri motorickej aktivite alebo úzkosti s plačom.

Liečba hypertrofie u novorodenca sa vykonáva striktne pod dohľadom detského kardiológa a kardiologa, ktorý určuje načasovanie a taktiku chirurgickej intervencie na poškodenie.

Sú možné komplikácie?

Komplikácie hypertrofie sa môžu vyskytnúť u každého pacienta, ale častejšie sú spôsobené progresiou základnej choroby (akútne respiračné zlyhanie, astmatický stav, dekompenzácia srdcových ochorení).

Pokiaľ budeme hovoriť o dôsledkoch priamo hypertrofia prostaty, je potrebné poznamenať, že v neprítomnosti liečby je postupný ale stabilný progresiu chronické srdcové pravej komory zlyhanie, ktoré je v počiatočných fázach prejaveného žilovej krvi stagnácie v orgánoch systémového obehu (pečene, obličiek, mozgu, svalov, kože), ale postup je známy dopravné zápchy v pľúcach, ako aj výrazné dystrofické zmeny vo všetkých orgánoch a tkanivách. Dystrofia vedie k úplnému porušeniu funkcie orgánov a osoba bez liečby môže zomrieť.

V tomto ohľade môžeme predpokladať, že prognóza je nepriaznivá v neprítomnosti liečby hypertrofie a základnej choroby, ktorá ju spôsobila. S včasnou diagnózou hypertrofie a vhodnou liečbou príčinnej choroby sa prognóza zlepšuje a trvá a zvyšuje sa kvalita života.

Hypertrofia pravej komory: príčiny, diagnóza a liečba

Naše srdce sa skladá zo štyroch častí a ak aspoň jeden z nich začne pracovať nesprávne, naše telo je ohrozené. Hypertrofia pravého srdca môže spôsobiť nové ochorenia hlavného orgánu v tele.

Títo odborníci na defekty sa môžu identifikovať diagnostikovaním a vykonaním prieskumu pacienta. Takúto diagnózu možno počuť aj rodičia malých detí a starí ľudia. Rád by som vám povedal, prečo je v takom čase dôležité hľadať pomoc od kardiológa.

Popis srdcovej hypertrofie

ventrikulárna hypertrofia (inak pravej komory hypertrofia a hypertrofia pravej komory) - to je stav srdca, pričom pravá komora podstúpi zmenu vo veľkosti kvôli nárastu svaloviny (srdcových vlákien), a to zase vedie k preťaženiu srdca.

Zvyšovanie srdcovej komory sa vyskytuje u ľudí rôzneho veku, ale z väčšej časti sa diagnostikuje u detí. Stojí za zmienku, že hypertrofia srdca môže byť pozorovaná u novorodencov, pretože majú intenzívnu prácu srdca v prvých dňoch života a na pravej strane srdca.

Najčastejšie však ventrikulárna hypertrofia má patologický charakter a môže naznačovať existenciu vrodenej srdcovej choroby.

Ako viete, srdce štvorčlennej a dva na pravej strane srdca regulovať pľúcna obeh, tiež volal malé. A dve ľavé časti sú zodpovedné za prácu veľkého kruhu alebo systému. V normálnom stave srdca je krvný tlak v pravých sekciách menší.

Ak osoba má vrodené srdcové chyby alebo akúkoľvek poruchu srdca, potom toto pravidlo je rozbité, čo vedie k preťaženiu pravej komory srdca, pretože predstavuje väčší prietok krvi, ako je obvyklé, a potom sa jeho hypertrofiu.

Pravá strana srdca je zväčšená u ľudí rôzneho veku. Najčastejšie je táto patológia diagnostikovaná u dojčiat. Je to spôsobené tým, že v prvých rokoch života rýchlo rastie telo dieťaťa, a preto je jeho srdce vystavené zvýšenému stresu.

Keď je ochorenie akútne, indikuje prítomnosť vrodenej choroby srdca. Takúto diagnózu možno urobiť na EKG. Môže sa tiež získať hypertrofia pravého srdca srdca. Často sú takéto zmeny spojené s nesprávnym spôsobom života, nedostatočnou výživou, stálým stresom.

Pravá komora je zväčšená, pretože je to ten, kto je zodpovedný za veľký tok krvi, to znamená, že je vystavený väčšiemu zaťaženiu a za určitých okolností rýchlo zlyhá. Niektoré príznaky priamo naznačujú, že srdcový sval je preťažený a vyčerpaný, neschopný vyrovnať sa s množstvom práce, ktorou je zverená telu.

Často človek preťažuje srdce bez toho, aby o tom premýšľal. Vznik hypertrofie môže viesť k problémom v práci srdca. Z tohto dôvodu vzniká arytmia, to znamená, že srdcový tep nie je rovnaký, ale chaotický, srdce bije rýchlejšie a potom pomalšie, bez ohľadu na činnosť človeka.

Ak sa zmeny začali na jednom mieste, potom budú mať za následok zmeny v iných orgánoch. Keď došlo k zvýšeniu komory, došlo k zmene štruktúry tepien. Zmení sa veľkosť a prispôsobí sa novému rytmu života.

Tepny sa vytvrdzujú a neprechádzajú niektorými látkami. Časom sa tieto látky hromadia a vytvárajú prekážky prechodu krvi. Existujú stagnácie, ktoré vedú k vzniku trombov.

Malá fyziológia

Je známe, že ľudské srdce je štyri komory: pozostáva z dvoch predsieň a dvoch komôr. Normálne sú všetky dutiny izolované od seba. Srdce je svalové čerpadlo, ktoré pôsobí v určitej sekvencii, vďaka systému vedenia srdca a kontraktilitu myokardu. Cyklus práce vyzerá takto:

 • ľavá komora vylučuje krv bohatú na kyslík v orgánoch a tkanivách - vo veľkom kruhu krvného obehu;
 • krvi, ktoré majú stále menšie tepny vstúpi do kapilárnej siete, kde dochádza k výmene plynov, a mení farbu na tmavý, vstupuje do malej žily, potom veľké, ktoré ústia do pravej predsiene;
 • z pravého predsiene, ktorý slúži ako žilová "cisterna", prebieha počas diastoly (relaxácie) v pravej komore;
 • pravá komora počas kontrakcie silou vrhá žilovú krv do pľúcnej tepny do malého kruhu obehu, ktorý je v pľúcach, aby ju nasýtil kyslíkom;
 • šarlátová, kyslíkom obohatená krv sa zhromažďuje v pľúcnych žilách a potom prechádza pľúcnymi žilami do ľavej predsiene;
 • z ľavej predsiene je krv vhadzovaná do ľavej, najsilnejšej komory a teraz je pripravená opakovať celú cestu - obehové kruhy sú zatvorené.

Mnohí sa čudujete, prečo je pľúcnice s názvom tepnu, aj keď tečie žilovej krv, a naopak, pľúcne žily sú nazývané žily, ale obsahovať jasný šarlátový arteriálnej krvi? Odpoveď je veľmi jednoduchá: základom klasifikácia nie je stanovená farbu a zloženie krvi, a povahu umiestnenia plavidiel: všetky plavidlá prúdiacich do átria, sú žily a všetky vyplývajúce z komôr sú tepny.

Povedali sme to, aby sme si jasne uvedomili, že srdcový sval nefunguje ako celok: ľavá komora poskytuje kyslík pre celé telo a ten správny - posiela krv do pľúc.

Hlavné typy patológie

Samotná choroba je rozdelená na niekoľko typov, ktoré rozlišujú priebeh patológie, znakov a symptómov.

Pozoruje sa, keď je hrana pravého okraja srdca mnohonásobne väčšia ako ľavá strana.

 • Choroba je strednej závažnosti.

  Pozoruje sa, ak procesy vyskytujúce sa na pravej strane srdcového svalu pokračujú so spomalením, zaostávajú za procesmi ľavej strany. V nich by nemala byť žiadna asynchrónna práca.

  Nie je nič zlého s nálezom tejto choroby. Včasná a správna liečba pomôže zbaviť sa problému. Pri diagnostike sa mierne zvyšuje pravá plocha.

 • Na začiatku nie sú žiadne príznaky. Preto je včasná diagnostika ťažká. Aby sa zabránilo latentnej forme ochorenia, je potrebné vykonať EKG raz ročne. Na identifikáciu prvých etáp patológie sú deťom po prvom roku života pridelené intrauterinné CTG a EKG.

  Hypertrofia pravej komory - príčiny

  Príčiny myokardiálnej hypertrofie pravostrannej komory sú získané alebo prírodné. V prvom prípade je reštrukturalizácia srdcového svalu zvyčajne dôsledkom ochorení dýchacieho systému:

  • obštrukčná bronchitída;
  • bronchiálna astma;
  • pľúcna fibróza;
  • emfyzém;
  • polycystických;
  • tuberkulóza;
  • sarkoidóza;
  • bronchietetická choroba;
  • pneumokoniosa.

  Okrem toho je možná primárna zmena objemu hrudníka s rôznymi odchýlkami. Zahŕňajú:

  • porušenie štruktúry muskuloskeletálneho systému (skolióza, Bekterovej choroba);
  • zníženie neuromuskulárneho prenosu (poliomyelitída);
  • patológia pleury a membrány spojenej s traumou alebo chirurgickým zákrokom;
  • výrazná obezita (Pickwickov syndróm).

  Primárne pľúcne postihnutie, ktoré vedie k hypertrofii, sa môže vyvinúť v dôsledku:

  • primárna pľúcna hypertenzia;
  • tromboembolické ložiská v tejto oblasti;
  • ateroskleróza tepien;
  • objemových útvarov v oblasti mediastína.

  Zvýšenie hmotnosti pravej komory sa vyskytuje pri rôznych ochoreniach dýchacích a obehových systémov.

  Hypertrofia pravej komory u dieťaťa je spojená s vrodenými srdcovými poruchami:

  1. Tetralogia Fallot, ktorá vedie k porušeniu vyprázdňovania pravej komory, v dôsledku čoho v nej vznikne hypertenzia.
  2. Porušenie integrity interventrikulárneho septa. Tlak v pravej a ľavej časti srdca je vyrovnaný. To vedie k zníženiu okysličenia (sýtosti kyslíka) krvi, ako aj k hypertrofii.
  3. Stenóza chlopní v pľúcnej tepne, ktorá bráni vývoju krvi zo srdca do ciev malého kruhu krvného obehu.
  4. Pľúcna hypertenzia súvisiaca so zvýšenou vaskulárnou rezistenciou.

  Pri vrodených malformáciách sa hypertrofia objavuje už v mladom veku.

  Katalyzátory rastu kardiomyocytov, ktoré vedú k progresii patológie, môžu byť rôzne bronchopulmonárne ochorenia:

  • fibróza;
  • emfyzém;
  • chronická obštrukčná bronchitída;
  • bronchiálna astma;
  • pneumokoniosa;
  • sarkoidóza;
  • zápal pľúc.

  Existujú aj príčiny hypertrofie pravej komory, ktoré nie sú spojené s kardiovaskulárnymi alebo pľúcnymi ochoreniami:

  • abnormálne zvýšenie telesnej hmotnosti (obezita);
  • systematické a dlhotrvajúce napätie, pretekajúce do neuróz.

  Ďalším faktorom, ktorý vyvoláva rozvoj hypertrofie pravostrannej komory, môže byť nadmerné hobby pre aeróbne cvičenie.

  V závislosti od pomeru veľkostí a hmotnosti pravostrannej a ľavej komory sa rozlišujú tri formy priebehu GPZ: mierne, stredné a ostré (akútne). Pri miernej forme GPG má veľkosť pravej komory mierne prevládajúcu veľkosť nad ľavou komorou, ich hmotnosť je takmer rovnaká.

  Pri priemernej forme GPG sa zaznamenáva prebytok veľkosti a hmotnosti obidvoch komor, s výraznou formou je rozdiel v týchto parametroch významný. Absencia terapeutických opatrení v akútnej forme toku hypertrofie pravého srdca môže viesť k smrti pacienta.

  GCP syndróm je tiež klasifikovaný podľa typu výskytu:

  • fyziologický (vrodený), keď je hypertrofia pravého srdca u dieťaťa diagnostikovaná od prvých dní života. Patológia sa objaví v dôsledku CHD (vrodenou srdcovou vadou) a je často diagnostikovaná po pôrode u rozsiahlych cyanózy (namodralý odtieň kože) osoby alebo celého tela.
  • patologický (získaný) - syndróm augmentácie pravého srdca vzniká v dôsledku prenosu bronchopulmonárnych ochorení alebo fyzického preťaženia.

  Vlastnosti ochorenia u detí

  Ako dieťa rastie, bremeno sa zvyšuje na jeho srdce. Ak existuje prekážka prechodu krvi cez cievy malého (respiračného) okruhu obehu, dochádza k zvýšeniu svalovej hmoty pravej komory. Podľa sklamaných štatistík je táto choroba oveľa bežnejšia u detí, čo súvisí s prirodzenou povahou patológie.

  Pri dlhodobej hypertrofii dochádza k sekundárnemu poškodeniu pľúcnych ciev. Stávajú sa tuhšie a menej elastické, čo ešte viac zhoršuje priebeh ochorenia.

  Fyziologická hypertrofia správnych rozdelení sa môže vyskytnúť v prvých dňoch života drobky, pretože počas tohto obdobia dochádza k ostrému reštrukturalizácii obehového systému. Častejšie však príčiny tohto patologického stavu u dojčiat sú nasledovné:

  • chyba septa srdca;
  • porušenie odtoku krvi z dutiny pravej komory;
  • zvýšený stres na tieto časti srdca počas obdobia vnútromaternicového vývoja;
  • stenóza pľúcnej artérie.

  V tomto prípade sa príznaky ochorenia nemusia prejaviť okamžite, ale po určitom čase. Je to spôsobené tým, že na začiatku je dysfunkcia srdca kompenzovaná rôznymi obrannými mechanizmami. Keď vznikne dekompenzovaný stav, objavujú sa prvé príznaky, ale stav dieťaťa môže byť dosť vážny.

  V prípade podozrenia na zmenu štruktúry myokardu je potrebné vykonať ultrazvuk srdca v materskej nemocnici. U detí nastáva hypertrofia pravého srdca neporovnateľne častejšie ako u dospelých.

  Fyziologická hypertrofia dochádza u detí v prvých dňoch života, patologické - (. Transpozícia veľkých ciev, Fallotova tetralógia, defekt komorového septa a patent ductus arteriosus s vysokou pľúcnej hypertenzie, atď) z rôznych vrodených srdcových vád, primárnej pľúcnej hypertenzie, s vrodeným ochorením pľúc a pľúcna plavidla (Wilson syndróm - Mikitová, lobární emfyzém, atď.), chronické karditídy, atd...

  A nakoniec, deti majú často akútne preťaženie pravej komory horúčkou, akútnou pneumóniou a inými stavmi, ktoré často napodobňujú hypertrofiu myokardu v pravej komore. Diagnóza hypertrofie pravého ventrikulu pomocou EKG v niektorých prípadoch zahŕňa ťažkosti.

  Predovšetkým ide o diferenciáciu fyziologickej a patologickej hypertrofie u detí v prvých dňoch života. Ťažkosti sa objavujú aj pri diagnostike počiatočných štádií hypertrofie pravého ventrikulárneho systému u malých detí, u ktorých aj bez nej môže dlhodobo dominovať EMF myokardu pravého srdca.

  Značné ťažkosti pri identifikácii známky hypertrofia pravej komory na EKG jasnými príznaky hypertrofie ľavej komory. Elektrokardiografické zmeny počas hypertrofia pravej komory vzhľadom k tomu, že EMF vektor pravej komory sa stáva prevládajúca, a mení orientáciu celkovej EMF pravej a odovzdá presahujúce normálnych potenciálov súvisiacich s vekom.

  V tomto prípade sa pravotočivá hypertrofia posudzuje odchýlkou ​​vektora EMF dopredu (vedie V3R, V1, V2) a doprava (vedie z končatín). Kombinácia týchto znakov robí diagnózu s najväčšou pravdepodobnosťou.

  Hypertrofia u novorodencov

  Najčastejšie sa tento syndróm vyskytuje u novorodencov v dôsledku problémov s vývojom a funkčnosťou srdca. Tento stav sa rozvíja v prvých dňoch života, keď je záťaž na tento orgán obzvlášť veľká (najmä na jeho pravom polčase.

  Hypertrofia pravého srdca srdca sa rozvíja aj s defektom septa, ktorá rozdeľuje komory. Toto mieša krv, stane sa nedostatočne nasýteným kyslíkom. Srdce, ktoré sa pokúša obnoviť normálny prietok krvi, zvyšuje záťaž na pravej komore.

  Hypertrofia je tiež možná kvôli tetralógii Fallotu, zúženiu pľúcnej chlopne. Ak sa zistia príznaky, ktoré poukazujú na poruchu srdca, mali by ste ihneď ukázať dieťaťu odborníkovi.

  Symptómy GPG

  V získanej forme je tento syndróm charakterizovaný absenciou špecifických symptómov, podľa ktorých je možné určiť správnu gastrointestinálnu hypertrofiu.

  Príznaky hypertrofia pravej komory podobné prejavy mnohých iných chorôb a v počiatočnej fáze patológie prejavuje takmer žiadny východiskový skutočne rušiť pacienta iba vtedy, ak k výraznému nárastu veľkosti a hmotnosti pravej komory. Takéto označenia zahŕňajú:

  • dlhotrvajúca bolesť v pravom sternu ostrého, piercingového charakteru;
  • dýchavičnosť;
  • závraty spojené so stratou orientácie v priestore a mdloby (v niektorých prípadoch);
  • porušenie rytmu srdca;
  • opuch dolných končatín, ktorý sa stáva výraznejším na konci dňa.

  Medzi hlavné klinické príznaky GPG patrí zvýšenie frekvencie srdcových kontrakcií (tachykardia) a prudký pokles krvného tlaku. Klinický obraz hypertrofie pravého srdca môže byť tiež sprevádzaný "pľúcnym srdcom", ktorého príčinou je tromboembolizmus pľúcnej artérie.

  Akútne pľúcne srdce je charakterizované akútnym zlyhávaním pravej komory, ťažkým dyspnoe, znížením arteriálneho tlaku, tachykardiou. Najčastejšie akútne zlyhanie pravej komory je smrteľné.

  Chronická forma pľúcneho srdca má rovnaký klinický obraz ako akútne pľúcne srdce, až kým nezačne dekompenzácia. V ťažkých formách chronického zlyhania pravého ventrikulárneho systému dochádza k chronickej obštrukčnej pľúcnej chorobe.

  Diagnostické metódy

  Presnú diagnózu možno vykonať až po celom komplexe diagnostických opatrení. Iba potom môže byť zahájená liečba. Diagnóza je nasledovná:

  1. Lekárske vyšetrenie. Bez nej nemožno začať žiadnu skúšku.

  Spravidla ide o starostlivé lekárske vyšetrenie, ktoré môže viesť k myšlienke, že osoba vyvíja hypertrofiu. Zvyčajne kardiológ so skúsenosťami a diagnózou takýchto pacientov ľahko počuje patologické zvuky v oblasti srdca pomocou jednoduchého počúvania.

 • Kardiografie. Hypertrofia pravého srdca na EKG je evidentná mnohými špecifickými zmenami. EKG však vidí len poruchu rytmu, ale nie zvýšenie veľkosti komory. V dôsledku toho môže tento spôsob spôsobiť početné poruchy srdcového rytmu.
 • Starostlivá analýza anamnézy, zhromažďovanie sťažností môže viesť k premýšľaniu vývoja tejto hypertrofie.
 • Echokardiografia je štúdium srdca pomocou ultrazvuku.

  Tento typ diagnostiky pomáha špecialistovi určiť hrúbku steny komôr a ďalšie parametre myokardu. Okrem toho, echokardiografia dokáže presne stanoviť tlak v komore, čo zasa umožňuje diagnostikovať ochorenie.

 • Kardiologické vyšetrenie s kardiovasérom.
 • Určenie nepriaznivého dedičného miesta choroby.

  Tí, ktorí fajčia, pravidelne konzumujú alkoholické nápoje, nesledujú intenzitu fyzickej námahy, je potrebné pravidelne kontrolovať lekára.

 • Pri GPL sa patologické zmeny zaznamenávajú nielen v myokarde. V priebehu času sa vyznačujú rozšírením do pľúcnych artérií a krvných ciev, čo spôsobuje vývoj ďalších ochorení:

  • skleróza aorty;
  • hypertenzia malého kruhu krvného obehu;
  • Eisenmengerov syndróm (pretlak v pľúcnej tepne nad aortou).

  Včasná diagnostika GPG umožňuje nielen predchádzať vzniku týchto patológií, ale tiež výrazne uľahčuje boj proti syndrómu vo všeobecnosti. Potvrdenie alebo vyvrátenie prítomnosti hypertrofie pravého srdca je možné len pomocou inštrumentálnych kardiologických štúdií:

  • elektrokardiogram;
  • echokardiografia (ultrazvukové vyšetrenie štruktúry srdcového svalu).

  Elektrokardiogram ako metóda diagnostiky kapavice je menej informatívny. Hypertrofia pravého srdca na EKG je vyjadrená iba pri zmenách v kmeňoch kardiogramu, čo môže indikovať len zmenu veľkosti komory, a preto nie je možné stanoviť závažnosť patológie.

  Syndróm GZZH o elektrokardiografii je "osvetlený" iba so strednými a akútnymi formami toku. Echokardiogram je oveľa viac diagnostikovaný. Táto metóda vyšetrenia umožňuje určiť nielen prítomnosť zvýšenia pravostrannej oblasti žalúdka, ale aj jeho presné rozmery a tiež diagnostikovať poruchy štruktúry srdcového tkaniva.

  Echokardiografia ako metóda diagnostikovania kapavenia je často kombinovaná s dopplerografiu, ktorá umožňuje ďalšie vyšetrenie smeru a rýchlosti prietoku krvi. Táto metóda skúmania umožňuje stanoviť správnu gastrointestinálnu hypertrofiu, a to aj v miernej forme toku tak, aby sa zabránilo progresii rastu kardiomyocytov v srdcovom svale.

  EKG a príznaky patológie

  Na EKG je pravá ventrikulárna hypertrofia dobre definovaná. Každý lekár funkčnej diagnostiky, kardiológ a terapeut pozná EKG príznaky hypertrofie pravej komory, budeme analyzovať hlavnú z nich a my:

  1. Vo vedeniach V1 V2 III aVF sa zvyšuje výška zuba R;
  2. Vytesnenie S-T je o niečo nižšie ako izolín, negatívny alebo bicruhový T vo V1 V2 III aVF;
  3. Pravogram (EOS odmietnutý vpravo).

  Toto sú hlavné príznaky zvýšenia pravostrannej komory, ktorá môže byť podozrivá z patológie. Hypertrofia pravého srdca na EKG u ľudí starších ako 30 rokov má nasledujúce diagnostické kritériá:

  • Odchýlka EOS vpravo je viac ako +110 stupňov;
  • Vysoké zuby R vo V1 (viac ako 7 mm), zuby S vo V1 sú menšie ako 2 mm, pomer R / S vo V1 je väčší ako jeden;
  • Hrot S vo V5 a V6 je väčší alebo rovný 2 mm;
  • komplexy typu qR vo V1.

  Ak sú na EKG dve alebo viac z týchto kritérií, môže byť expozícia pravostrannej komory. Tiež doktori spomínajú na potvrdzujúce príznaky hypertrofie pravej komory, medzi ktoré patria:

  • zmeny v segmente S-T a vlny typu T podľa druhu "preťaženia" vo vedení V1-V3,
  • zvýšenie pravého predsiene.

  Princíp elektrokardiografie

  Pokiaľ ide o vlastnosti elektrokardiografie s ochoreniami kardiovaskulárneho systému, existuje veľa z nich. Po prvé, je potrebné zamerať pozornosť na skutočnosť, že takýto prieskum sa uskutočňuje v situácii, ktorá je pre pacienta najpohodlnejšia.

  Je dôležité vedieť! Počas vyšetrenia by mal byť pacient v uvoľnenom stave a pokojne, rovnomerne dýchať, pretože to ovplyvňuje výsledok elektrokardiografie. Na stanovenie EKG príznakov hypertrofie pravostranného ventrikulu sa používa 12 elektród, 6 kusov je pripojených k hrudníku a zvyšných 6 kusov na končatiny pacienta.

  Niekedy sa používa technika vedenia elektrokardiografie doma, v tomto prípade sa používa iba 6 vetiev. Pri vykonávaní takejto diagnostiky je dôležité pochopiť, že niekoľko faktorov ovplyvňuje jej výsledok:

  1. Stav pacienta.
  2. Správne dýchanie pacienta.
  3. Počet použitých potenciálnych zákazníkov.
  4. Správne pripojenie každej vetvy.

  Aj keď je elektróda nesprávne pripojená, informácie o elektrokardiograme môžu byť nespolehlivé alebo neúplné. Pri vykonávaní tohto vyšetrenia dôraz na srdcový rytmus, rysy a zubov T ST, intervaly srdcového prevodového systému, elektrického osou srdca a charakteristiky QRS.

  Ťažkosti pri diagnostike hypertrofie pravého srdca

  EKG je univerzálna, široko dostupná a veľmi populárna metóda. Diagnóza hypertrofie pravého ventrilu iba prostredníctvom kardiogramu má niektoré nevýhody. Po prvé, na kardiogram videli označenú hypertrofiu, kde došlo k miernemu zmeny na EKG hypertrofia sú menšie a nezobrazujú.

  Okrem toho, ak sa vyskytnú takéto stavy, nedôjde k diagnostikovaniu hypertrofie pravej komory EKG:

  • blokáda pravého ramena jeho zväzku,
  • Syndróm WPW,
  • potvrdil zadný infarkt myokardu,
  • u detí môžu byť vyššie uvedené znaky EKG variantom normy,
  • posunutie prechodovej zóny doprava,
  • zub R má vysokú amplitúdu vo V1 V2, ale pomer R / S vo V5 alebo V6 je väčší ako jeden,
  • dextropácia (srdce sa nachádza v zrkadle, v pravom polčase hrudníka),
  • hypertrofická kardiomyopatia: prítomnosť vysokých R zubov vo V1 je možná s pomerom R / S väčším ako jeden.

  Pri diagnostikovaní hypertrofie pravej komory by šírka komplexu QRS mala byť menšia ako 0,12 s. Preto nie je možná presná diagnostika EKG v prípade syndrómu BPHP, Wolf Parkinson-White syndróm.

  liečba

  Hlavným cieľom liečby je prispôsobiť veľkosť srdca normálnemu stavu na normálnu veľkosť. Nasledujúce fázy liečby sú poskytované, zamerané predovšetkým na odstránenie príčiny, ktorá spôsobila hypertrofiu:

  • liečebné liečenie (eliminácia stenózy, normalizácia pľúc, liečba srdcových malformácií);
  • úprava výživy a životného štýlu pacienta.

  Okrem základného príjmu diuretík, beta-blokátorov a antagonistov vápnikového kanála sú lieky predpísané aj na normalizáciu funkcie pľúc a na odstránenie stenózy pľúcnej chlopne. V niektorých prípadoch sa väčšina liekov bude musieť užívať po celý život.

  Terapia sa vykonáva pod pravidelným dohľadom špecialistov. Počas liečby systematicky kontrolujte prácu srdca, frekvenciu jeho znižovania. Pri absencii pozitívnej dynamiky liečby sa pacientovi odporúča chirurgická intervencia.

  V prípade progresie hypertrofie a rozvoja srdcového ochorenia je predpísaný operatívny zákrok. Operácia zahŕňa implantáciu umelého ventilu. Operácia sa tiež vykonáva počas prvého roka života u detí, u ktorých bola diagnostikovaná hypertrofia.

  V prípade, že sa objaví zdroj nástupu srdcovej hypertrofie, liečba sa zameriava na elimináciu základnej choroby. V takýchto prípadoch je sama liečba neprijateľná. Ak chcete dokončiť ľudí a tých, ktorí sú pravidelne vystavení fyzickému stresu, odporúčame ich pozorovať u kardiológa.

  Iba po stanovení diagnózy môže lekár rozhodnúť o taktike liečby hyperfunkcie komôr. Liečba je zameraná na odstránenie ochorenia, ktoré vyvolalo hypertrofiu. Existujú také spôsoby liečenia patológie:

  1. Etiotropický: používa sa na vrodené anomálie srdca. Liečba touto technikou je zameraná na oslabenie faktora vyvolávajúceho hypertrofiu.
  2. Patogenetický: používa sa v prípade, že sa získa hypertrofia pravého srdca. Zameriava sa na aktiváciu imunitného systému, v dôsledku čoho je faktor, ktorý vyvoláva základné ochorenie, neutralizovaný.

  Pri vrodených srdcových chybách je pacientovi preukázaná kardiochirurgická činnosť v prvom roku života - nahradenie abnormálneho ventilu kompletným syntetickým analógom. Ak je dôvodom na zmenu parametrov komôr pľúcne ochorenie, je pacientovi predpísané:

  • bronchodilatátory (broncholitín): odstránenie kŕčov priedušiek;
  • mukalticheskie znamená (Bromheksin): zrieť spúta a podporiť jeho výstup z pľúc;
  • analeptika: stimulujú fungovanie dýchacieho systému a obehového systému.

  Ak má pacient problémy s krvným tlakom, lekár predpíše Euphyllin. Tento liek sa používa na hypertenziu malého kruhu krvného obehu, ako aj na srdcovú astmu a spazmus krvných ciev. Liečba Euphyllinom je však zakázaná v prípadoch srdcového zlyhania, arytmie a ochorenia koronárnych artérií.

  Pri menšej hypertrofii lekár predpisuje podávanie Nifedipínu, lieku blokujúceho kalciový kanál. Pri progresívnej hyperfunkcii sa predpisujú lieky skupiny dusičnanov:

  Všetky lieky sa majú užívať podľa schém predpísaných lekárom. Samotná výmena liekov a zmena ich dávkovania je neprijateľná! Neexistujú žiadne populárne metódy liečby patológie.

  Všetci ľudia majú ventrikulárna hypertrofia pravej, by mala byť aspoň raz za rok vidieť kardiológom a prejsť všetky štúdie, ktoré predpisuje lekár. Takýmto pacientom je preukázaný zdravý životný štýl: kontrola telesnej hmotnosti, odmietanie alkoholu a fajčenie.

  liečenie

  Liečba hypertrofie pravej komory spočíva v prijatí nasledujúcich skupín liekov:

  • Pravidelný príjem diuretík;
  • Beta - adrenoblokátory (lieky tejto farmakologickej skupiny sú nezlučiteľné s alkoholickými nápojmi a fajčením);
  • Antagonistov kalciových kanálov;
  • antikoagulanciá;
  • Prípravky z horčíka a draslíka;
  • Používanie srdečných glykozidov je prípustné v minimálnej dávke;
  • Lieky, ktoré pomáhajú znížiť krvný tlak.

  Možné súbežné menovania pre normalizáciu funkcie pľúc a elimináciu stenózy pľúcnej chlopne.

  V závislosti od príčiny patológie sú predpísané nasledujúce lieky:

  • analeptík;
  • bronholitin;
  • Brómhexín;
  • aminofylín;
  • nefidipin;
  • nitrosorbit;
  • nitroglycerín.

  V niektorých prípadoch môže byť potrebné užívať niektoré z vyššie opísaných liekov počas celého života. Ak nie je zaznamenaná žiadna pozitívna dynamika alebo akékoľvek zlepšenie, pacientovi môže byť pridelená operácia. Odporúča sa, aby sa terapia vykonávala pod systematickým dohľadom lekára.

  Počas liečby systematicky zaznamenáva prácu srdca, skontrolujte srdcovú frekvenciu. V prípade, že nárast komory je spojený s inou chorobou, liečba je zameraná na odstránenie základnej príčiny.

  Pacienti by si mali pamätať na nebezpečenstvo samoliečby a nepokúšať sa sami vyzdvihnúť lieky. Ľudia trpiaci nadváhou, ako aj systematicky podstupujúci fyzickú námahu, sa odporúčajú pravidelne vyšetrovať kardiológ.

  Liečba ľudovými prostriedkami

  Často sa liečba tejto choroby kombinuje s liečebnými terapiami ľudovými prostriedkami. Treba poznamenať, že tradičná medicína pôsobí ako pomocná terapia, mala by sa používať len komplexne s hlavnou liečbou.

  Hlavnými receptami tradičnej medicíny sú infúzie a rôzne odvarky. Veľmi dobre podporuje prácu myokardu cesnaku. Je nutné brúsiť cesnak a pridajte med dať do nejakej temnej miesto, periodicky trepania zmesi (v rovnakom pomere), kapacitu počas 7 dní.

  Tento liek sa má užívať jednu polievkovú lyžičku trikrát denne počas tridsiatich minút pred jedlom. Neexistuje žiadne obmedzenie pri používaní tohto lieku, možno ho užívať po celý rok. Veľmi dobrý účinok pri liečbe hypertrofie pravej komory je infúzia ľubovníka bodkovaného.

  Aby ste to dosiahli, potrebujete 100 gramov třezačiek, ktoré je potrebné naliať do dvoch litrov vody a uvariť na desať minút v uzavretom kontajneri za nízkeho tepla. Potom odíďte a asi hodinu nechajte trávu naplniť. Po infúzii, napíšte a pridajte k nemu 200 gramov medu, premiešajte a nalejte do fliaš.

  Použite infúziu z byliniek ľubovníka na tretiu pohár trikrát denne počas tridsiatich minút pred jedlom. Liek sa má uchovávať v chladničke. Nezabudnite, že len ľudová medicína nemôže vyliečiť hypertrofiu, môže pôsobiť len ako pomocná terapia.

  Pred začatím liečby ľudovými liekmi sa poraďte so svojím lekárom, môžete mať akékoľvek kontraindikácie niektorých druhov bylín. Preto je lepšie začať liečbu ľudovými prostriedkami s konzultáciou lekára.

  Ľudské metódy liečby hypertrofie pravej komory, vzhľadom na nízku účinnosť, sú len zriedka používané. Ich použitie je možné len ako sedatíva a sedatíva, ako aj posilnenie srdcového svalu. Populárna je rastlina ako konvalinka. Nasledujúce recepty sú známe:

  • Vezmite čerstvé ľalie z údolia kvety a nalejte 96% alkoholu. Trvať na tom musí byť 2 týždne, potom filtrovať a trvať 20 kvapiek trikrát denne.
  • Nalejte veľkú lyžicu kvetov z ľalie z doliny s 300 ml vriacej vody, aby trvali na 1 hodinu. Potom napíšte a vezmite dve veľké lyžice každé dve hodiny.
  • Efektívne je zmes motherwort a konvalinky v údolí. Pripravte infúziu z týchto rastlín a užite 3 až 4 krát denne.
  • Zmiešajte žihľavku a med v rôznych pomeroch. Trvajte na tmavom mieste až na 14 dní, potom zahrejte vo vodnom kúpeli, kým nie je kvapalina a nevypúšťajte. Infúzia sa uchováva v chladničke. Vezmite 4-5 krát denne.

  Komplikácie choroby

  V neskorších štádiách vývinu tejto choroby sú príznaky takzvaného pľúcneho srdca. Hlavné príznaky pľúcneho srdca sú:

  • výskyt ťažkej a náhlej bolesti v oblasti hrudníka;
  • prudké zníženie tlaku (až po vznik príznakov kolaplazie);
  • opuch krčných žíl;
  • progresívne zvýšenie veľkosti pečene (tento proces je spojený s bolesťou v oblasti pravého hypochondria);
  • ostrú psychomotorickú agitáciu;
  • vznik náhlej a abnormálnej pulzácie.

  V prípade pľúcnej embólie, rýchlo, doslova za niekoľko minút sa u človeka objavia príznaky šoku s ťažkým pľúcnym edémom. S pľúcnym edémom sa masívny výkon transudátu objavuje v pľúcnom tkanive z oblasti kapilár.

  Vyvíja ostrý dych v pokoji odpočinku, človek sa cíti tesne v hrudníku. Neskôr sa objaví dych, cyanóza, ku ktorému sa spája kašeľ. V tretine všetkých prípadov tromboembolizmu pľúcnej artérie môže dôjsť k náhlej smrti.

  S kompenzovaným pľúcnym srdcom ako hlavným dôsledkom hypertrofie pravého ventrikulárneho systému nie sú príznaky základnej poruchy výrazne výrazné. Niektorí pacienti môžu zaznamenať mierne výrazný zvlnenie v hornej časti brucha.

  Ale vo fáze dekompenzácie sa postupne vyvíjajú známky zlyhania ľavej komory. Zjavenie takejto dekompenzácie je silná dýchavičnosť, ktorá sa nezníži ani v pokoji. Zvyšuje sa, ak osoba zmení pozíciu tela, najmä ležiaceho ležadla.

  Ďalšie príznaky naznačujú, že človek vyvíja takzvané kongestívne zlyhanie srdca.

  prevencia

  Prevencia hypertrofie pravej komory je obmedzená na niekoľko nasledujúcich požiadaviek. Po prvé, toto je varovanie pre vývoj flebotrombózy nohy:

  • Diagnostika tejto patológie v najskorších štádiách a okamžitá liečba;
  • preventívne vyšetrenie so špecialistom;
  • po chirurgickom zákroku na diagnostikovanie flebotrombózy sa pacientovi odporúča aktívny pohyb;
  • implementácia všetkých odporúčaní lekára.

  Pri chronických ochoreniach pľúc by ste mali:

  • byť chránený pred podchladením a ponorom;
  • nefajčiť, vrátane toho, že nie ste účastníkom sekundárneho dymu;
  • liečiť chorobu v najskorších štádiách;
  • vedie aktívny životný štýl s adekvátne miernym zaťažením;
  • Vezmite kyslíkové koktaily.

  S ohľadom na prevenciu sa odporúča pravidelne robiť elektrokardiogram, vzdať sa škodlivých návykov a dodržiavať terapeutickú výživu. Musí sa pravidelne kontrolovať u kardiológa, vyšetrovať, dodržiavať všetky odporúčania a užívať vhodnú medikáciu.

  Viac Informácií O Plavidlách