Sínusový rytmus: čo to je, čo vyzerá na EKG, možné porušenia

V tomto článku sa dozviete, čo to znamená na sínusový rytmus srdca, ktorý ju môže odmietnuť, naučiť sa rozpoznať príznaky EKG normálne a abnormálne sínusový rytmus.

Pod sínusového rytmu srdca chápe pravidelné zníženie všetkých oddeleniach myokardu v dôsledku excitačných elektrických impulzov z sinoatriálním uzla - najdôležitejšie kardiostimulátora do srdca. To znamená, že srdcový rytmus každého zdravého človeka je sínusový.

Na kvalifikovanú interpretáciu EKG, počas ktorej sa najprv hodnotí srdcová frekvencia, sa obráťte na kardiológ.

Koncepcia a charakteristika sínusového rytmu

Srdce je ústredným orgánom obehového systému. Znižuje sa automaticky, nezávisle a pokiaľ sa to stane - telo udržuje vitalitu. Autonómna aktivita je možná kvôli akumulácii špeciálnych nervových buniek v určitých častiach srdca. Najväčší klastra sa nazýva sínusový uzol. Nachádza sa v hornej časti srdca a pravidelne vytvára spontánne silné elektrické impulzy, ktoré prechádzajú cez všetky časti myokardu a spôsobujú jeho následné kontrakcie. Tento jav je základom pravidelných normálnych srdcových tlkot.

Sínusový rytmus je indikátorom elektrokardiogramu (EKG), ktorý hovorí, že srdce je kontrahované impulzmi pochádzajúcimi zo sínusového uzla. Ak je tento EKG indikátor v poriadku, znamená to, že hlavný kardiostimulátor je zdravý a má dostatočnú silu na potlačenie iných ohniskov spontánnej elektrickej aktivity (malé a menej aktívne uzliny, ktoré sú v myokarde).

Popis hlavných charakteristík normálneho srdcového tepu:

 1. Frekvencia je v rozmedzí od 60 do 90 / min.
 2. Pravidelnosť - každý nasledujúci srdcový tep sa vyskytuje v pravidelných intervaloch.
 3. Sekvencia - každý rez prebieha v rovnakom smere, zachytávajúce prvú postupne predsiene a potom do komôr, ktoré ovplyvňuje zvukové vlastnosti prvého a druhého tóny, rovnako ako EKG.
 4. Fyziologická variabilita je schopnosť meniť frekvenciu tlkot srdca so zachovanou pravidelnosťou a konzistenciou v závislosti od vonkajších a vnútorných vplyvov (napr. Zaťaženie, spánok, skúsenosť, bolesť, horúčka atď.).

Aké porušenia sa môžu vyskytnúť

Aj keď sú na EKG zaznamenané príznaky sínusového rytmu, neznamená to, že v tele nemožno žiadne odchýlky. Je možné, že impulzy sa vyskytujú v hlavnom uzle, ale nezodpovedajú normálnym vlastnostiam. Najčastejšie porušenia sú uvedené v tabuľke.

Aký je sínusový rytmus srdca?

Počuť takú vec, ako je rytmus sínusového srdca, to je to, čo to znamená, nie každý vie a otázka sa často zaoberá ľuďmi, ktorí majú srdcové choroby. V prípade vzniku podozrenia na prítomnosť alebo možnosť vzniku ochorenia kardiovaskulárneho systému u ľudí je potrebné vykonať špeciálne vyšetrenie nazývané elektrokardiogram. V dôsledku tohto postupu sa zistí možné poškodenie existujúceho patologického stavu. Predložený postup sa vykonáva pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom a navyše ovplyvňuje činnosť iných orgánov. Špecifické ukazovatele aktivity srdca sa zaznamenávajú podľa výsledkov EKG.

Sínusový rytmus, ktorý odhalili výsledky EKG, naznačuje absenciu abnormalít vo fungovaní ľudského srdcového svalu. Sínusový rytmus srdca - to je určité výkyvy, tvorba, ktorá vedie k tomu, že pulzy sú generované v špeciálnom zariadení, a potom delia v závislosti na mieste umiestnenia, teda v komore a átria. Kvôli prezentovanému momentu sa zmenšuje sval srdca u dospelého človeka.

Kardiogram vykonaný srdcom dokáže zobraziť správne výsledky len vtedy, keď je osoba v pokojnom stave.

Prítomnosť prezentovaného stavu na základe výsledkov EKG je odrazom normálnej úrovne rozdelenia excitačného pulzu. Ich neprítomnosť naznačuje hodnotenie taktu v odlišnej kvalite. V tomto prípade sa zdroj nachádza v iných oblastiach.

Vertikálna poloha získaná na základe EKG srdca naznačuje, že umiestnenie centrálnej osi, vrátane zdvihu, je v normálnom stave. Z toho vyplýva, že na základe predložených údajov sa odhalí možné umiestnenie srdca v hrudníku. Srdcový sval sa môže pohybovať v smere dopredu, dozadu, vľavo, vpravo v závislosti od priečnej osi. To znamená, že v štruktúre ľudského tela existujú individuálne vlastnosti.

Väčšina ľudí má určité zdravotné problémy. V niektorých prípadoch je v dôsledku diagnostiky zistené porušenie pravidiel. Pri vytváraní negatívneho EKG môže byť diagnostikovaný sínusový rytmus odrazom existujúcich blokád alebo arytmií. Vzhľad takéhoto stavu je spôsobený vznikom nezvyčajného prenosu impulzov do srdcového svalu. Napríklad zrýchlené alebo zvýšené výkyvy vedú k rýchlemu pulzu. Cyklus je narušený nesprávnym sledom, pravidelnosťou a frekvenciou kontrakcií.

Nepravidelný sínusový rytmus odrážaný výsledkami EKG indikuje rozdiel v intervale medzi zubami. Vo väčšine prípadov sa vyjadruje slabosť uzla týmto spôsobom. Holterová kontrola, vrátane testu na drogy, prispieva k definícii údajnej patológie.

Záznam používaný pre EKG je sínusový rytmus. Neprítomnosť iných záznamov a úroveň frekvencie (HR) v oblasti 60-90 tepov za minútu alebo v sínusovom rytme sa srdcovej frekvencie o 75 (priemer) - je preferovanou možnosťou, čo svedčí o vynikajúcu funkciu srdca.

Patologický stav sa považuje za prítomnosť atriálnej, atrioventrikulárnej alebo komorovej, ktorá je charakteristická pre príslušné oddelenia. Táto možnosť je najvýraznejšia u mladých ľudí a detí. V prezentovanom stave je výstup impulzov zo sínusového uzla, avšak medzi srdcovými kontrakciami sa vytvárajú rozdiely. Približne 1/3 z predložených prípadov vyžaduje pozorovanie špecialistom, aby sa predišlo možným následkom a rozvoju ochorení.

Za prítomnosti srdcových kontrakcií sa pozoruje bradykardia menej ako 50 úderov za minútu. Vznik tohto stavu u dospelého nastáva počas spánku, ako aj u profesionálnych športovcov. V prípade prerušenia v srdcových sťahov až 3 sekundy za deň a až 5 sekúnd v noci existuje viacero porúch procesu dodávanie kyslíka v tkanivách, časté mdloby. Aby sa zabránilo tomuto stavu, vykonávajú sa operácie týkajúce sa vytvorenia srdcového kardiostimulátora, vďaka čomu sa normalizuje rytmus kontrakcií.

Syndróm slabosti alebo SSSU sú kombinované výsledky EKG a klinických ukazovateľov, čo naznačuje skutočné poškodenie zdroja vplyvu. Diagnóza arytmií je možná len vtedy, ak existujú informácie o indexe normálneho EKG.

V tomto prípade by indikátor frekvencie srdcových kontrakcií počas 1 minúty nemal byť viac ako 90 úderov. Údaje o vykonanom EKG odrážajú skutočnú prítomnosť určitých odchýlok, a to:

 1. 1. Bradykardia, v ktorej sú kľúčové znaky stavu nezmenené, ale hodina / minúta sa rovná menej ako 60 úderov.
 2. 2. Tachykardia, pri ktorej dochádza k zvýšeniu počtu kontrakcií svalov až do 90 úderov. Ak dôjde k prekročeniu hodnoty 150, riziko blokády druhého stupňa prudko stúpa.
 3. 3. Arytmia.
 4. 4. Tuhý, v ktorom je príliš vysoká miera kontrakcie.

Prezentované poruchy u dieťaťa v porovnaní s dospelými sú charakterizované prítomnosťou charakteristických čŕt. Pubertálne obdobie je sprevádzané zvýšenou frekvenciou porúch. Merania dĺžky, veľkosti segmentov a amplitúdy kmitov zubov sú celý proces dekódovania parametrov EKG. Proces skúmania ukazovateľov zdravého človeka nám umožňuje porovnať informácie, určiť aktuálne problémy fungovania srdca pod vplyvom patologických zmien.

Predložený interval umožňuje odhaliť srdcové bitie. Vo väčšine prípadov vedie zvýšený rast dieťaťa k vzniku porúch srdcového svalu, ktoré sa odrážajú na kardiograme. Predložená podmienka je krátka a nevyžaduje dlhodobú liečbu.

V niektorých prípadoch je prítomnosť nerovnováhy v autonómnom nervovom systéme príčinou sínovej arytmie.

V tomto stave nie je potrebné žiadne liečenie, pretože nemá vplyv na celkové zdravie.

Treba poznamenať, že nie vo všetkých prípadoch, v ktorých sa súčasná podmienka pozoruje u detí, je zistená srdcová choroba. Vo väčšine prípadov sa tieto odchýlky vytvárajú pod vplyvom zmien súvisiacich s vekom. Inými slovami, prevláda väčšina srdcových arytmií v prípadoch diagnostikovania v krátkom čase a správnej liečby podlieha liečbe.

Výskyt ťažkej srdcovej patológie sprevádzanej poruchami sínusového rytmu u detí je spojený s tromi hlavnými typmi malformácií, a to:

 • srdcovej;
 • v kombinácii;
 • mimosrdeční.

Aby sa normalizovalo fungovanie srdca detí, je potrebné dlhé liečenie. V niektorých prípadoch sa používajú srdcové opatrenia - chirurgická intervencia.

Vo väčšine prípadov prezentovaný stav neovplyvňuje blaho detí. Dieťa v tomto prípade ukazuje fyzickú aktivitu bez ťažkostí. Porucha sa prejavuje náhodou po vyšetrení pediatra alebo v iných prípadoch. V tomto ohľade je potrebné pozorne sledovať dieťa.

Pri zložení hlavných príčin, v dôsledku ktorých dochádza k porušovaniu v tomto prípade, je potrebné uviesť:

 • vrodené srdcové chyby;
 • kardiomyopatia;
 • infekčná endokarditída;
 • rôznych typov preťaženia.

Tieto poruchy sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku. Veľmi často charakteristické pre deti. Prednesené porušenia však nemajú významný vplyv na zdravie a ich zistenie sa vyskytuje náhodne.

Okrem toho je vzhľad posudzovaného štátu ovplyvnený zmenami, ku ktorým dochádza s vekom, a to:

 • senilná amyloidóza;
 • arytmie;
 • znížená funkcia štítnej žľazy;
 • ochorenie pečene;
 • tyfus atď.

Okrem toho existuje úzky vzťah s nedostatočnou hladinou kyslíka, zvýšeným krvným tlakom, zvýšenou kyslosťou v krvi. Kľúčovými príčinami poruchy sú rôzne ochorenia srdca.

Dekódovanie hodnôt EKG je záležitosťou skúseného lekára. V rámci predložených návrhov sa hodnotia tieto ukazovatele:

 • srdcový rytmus;
 • skutočný stav srdcového svalu.

V prípade diagnózy, ako je akcelerovaný srdcový rytmus, je to dôkaz sínusovej tachykardie u pacienta. Vznik takejto choroby u dospelých je spojený s vysokou úrovňou stresu a stresovým emocionálnym stavom. Predložená podmienka je krátka a vzniká v prípade užívania liekov, alkoholu v dôsledku prudkého poklesu krvného tlaku. V každom prípade si človek všimne porazenie srdca.

Ak má osoba nestabilný sínusový rytmus, je to dôkaz sínusovej arytmie. V rámci prezentovanej choroby sú porušené také ukazovatele ako rytmická frekvencia, frekvencia a sekvencia srdcových kontrakcií.

Diagnóza iného stavu ako vykonania EKG zahŕňa také postupy, ako je echografia alebo ultrazvuk. Prítomnosť nepravidelného sínusového rytmu nie je odrazom všetkých zvažovaných ochorení. Uvádzaný stav sa môže vyskytnúť u ľudí v akomkoľvek veku. Ak opustíte škodlivé návyky, nadmerné zaťaženie, používanie určitých liekov, môžete sa zbaviť abnormalít v činnosti srdca. V dôsledku toho sa generujú pozitívne údaje EKG, menovite sínusový rytmus.

Okrem toho každý môže nezávisle monitorovať prácu hlavného tela, najlepší čas na kontrolu je ranné hodiny. V tomto prípade je potrebné počítať počet srdcových pulzov za minútu a porovnať ich s normálnou hodnotou. Norma u dospelých je asi 60-80 úderov za minútu, ide o sínusový rytmus.

Srdce je hlavným orgánom ľudského tela, druhom "motora". Vďaka tomuto telu je celý organizmus zásobovaný potrebným kyslíkom a živinami. Jeho fungovanie sa vykonáva bez prerušení a zlomov, v priebehu dňa sa v niektorých prípadoch môže pozorovať spomalenie aktivity. V tomto ohľade je mimoriadne aktuálnym bodom starostlivé sledovanie skutočného stavu a činnosti samotného srdca a celého kardiovaskulárneho systému. Vďaka sinusovému uzlu vzniká normálna činnosť srdca.

Ak chcete charakterizovať normálnu úroveň srdcového rytmu bez akýchkoľvek patologických stavov, používa sa to napríklad ako sínusový rytmus srdca. Detekcia porušení sa vykonáva v dôsledku EKG. V dôsledku pôsobenia niektorých faktorov, ktoré ovplyvňujú vodivé vlákna, vzniká nepravidelnosť činnosti srdca. Predloženú podmienku musí bezpodmienečne prešetriť špecialisti. Sinusový rytmus srdca, tvorený pôsobením fyziologických procesov, sa eliminuje nezávisle bez lekárskej intervencie.

Keď hovorí o sínusovom rytme srdca

Každá dospelá osoba bola aspoň raz elektrokardiogram. Výsledky tejto štúdie lekári často dávajú do rúk pacientov. Takmer vždy sa v opise objavuje pojem sínusový rytmus srdca - čo to znamená pre pacienta a ako ho liečiť?

Prečo sa srdce zmenšuje

Srdcové svaly plnia svoju funkciu pravidelnou redukciou, ktorá zabezpečuje čerpanie skutočne obrovského objemu krvi. Priemerná osoba má cez srdce viac ako 7 ton krvi denne.

Ľudské srdce je skrátené elektrickými impulzmi budenia, ktoré sa produkujú v špeciálnej oblasti srdca - v sínuse. Nachádza sa v pravom predsieni v mieste, kde do nej vstupuje dutá žila a nazýva sa uzlom Keitha Flakeho alebo hlavným rytmickým rytmom.

Elektrický impulz z miesta výskytu sa šíri po celom srdci 200-300 milisekúnd a u novorodencov ešte rýchlejšie - 120-150 ms. Vzrušenie dôsledne pokrýva predsieň a komory, čo zaisťuje normálny tep srdca.

Sínusový rytmus - čo to znamená

Alebo fyziologický sínusový rytmus sa nazýva pravidelný rytmus tepov, kedy zdroj elektrickej aktivity srdca je presne Keith-Flack uzol. Hlavné charakteristiky sínusového rytmu:

 1. Na hardvérovom záznamu rytmu (EKG) existujú špičky P, ktoré vizualizujú predsieňové kontrakcie.
 2. P-vlna vždy predchádza komplexu QRS, to znamená, že predsieňová kontrakcia vždy prekračuje kontrakciu komôr.
 3. Vzdialenosť od zuba P k zubu Q je 120-200 ms.
 4. Sinusový rytmus srdca v normále u dospelých predstavuje 60-90 palpitácie za minútu.
 5. Rovnosť všetkých intervalov R-R (alebo P-P).

Prítomnosť fráza "sínusového rytmu" v popise výsledkov elektrokardiografie naznačuje, že aspoň žiadne arytmie u ľudí. V tomto prípade by sa mala venovať pozornosť iným parametrom.

Dôležité! Dieťa sínusový rytmus, je odlišná od dospelých - to znamená, že je výskyt 90-120 za minútu je normálne, vo veku 4-6 rokov.

Aké sú poruchy sínusového rytmu srdca?

Existuje niekoľko variantov odchýlok sinusového rytmu od normy. Každé porušenie má svoje vlastné zvláštnosti a nie všetky z nich vyžadujú liečbu.

Sínusová tachykardia. Prekročenie rýchlosti kontrakcií srdca za 90 úderov za minútu. Môže to byť celkom fyziologické, napríklad ak bol EKG zaznamenaný ihneď po cvičení. Anomálna sínusová tachykardia sa hovorí v prípade, že srdce "búša" viac ako 120 úderov za minútu a to nemá nič spoločné s fyzickými cvičeniami ani emočným stresom. Pri frekvencii 180 až 210 úderov za minútu sa človek cíti veľmi zle: je zjavný nedostatok vzduchu, vyvíja sa pocit strachu. V tomto prípade je potrebná okamžitá lekárska liečba.

Sinusová bradykardia. Pokles tepovej frekvencie je pod hranicou 60 kusov. Za normálnych okolností môže byť táto situácia pozorovaná u osoby počas spánku. V stave bdelosti je sínusová bradykardia v prevažujúcom počte prípadov znakom srdcových problémov.

Sínusová arytmia. Stav, keď sa sínusový rytmus stáva nepravidelným, je rozdiel medzi trvaním intervalov R-R, ale zdroj impulzov zostáva rovnaký - sínusový uzol. Pomerne často je definované v úplne zdravých detí a dospelých (cyklická forma), ako sínusového rytmu je trochu závislý na dýchacie činnosti: inšpiratívneho to menej často, a pri výdychu - častejšie.

Pevný sínusový rytmus. U detí a dospelých je to známka patológie, pri ktorej zmizne fyziologická nepravidelnosť. Jednoducho povedané, srdce bije pri rovnakej frekvencii pod stresom a stresom, čo nie je pre telo veľmi dobré. Pevný sínusový rytmus sa môže objaviť v dôsledku chronických alebo už akútnych ochorení: myokarditída u detí alebo infarkt u dospelých.

Aby ste nedokázali trpieť nepochopiteľnými pojmami pri závere elektrokardiogramu, je lepšie konzultovať s lekárom, ktorý dokáže ľahko a ľahko vysvetliť všetky nuansy, ktoré sú pre pacienta zaujímavé.

Príčiny a príznaky nestability sínusového rytmu

Čo spôsobuje abnormality sínusového rytmu? Existuje veľa dôvodov, ale stojí za to odlíšiť fyziologické príčiny od patologických, sprievodných chorôb a nielen od srdcových.

fyziologický

Z fyziologických dôvodov patria:

 • spať;
 • fiznagruzki;
 • emočné skúsenosti;
 • príjem potravy.

Patologické (spôsobené chorobou)

Srdcové (súvisiace so srdcom):

 • ischémia srdca akéhokoľvek charakteru (IHD, angína pectoris, infarkt);
 • kardiovaskulárne zlyhanie;
 • kardiomyopatia;
 • nedostatky a anomálie štruktúry srdca.
 • neurogénne ochorenia (neurochirurgická dystónia alebo VSD);
 • respiračná nedostatočnosť;
 • anémia;
 • endokrinná patológia (tyreotoxická burritída a iné ochorenia štítnej žľazy, nadobličiek).

Niektoré lieky:

 • srdcové glykozidy;
 • diuretiká;
 • antiarytmiká (beta-blokátory) a antihypertenzívne lieky.

Otrava akejkoľvek závažnosti vrátane intoxikácie tela v dôsledku fajčenia alebo pitia alkoholu.

Elektrolytická nerovnováha je stav, pri ktorom je pomer rôznych iónov v tele narušený:

 • hypo- a hyperkaliémia;
 • hypokalciémia;
 • hypomagneziémia.

V tých prípadoch, keď nie je možné určiť príčinu porúch sínusového rytmu, hovoria o idiopatickej sínusovej arytmii.

Metódy liečby porúch sínusového rytmu

Treba mať na pamäti navždy, že sínusový rytmus je normou u detí aj dospelých, takže nemusíte okamžite spěchať, aby ste našli lieky na neexistujúce ochorenie. Lekárske opatrenia by sa mali začať až po potvrdení patologického charakteru porušenia.

Okamžité lekárske postupy vyžadujú prohibitívne sínusovú bradykardiu (srdce bije 50 krát menej za minútu) a paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia (frekvencia rýchlosť presahuje 150 tepov za minútu).

Riešenie porúch sínusového rytmu nie je možné len s pomocou liekov, ale aj pomocou psychofyziologických metód liečby:

 • Psychoterapia.
 • Autotrenirovka.
 • Psychologická autoregulácia.

Tieto metódy sú zvlášť účinné u mladých pacientov - v 80% prípadov sú všetky príznaky, ktoré slúžili ako základ pre kontakt s lekárom, zastavené. Tieto metódy sú neúčinné v tých prípadoch, keď existuje fyziologický substrát na vznik patológie, napríklad v prípadoch srdcových abnormalít s infarktom myokardu.

Diagnóza porúch sínusového rytmu

Poruchy sínusového rytmu, hoci vo väčšine prípadov nevyžadujú žiadne osobitné opatrenia, by mali pacientov upozorniť. Toto tvrdenie je mimoriadne dôležité pre deti - rodičia by mali okamžite konzultovať lekára, pretože poruchy sinusového rytmu môžu maskovať iné ochorenia.

Počas konzultácie môže lekár určiť ďalšie metódy výskumu:

 • EKG po cvičení;
 • Ultrazvuk srdca;
 • Holterová kontrola je v tomto prípade najinformatívnejšou metódou, pretože registruje absolútne všetky srdcové kontrakcie denne. Pri štúdiu denných zmien srdcovej frekvencie je možné správne určiť príčinu porúch.

Mali by sa však použiť iba diagnostické metódy. Príslušný lekár môže jednoducho vyšetriť pacienta a zbierať anamnézu svojho života. V rozhovore sa často ukáže, že príznaky odchýlok sinusového rytmu sú spôsobené úplne objektívnymi príčinami: fajčením, zneužívaním alkoholu alebo športom.

Profylaxia sínusovej arytmie

Pozorným pacientom, obzvlášť obávajúcim sa, že sínusový rytmus má nejaké odchýlky, pomáhajú metódy prevencie. Tieto metódy sú zamerané na prevenciu situácií, v ktorých môže byť sínusový rytmus narušený. Všeobecné odporúčania v tomto prípade sú:

 1. Dodržiavanie režimu. Zdravý spánok: pre dospelých nie menej ako 6 hodín denne, pre deti v školskom veku - 8-10 hodín, pre deti - na vyžiadanie.
 2. Zdravá a vyvážená strava. V potravinách musí byť prítomné v požadovanom množstve všetkých vitamínov a stopových prvkov, ktoré sú potrebné pre bezproblémové fungovanie srdca. Odporúča sa obohatiť stravu o produkty bohaté na draslík: sušené ovocie, zelenina.
 3. Ak chcete vylúčiť stresové situácie - sínusový rytmus je veľmi náchylný na vplyv adrenalínu, ktorý sa počas vzrušenia produkuje vo veľkých množstvách. Po dohode môže lekár užívať ľahké upokojujúce látky (tinktúra valeriánov, extrakt z bylín).
 4. Zdržať sa od fajčenia, alkoholu a použitia látok obsahujúcich stimulačné zložky: káva, energetické nápoje.
 5. Dôsledné dodržiavanie predpisu lekára. Všetky srdcové lieky sa užívajú iba v súlade so schémou schválenou lekárom bez samostatnej úpravy dávky. Veľmi často sa sínusový rytmus stáva extrémne zriedkavým, keď pacient užíva ďalšiu tabletu beta-blokátorov alebo liekov obsahujúcich glykozid.

Zhrnutie všetkého, čo bolo povedané, by malo byť povedané, že sínusový rytmus je úplne fyziologický fenomén, ktorý zaisťuje normálne fungovanie ľudského srdca. Poruchy sínusového rytmu v prevažnej väčšine prípadov sú úplne fyziologickej povahy a nevyžadujú špecifickú liečbu. Pri prevencii porúch sínusového rytmu je mimoriadny význam dodržiavanie správneho spôsobu života a odmietanie deštruktívnych návykov.

Sínusový rytmus srdca

Sínusového rytmu je automaticky generovaný sínusovom uzla (SA), čo znamená, že život a smrť z dospelých alebo dieťa je úplne závislá na účinnosti skupiny svalových buniek s vlastnosťami vodivosti a dráždivosti.

Druhy sínusového rytmu

V SU existujú elektrické impulzy, ktoré nastavujú rytmus a spôsobujú, že všetky svalové vlákna srdca (myokard) sa súčasne zmrštia.

Normálny sínusový rytmus srdca zmeny:

 • pod vplyvom sympatických nervov, zrýchlenie srdcovej frekvencie (srdcová frekvencia), ktorá spôsobuje tachykardiu;
 • pod pôsobením parasympatických nervov, spomaľuje srdcovú frekvenciu, čo vedie k bradykardii.

Spomalenie rýchlosti myokardiálnej aktivity počas spánku je spôsobené zníženou potrebou orgánov v kyslíku a je fyziologickou normou. Takéto prerušenie myokardu, ako arytmia, sa vyvíja s poklesom excitability SU.

Dočasné poruchy srdca sa vyskytujú u prakticky zdravých ľudí a nie sú nebezpečné, ak nie sú podporované organickými poruchami, rozlišujú sínus:

 1. tachykardia - zvýšená srdcová frekvencia;
 2. bradykardia - znížená srdcová frekvencia;
 3. nepravidelný rytmus alebo arytmia - nestabilita srdcovej frekvencie;
 4. tuhá forma - druh sínusového rytmu, v ktorom je frekvencia kontrakcií myokardu nezmenená.

Presná diagnóza porúch sínusového rytmu sa vykonáva pomocou EKG.

Na EKG sú graficky znázornené všetky fázy sínusového rytmu srdcových kontrakcií. Hlavné latinské písmená sú priradené k zubom s amplitúdou viac ako 5 mm.

Dekódovanie sínusový rytmus srdca - čo znamená, že zuby na EKG a ich poradie na EKG, že je "sinus pauza", a ako to má vplyv na srdcovú frekvenciu.

Štádiá kontrakcie myokardu sa odrážajú na EKG nasledovne:

 1. SU generuje impulz, na EKG je rovný krátky úsek.
 2. Zvončeky sú stimulované - p vlna - vzostupná čiara zodpovedá pravému átriu, zostupná čiara zodpovedá ľavej.
 3. Vyvolanie atrioventrikulárneho (AB) uzla, zväzok His - krivka na EKG mierne klesá.
 4. Bolesť sa prenáša na medzikomorovú septum - krivka sa prudko zvýši.
 5. Steny ľavej komory sa znižujú - zub R.
 6. Obidve komory sú skrátené - ST.
 7. Relaxácia komôr - T.
 8. Neskorá fáza repolarizácie -

Zub Q na kardiograme nastane pri excitácii medzikomorovej septa, R - excitácii komôr. Výskyt S-vlny znamená konečný stupeň excitácie bázy ľavej komory. Na kazete EKG môže byť tento hrot neprítomný.

 • Segment p-Q sa rovná priechodnosti impulzu z CS na AV uzol. Dĺžka tohto segmentu závisí od tepovej frekvencie, veku, telesnej hmotnosti.
 • Segment QRS znamená komorovú kontrakciu, šírka segmentu charakterizuje čas intraventrikulárneho vedenia impulzu.
 • Interval ST je čas budenia komôr. Keď sa komory uvolnia, objaví sa Tine T.
 • Miesto QT korešponduje so systolom (kontrakciou) komôr.

Na kardiograme, so správnym sínusovým rytmom, segment TP zodpovedá diastole, čo znamená úplnú relaxáciu všetkých štyroch komôr srdca.

Pri dekódovaní EKG je určená poloha srdca. Vo väčšine ľudí je os srdca smerovaná zvisle, ale u malých detí, ako aj u hyper-stenóz (endomorfov), srdce leží vodorovne alebo sa približuje k tejto polohe.

EKG analýza

Pri hodnotení sínusového rytmu zvážte:

 • stálosť intervalu R-R;
 • umiestnenie zubu p vo vzťahu k komplexu QRS - so sínusovým rytmom p nevyhnutne predchádza komplexu;
 • frekvencia kontrakcií komôr.

Úplnejší obraz práce srdca počas dňa sa dosahuje denným sledovaním spoločnosti Holter - kontinuálnym meraním EKG počas celého dňa.

Správny rytmus

SU - zhluk špecializovaných buniek, dĺžka uzla je 1-2 cm. Táto forma je umiestnená v pravom predsieni, slúži ako centrum, ktoré kontroluje všetku prácu srdca.

Normálny alebo pravidelný sínusový rytmus srdca je charakteristický:

 • Srdcová frekvencia 60 -100 impulzov za minútu;
 • prítomnosť vlny P pred segmentom QRS na elektrokardiograme (EKG).
 • stálosť vzdialenosti medzi zubami R-R alebo minimálnymi rozdielmi nepresahujúcimi 10%.

Normy srdcového rytmu u dospelých a detí sa líšia. Sínusový rytmus srdca novorodenca sa vyznačuje vyššou P-vlnou, čo sa vysvetľuje vyššou relatívnou hmotnosťou predsiení, menšou hodnotou PQ intervalu ako v norme u dospelých.

Srdcová frekvencia u detí do jedného roka sa považuje za normálnu, ak sa pohybuje v rozmedzí od 100 do 160 úderov za minútu, u detí do 2 rokov sa pohybuje v rozmedzí 94 až 155 impulzov za minútu.

Sínusová tachykardia

Zrýchlenie srdcovej frekvencie spôsobené prerušením sínusového uzla nepresiahne 120 impulzov za minútu. Ak je frekvencia kontrakcie vyššia a dosahuje 150 impulzov za minútu, predpokladajú sa ďalšie poruchy nervového signálu v myokarde.

Intervaly p-Q, p-p sínusový rytmus zrýchlil konštantné alebo sa mení len nepatrne, čo znamená, že osoba nemá nastať zlyhanie srdca, sa nezdá pocit, že sa zastavil, a potom začal libru.

Dočasná zmena frekvencie pulsácií myokardu slúži ako kompenzačný mechanizmus, ktorý umožňuje telu lepšie sa prispôsobiť vonkajšiemu prostrediu. Akcelerácia srdcového tepu v podobe nebezpečenstva zvyšuje okamžité vypúšťanie krvi z komôr. Svaly získajú viac kyslíka, čo svojmu pánovi umožní rýchlejšie opustiť nebezpečné miesto.

Ale táto zvýšená sínusový rytmus u dospelých vytvára ďalšie riziko ohnísk excitácie a vzhľad extrasystoly na EKG, čo sa prejavuje kardiograf pásku dodatočnú na zuby F QRS.

Pri rigidnom sínusovom rytme, ktorý je typom pravidelného kontrakcie, p-p interval na EKG zostáva nezmenený.

Sinusová bradykardia

Na sínusovú bradykardiu s poklesom srdcovej frekvencie na 40 - 60 impulzov za minútu. Dĺžka segmentov p-p na EKG sa značne líši a môže zostať konštantná.

Sinusová bradykardia sa často zaznamenáva počas nočného spánku, ako to dokazuje Holter monitoring, najmä v mladšom veku. Impulz môže byť 35-40 impulzov za minútu. Existujú prestávky medzi kontrakciami a trvajú až 3 sekundy.

Sinusová bradykardia je častý fenomén u športovcov kvôli zvýšenej aktivite nervu vagus, ktorý je zodpovedný za zníženie srdcovej frekvencie. V popoludňajších hodinách môže byť pulz v rozmedzí 40-50, počas spánku môže klesnúť na 30 úderov za minútu.

Sinusové prestávky, pri ktorých nie sú zaznamenané srdcové kontrakcie na EKG, sú spôsobené blokádou impulzu z CS na AV uzol.

Nepravidelný rytmus, arytmia

S nepravidelným sínusovým rytmom srdca sa v EKG vyskytujú významné zmeny v intervale p-p. Sínusová arytmia môže závisieť od fázy dýchania. S touto formou arytmie srdcová frekvencia vzrastá pri inhalácii a klesá na výstupe.

Sínusová arytmia sa vyskytuje u detí s bradykardiou častejšie ako s tachykardiou. Sinusová bradykardia sa môže kombinovať s predsieňovým flutterom, fibriláciou.

V 30% prípadov je arytmia vyvolaná psychoemo-nálnymi stresovými situáciami. Významnú úlohu pri rozvoji tejto odchýlky hrá toxické poškodenie alkoholom, drogami a drogami.

Sínusový rytmus srdca na EKG - čo to znamená a čo to môže povedať

Srdcový rytmus, ktorý pochádza zo sínusového uzla a nie z iných oblastí, sa nazýva sínus. Je určená u zdravých ľudí a u niektorých pacientov trpiacich srdcovým ochorením.

Srdcové impulzy sa objavujú v sínusovom uzle, potom sa rozchádzajú na predsieň a komory, čo spôsobuje kontrakciu svalového orgánu.

Čo to znamená a aké sú normy

Sínusový rytmus srdca na EKG - čo to znamená a ako to určiť? V srdci sú bunky vytvoriť hybnosť vďaka určitému počtu úderov za minútu. Nachádzajú sa v sínusových a atrioventrikulárnych uzloch, rovnako ako v purkinských vláknach, z ktorých sa skladá tkanivo srdcových komôr.

Sínusový rytmus na elektrokardiograme znamená, že toto Impulz je generovaný presne sínusovým uzlom (norma je 50). Ak sú čísla iné, potom je impulz generovaný iným uzlom, ktorý udáva inú hodnotu pre počet zdvihov.

Normálne zdravý sínusový rytmus srdca je pravidelný s rôznou srdcovou frekvenciou v závislosti od veku.

Normálne indexy na kardiograme

Čo venuje pozornosť počas elektrokardiografie:

 1. Zub P na elektrokardiograme nevyhnutne predchádza komplexu QRS.
 2. Vzdialenosť PQ zodpovedá 0,12 sekundy - 0,2 sekundy.
 3. Tvar zuba P je konštantný v každom vedení.
 4. V dospelosti frekvencia rytmu zodpovedá 60 - 80.
 5. Vzdialenosť P-P je podobná vzdialenosti R-R.
 6. P vlna v normálnom stave by mala byť pozitívna v druhom štandardnom vedení, negatívna vo vedení aVR. Vo všetkých ostatných vodičoch (to je I, III, aVL, aVF) sa jeho tvar môže líšiť v závislosti od smeru jeho elektrickej osi. Obvykle sú zuby P pozitívne v olovených a aVF.
 7. Vo vlnoch V1 a V2 bude vlna P dvojfázová, niekedy môže byť prevažne pozitívna alebo prevažne negatívna. Vo vedeniach od V3 do V6 je zub prevažne pozitívny, aj keď môžu existovať výnimky v závislosti od jeho elektrickej osi.
 8. Pre každý zub P musí byť nutne sledovaný komplex QRS, vlna T. PQ interval u dospelých má hodnotu 0,12 sekúnd - 0,2 sekundy.

Sínusový rytmus spolu so zvislou polohou elektrickej osi srdca (EOS) ukazuje, že tieto parametre sú v normálnom rozsahu. Vertikálna os ukazuje premietnutie polohy orgánu v hrudníku. Tiež poloha orgánu môže byť v polo-vertikálnej, horizontálnej, polorov horizontálnej rovine.

Keď EKG zaznamená sínusový rytmus, znamená to, že pacient nemá problémy so srdcom. veľmi je dôležité, aby ste sa počas prehľadu nerobili obavami a neboli nervózni, aby sa nezískali neplatné údaje.

Nevykonávajte test ihneď po cvičení alebo potom, čo pacient vyliezol do tretieho alebo piateho poschodia pešo. Tiež by ste mali upozorniť pacienta, že by ste nemali fajčiť pol hodiny pred testom, aby ste nezískali nespoľahlivé výsledky.

Porušenia a kritériá na ich určenie

Ak v opise existuje fráza: porušenie sínusového rytmu, potom sa zaregistruje blokáda alebo arytmia. Arytmia je akákoľvek porucha v rytmovej sekvencii a jej frekvencia.

Blokády môžu byť spôsobené, ak je narušený prenos excitácie z nervových centier na srdcový sval. Napríklad zrýchlenie rytmu ukazuje, že so štandardnou sekvenciou kontrakcií sa urýchľujú srdcové rytmy.

Ak na záver existuje fráza o nestabilnom rytme, znamená to prejavenie malej frekvencie srdcových úderov alebo prítomnosť sínusovej bradykardie. Bradykardia nepriaznivo ovplyvňuje stav človeka, pretože orgány nedostávajú požadované množstvo kyslíka na normálnu činnosť.

Ak je zaznamenaný zrýchlený sínusový rytmus, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou tento prejav tachykardia. Takáto diagnóza sa robí, keď počet tepov srdcovej frekvencie prekročí 110 úderov.

Interpretácia výsledkov a diagnostika

S cieľom diagnostikovať arytmiu by malo byť porovnať získané ukazovatele s ukazovateľmi normy. srdcovej frekvencie v priebehu 1 minúty by nemal byť väčší ako 90. Pre stanovenie tohto indexu, je potrebné 60 (sekundy) vydelený trvania intervalu R-R (v sekundách), alebo znásobiť počet QRS, na 3 sekundy (dĺžka segmentu sa rovná 15 cm stužky) 20.

Takto možno diagnostikovať nasledujúce odchýlky:

 1. bradykardia - Srdcová frekvencia / min je menšia ako 60, niekedy je nárast intervalu P-P pevne nastavený na 0,21 sekundy.
 2. tachykardia - Tepová frekvencia sa zvyšuje na 90, hoci ostatné príznaky rytmu zostávajú normálne. Často sa môže vyskytnúť sklonené prehĺbenie segmentu PQ a ST segmentu stúpa. Vo vzhľade môže vyzerať ako kotva. Ak sa srdcová frekvencia zvýši nad 150 úderov za minútu, blokády 2. st.
 3. arytmie - je to nepravidelný a nestabilný sínusový rytmus srdca, keď sa intervaly R-R líšia o viac ako 0,15 sekundy, čo je dôsledkom zmien v počte zdvihov na dýchanie dovnútra a von. Často sa vyskytuje u detí.
 4. Pevný rytmus - nadmerná pravidelnosť znižovania. R-R sa líši menej ako 0,05 sekundy. Môže sa to vyskytnúť v dôsledku defektu sínusového uzla alebo porušenia jeho neurovegetatívnej regulácie.

Príčiny abnormalít

Najčastejšie príčiny porúch rytmu možno zvážiť:

 • nadmerné užívanie alkoholu;
 • akékoľvek ochorenie srdca;
 • fajčenie;
 • dlhodobé užívanie glykozidov a antiarytmík;
 • výčnelok mitrálnej chlopne;
 • patológia funkcie štítnej žľazy vrátane tyreotoxikózy;
 • zlyhanie srdca;
 • ochorenia myokardu;
 • infekčné lézie ventilov a iných častí srdca - ochorenie infekčnej endokarditídy (príznaky sú celkom špecifické);
 • preťaženie: emocionálne, psychologické a fyzické.

Dodatočný výskum

Ak lekár ukáže výsledky pri skúmaní výsledkov, dĺžka úseku medzi zubami P a ich výška nie sú rovnaké - sínusový rytmus je slabý.

Na určenie príčiny môže byť pacientovi odporučená podrobiť sa ďalšej diagnóze: môže sa zistiť patológia samotného miesta alebo problém nodálneho vegetatívneho systému.

Potom sa určuje monitorovanie Holtera alebo sa vykoná test na drogy, ktorý umožňuje zistiť, či existuje patológia samotnej lokality alebo či narušila regulácia autonómneho systému uzla.

Viac podrobností o syndróme slabosti tohto uzla nájdete na videokonferencii:

Ak sa ukáže, že arytmia bola výsledkom porušenia na samotnom mieste, potom sú vymenovaní korekčné merania vegetatívneho stavu. Ak sa z iných dôvodov použijú iné metódy, napríklad implantácia stimulátora.

Holter monitoring je bežný elektrokardiogram, ktorý vykonané do 24 hodín. Vzhľadom na trvanie tohto vyšetrenia môžu špecialisti študovať stav srdca v rôznych stupňoch cvičenia. Pri vykonávaní bežného EKG sa pacient nachádza na gauči a počas holterského monitorovania môžete študovať stav tela a počas cvičenia.

Taktika liečby

Sínusová arytmia Osobitné zaobchádzanie nevyžaduje. Nesprávny rytmus neznamená, že existuje niektorá z uvedených chorôb. Porucha srdcovej frekvencie je bežným syndrómom charakteristickým pre akýkoľvek vek.

Vyhnúť sa problémom so srdcom môže veľmi pomôcť správna strava, režim dňa, absencia stresu. Bolo by zbytočné brať vitamíny na udržanie srdca a zlepšenie elasticity ciev. V lekárňach nájdete veľké množstvo komplexných vitamínov, ktoré obsahujú všetky potrebné zložky a špeciálne vitamíny na udržanie srdcového svalu.

Okrem nich môžete obohatiť svoj jedálňou o také potraviny, ako napr pomaranče, hrozienka, čučoriedky, repa, cibuľa, kapusta, špenát. Obsahujú množstvo antioxidantov, ktoré regulujú počet voľných radikálov, ktorých nadmerné množstvo môže spôsobiť infarkt myokardu.

Pre bezproblémové ovládanie srdca telom potrebujú vitamín D, ktorý sa nachádza v petržlenu, kuracie vajcia, losos, mlieko.

Ak urobíte správnu diétu, držte sa režimu dňa, môžete dosiahnuť dlhú a bezproblémovú prácu srdcového svalu a nemusíte sa o ňu starať až do veku.

Nakoniec odporúčame sledovať video s otázkami a odpoveďami o poruchách srdcového rytmu:

Sínusový rytmus: esencia, reflexia EKG, norma a odchýlky, znaky

Sínusový rytmus - jeden z najdôležitejších ukazovateľov normálnej prevádzke srdca, čo naznačuje, že zdrojom skratiek pochádza z hlavy, sínusové, zostavy základného telesa. Tento parameter patrí medzi prvé v závere EKG a pacienti, ktorí dokončili štúdiu, dychtivo zistia, čo to znamená a či to stojí za to znepokojovať.

Srdce je hlavným orgánom, ktorý dodáva krv všetkým orgánom a tkanivám, stupeň okysličovania a funkcie celého organizmu závisí od jeho rytmickej a konzistentnej práce. Ak chcete znížiť svaly, potrebujete push - impulz pochádzajúci zo špeciálnych buniek vodivého systému. Zo zdroja tohto signálu a jeho frekvencie závisia charakteristiky rytmu.

srdcový cyklus je normálny, primárny impulz pochádza zo sínusového uzla (CS)

Sínusového uzla (SA) je umiestnený pod vnútorným plášťom z pravej predsiene, je dobre prekrvené získať krv priamo z koronárnych tepien, bohato opatrené vláknami autonómneho nervového systému, a to ako kartu, ktorá ju ovplyvniť, čo prispieva ako rastúci a klesajúci tepovej frekvencie generátora.

sínusového uzla bunky sú zoskupené do zväzkov, ktoré sú menšie ako u bežných kardiomyocytov mať tvar vretena. Kontraktilná funkcia je extrémne slabá, ale schopnosť vytvárať elektrický impulz je podobná ako nervové vlákna. Hlavný uzol je spojený s atrioventrikulárnym pripojením, ktoré prenáša signály na ďalšie excitovanie myokardu.

Sínusového uzla kardiostimulátor, sa nazýva istiny, v skutočnosti, že poskytuje srdcovú frekvenciu, ktorá dáva orgánom dostatočný prísun krvi, čím sa ušetrí pravidelný sínusový rytmus je nesmierne dôležité posúdiť výkonnosť srdca vo svojich citov.

SU generuje impulzy s najvyššou frekvenciou v porovnaní s inými časťami vodičového systému a potom ich ďalej prenáša s vysokou rýchlosťou. Frekvencia impulzov uzlových dutín leží v rozmedzí od 60 do 90 za minútu, čo zodpovedá normálnej srdcovej frekvencie, ak sa vyskytujú na úkor primárneho kardiostimulátora.

Elektrokardiografia je hlavnou metódou, ktorá umožňuje rýchlo a bezbolestne určiť, kde srdce dostáva impulzy, aká je ich frekvencia a rytmus. EKG sa vďaka prístupnosti, jednoduchosti implementácie a vysokej informovanosti stal pevne založený v praxi terapeutov a kardiológov.

Po obdržaní výsledkov elektrokardiografie sa každý bude pozrieť na záver, ktorý tu lekár odišiel. Prvý z ukazovateľov a bude odhadovať rytmu - sínus ak pochádzajú z hlavnej zostavy, alebo s určitým nesínusoidnej prameňa (AV uzlom a fibrilácie tkaniva, atď.). Takže napríklad výsledok "Sinusový rytmus so srdcovou frekvenciou 75" by nemal obťažovať, že je to normálne, a ak je expert píše o nesinusovom mimomaternicové rytmus, zvýšená srdcová činnosť (tachykardia) alebo spomalenie (bradykardia), potom je čas odísť k ďalšiemu vyšetreniu.

Rytmus zo sínusového uzla (SS) - sínusový rytmus - norma (vľavo) a patologické nonsinusové rytmy. Body nukleácie impulzov

Záverom je aj to, že pacient nájde informácie o pozícii EOS (elektrickej osi srdca). Za normálnych okolností môže byť v závislosti od individuálnych vlastností osoby buď vertikálne a polorezistentné, alebo horizontálne alebo polohorizontálne. Odchýlky EOS vľavo alebo vpravo zvyčajne hovoria o organickej patológii srdca. Podrobnosti o nástroji EOS a možnosti jeho umiestnenia sú popísané v samostatnej publikácii.

Sínusový rytmus je normálny

Často pacienti, ktorí našli v závere EKG sínusový rytmus, začnú báť, všetko je v poriadku, pretože tento pojem nie je známe všetkým, a preto možno hovoriť o patológiu. Môžu sa však uistiť, že sínusový rytmus je normou, ktorá označuje aktívnu prácu sínusového uzla.

Na druhej strane aj pri aktívnej aktivite hlavného kardiostimulátora sú možné určité odchýlky, ale nie vždy slúžia ako ukazovateľ patológie. Fluktuácie rytmu sa vyskytujú pri rôznych fyziologických stavoch, ktoré nie sú spôsobené patologickým procesom myokardu.

Účinok vagusového nervu a vlákien sympatického nervového systému na sínusový uzol často spôsobuje zmenu jeho funkcie smerom k väčšej alebo menšej frekvencii tvorby nervových signálov. To sa odráža v frekvencii srdcového tepu, ktorá sa počíta na rovnakom kardiograme.

V normálny sínusový rytmus frekvenčných pásmach 60 až 90 úderov za minútu, ale odborníci poukazujú na to, že jasná hranica pre definíciu normy a patológie nie je k dispozícii, to znamená, keď srdcová frekvencia 58 tepov za minútu príliš skoro hovoriť o bradykardia, rovnako ako tachykardia presahujúca cieľ 90. Všetky tieto parametre musia byť posudzovaná komplexne s povinným ohľadom na celkový stav pacienta, charakteristiky jeho výmenu, zamestnanie a dokonca aj to, čo sa v zábere bezprostredne pred štúdii.

Určenie zdroja rytmu pri analýze EKG - hlavný bod, zatiaľ čo sínusový rytmus sa považuje za:

 • Určenie P-vlny pred každým komorovým komplexom;
 • Konštantná konfigurácia predsieňových zubov v tom istom vedení;
 • Konštantná hodnota intervalu medzi zubami P a Q (až 200 ms);
 • Vždy kladný (smerovaný nahor) zub P v druhom štandardnom vedení a negatívny v aVR.

Na záver EKG môže skúšaný nájsť: "Sínusový rytmus so srdcovou frekvenciou 85, normálna poloha elektrickej osi". Takýto záver sa považuje za normu. Ďalšia možnosť: "rytmus nie je sínus s frekvenciou 54, ektopická." Tento výsledok by mal byť upozornený, pretože je možný vážny patologický stav myokardu.

Vyššie uvedené charakteristiky týkajúce kardiogram ukazujú na prítomnosť sínusového rytmu, čo znamená, že impulz prichádza z uzla typu master dole do komory, ktorá je predmetom zmluvy po átria. Vo všetkých ostatných prípadoch, rytmus je považovaný nesinusovym a jej zdroj leží mimo Su -.. K srdcových svalových vlákien, atrioventrikulárneho uzla, atď Je možné impulzy z dvoch miest prevodového systému, v tomto prípade rovnako, hovoríme o arytmiu.

Aby výsledok EKG bol čo najpresnejší, mali by byť vylúčené všetky možné príčiny zmien aktivity srdca. Fajčenie, rýchle lezenie po schodoch alebo beh, šálka silnej kávy môže zmeniť parametre srdcovej činnosti. Rytmus, samozrejme, zostane sinus, ak uzol funguje správne, ale aspoň tachykardia bude fixovaná. Preto pred začatím štúdie je potrebné, aby sa upokojila, odstrániť stres a úzkosť, rovnako ako fyzickú aktivitu - všetko, čo priamo alebo nepriamo ovplyvňovať výsledok.

Sínusový rytmus a tachykardia

Opäť si pripomíname, že existuje sínusový rytmus s frekvenciou 60 až 90 za minútu. Ale čo keď parameter presahuje stanovené hranice pri zachovaní jeho "sinus"? Je známe, že takéto výkyvy nie vždy hovoria o patológii, takže nie je potrebné predčasne panikaťovať.

Zrýchlený sínusový rytmus srdca (sínusová tachykardia), ktorý nie je indikátorom patológie, je stanovený, keď:

 1. Emocionálne pocity, stres, strach;
 2. Silná fyzická námaha - v posilňovni, v ťažkej fyzickej práci atď.
 3. Po jedle príliš veľa jedla, pitie silnej kávy alebo čaju.

Taká fyziologická tachykardia sa odráža v údajoch EKG:

 • Dĺžka intervalu medzi zubami P, intervalom RR, ktorého trvanie s príslušnými výpočtami umožňuje určiť presnú hodnotu srdcovej frekvencie je znížená;
 • Hrot P zostáva na svojom normálnom mieste - pred komorovým komplexom, ktorý má naopak správnu konfiguráciu;
 • Frekvencia srdcových kontrakcií je 90-100 za minútu.

Tachykardia so zachovaným sínusovým rytmom vo fyziologických podmienkach je zameraná na poskytovanie krvi tkanivám, ktoré sa z rôznych dôvodov stali viac potrebné - športovanie, jogging. Nemožno ju považovať za porušenie a v krátkom čase samotné srdce obnovuje sínusový rytmus bežnej frekvencie.

V prípade absencie akéhokoľvek ochorenia vyšetrovaná osoba stretne s tachykardia počas sínusového rytmu na EKG, mali by ste okamžite spomenúť, ako vyšetrovanie - keby bol strach, nie je tam pretekal v kancelárii kardiografie exponenciálnym tempom, a možno fajčil cigaretu na schodoch klinike tesne pred EKG odstránenie.

Sínusový rytmus a bradykardia

Opak sínusovej tachykardie je variantom srdcovej práce - spomalenie jej kontrakcií (sínusová bradykardia), ktorá tiež nehovorí vždy o patológii.

Fyziologická bradykardia so znížením frekvencie impulzov zo sínusového uzla menej ako 60 za minútu sa môže vyskytnúť, ak:

 1. Stav spánku;
 2. Zamestnanie profesionálnych športov;
 3. Individuálne ústavné znaky;
 4. Nosenie oblečenia s pevným golierom, tesne kravatu.

Stojí za zmienku, že bradykardia častejšie ako nárast srdcovej frekvencie, hovorí o patológii, a preto sa zvyčajne zameriava pozorne. S organickými léziami srdcového svalu môže bradykardia, dokonca aj vtedy, keď sa zachová "sínusový rytmus", môže stať diagnózou vyžadujúcou liečbu.

V sne, došlo k výraznému zníženiu tepovej frekvencie - asi jedna tretina z "denných hodnôt", ktorá je spojená s prevahou predominanciou tónu, potláča aktivitu sínusovom uzla. EKG často zaznamenané v bdelom stave objektov, takže to bradycardia nie je zaznamenaný u obvyklých masívne vyšetrovanie, ale to môže byť videný denné monitorovanie. V prípade, že záver kontroly Holter je údaj o spomalenie sínusového rytmu vo sne, je pravdepodobné, že index sa vojde do normálu, čo bude vysvetľovať kardiológ naozaj záleží pacientov.

Okrem toho je potrebné poznamenať, že asi 25% mladých mužov má vzácnejší pulz v rozmedzí od 50 do 60 rokov a rytmus je sínus a pravidelný, neexistujú žiadne príznaky problémov, to znamená, že ide o variant normy. Aj profesionálni športovci sú náchylní na bradykardiu kvôli systematickému fyzickému namáhaniu.

Sinusová bradykardia je stav, keď je impulz menší ako 60, ale impulzy v srdci sú naďalej generované hlavným uzlom. Ľudia s týmto ochorením môžu upadnúť do mdloby, zažiť závrat, často túto anomáliu sprevádza vagotónia (variant vegetatívne-vaskulárnej dystónie). Sínusový rytmus s bradykardiou by mal byť dôvodom na vylúčenie veľkých zmien myokardu alebo iných orgánov.

Známky sínusová bradykardia na EKG bude predlžovať intervaly medzi zubami a fibrilácie ventrikulárna komplexy, ale všetky indikátory sú "sinus" rytmus Vyhradené - Vlna P je stále predchádza QRS a má konštantnú veľkosť a tvar.

Tak, sínusový rytmus - bežnou súčasťou na elektrokardiograme, čo ukazuje retenciu aktivity hlavným kardiostimulátora, zatiaľ čo normosistolii sínusový rytmus, normálne frekvencie a - v rozsahu medzi 60 a 90 úderov. Dôvody na obavy v tomto prípade by nemali byť, ak neexistujú náznaky iných zmien (napríklad ischémia).

Kedy je potrebné sa obávať?

Dôvod na obavy by malo byť uzatvorenie kardiografie hovorí o patologickú sínusovej tachykardie, bradykardia alebo arytmia s nestabilitou a nepravidelným rytmom.

Ak Tachy a bradiformah lekár rýchlo nastavuje odchýlku impulzov od normy sa v nahor alebo nadol, nájde podnet a smeruje k ďalším skúškam -.. srdcové ultrazvuk, Holter, krvné testy na hormóny atď zistiť príčinu, môžete začať liečbu.

Nestabilná sínusový rytmus EKG je znázornené nerovné medzery medzi hlavnými zubami komorové komplexy, výkyvy, ktoré presiahnu - 150-160 ms. To je takmer vždy príznakom choroby, takže pacienti nenechávajte bez pozornosti a snaží sa zistiť príčinu nestability v sínusového uzla.

Skutočnosť, že srdce porazí s nepravidelným sínusovým rytmom, sa vysvetlí elektrokardiografiou. Nezrovnalosti sadzba môže byť spôsobený štrukturálnymi zmenami v myokardu - jazva, zápalu a srdcových ochorení, srdcové zlyhanie, celkový hypoxia, anémia, fajčenie, poruchy endokrinného systému, zneužívanie niektorých liekov a veľa skupín z iných príčin.

Nesprávny sínusový rytmus pochádza z hlavného hnacej sily rytmu, ale frekvencia výkyvov orgánov sa zvyšuje, potom klesá, stráca trvanie a pravidelnosť. V tomto prípade hovoria o sínusovej arytmii.

Arytmia sínusového rytmu môže byť variantom pravidlá, potom sa nazýva cyklický, a zvyčajne je spojená s dýchaním - respiračné arytmie. S týmto javom sa zvyšuje inspiračná srdcová frekvencia a pri exhalácii - padá. Respiračné arytmie možno nájsť v profesionálnych športovcov, mládež v rozšírených hormonálnymi zmenami, osôb trpiacich autonómnou dysfunkciou a neuróz.

Srdcová arytmia spojená s dýchaním je diagnostikovaná na EKG:

 • Normálny tvar a poloha predsieňových zubov sú zachované, čo predchádza všetkým komorovým komplexom;
 • Pri vdýchnutí sa intervaly medzi kontrakciami znižujú, pri výdychu sa stávajú dlhšie.

sínusového rytmu a respiračnej arytmie

Na rozlíšenie fyziologických sínusových arytmií nechajte niektoré testy. Veľa ľudí vie, že môžu byť vyzvaní, aby si zadržali dych, keď sú vyšetrení. Táto jednoduchá činnosť pomáha neutralizovať účinok vegetatívnej a určuje pravidelný rytmus, ak je spojená s funkčnými príčinami a nie je odrazom patológie. Okrem toho, užívanie beta-adrenoblokátora zvyšuje arytmiu a atropín ju odstraňuje, čo sa však nedeje s morfologickými zmenami v sínusovom uzle alebo srdcovom svale.

Ak je sínusový rytmus nepravidelný a nie je eliminovaný odďaľovaním dýchacích a farmakologických testov, je na čase premýšľať o prítomnosti patológie. Môže to byť:

 1. myokarditída;
 2. kardiomyopatia;
 3. Ischemická choroba diagnostikovaná u väčšiny starších ľudí;
 4. Nedostatok srdca s rozšírením jeho dutín, ktorý nevyhnutne ovplyvňuje sínusový uzol;
 5. Pľúcna patológia - astma, chronická bronchitída, pneumokonióza;
 6. Anémia vrátane dedičných;
 7. Neurotické reakcie a autonómna dystónia vážneho stupňa;
 8. Poruchy vnútorných sekréčných orgánov (diabetes, tyreotoxikóza);
 9. Zneužívanie diuretík, srdcových glykozidov, antiarytmík;
 10. Poruchy elektrolytu a intoxikácie.

Sínusový rytmus pri jeho nepravidelnosti neumožňuje vylúčiť patológiu, a naopak, častejšie na ňom tiež špecifikuje. To znamená, že okrem "sínusu" musí byť rytmus správny.

príklad prerušení a nestabilitu pri operácii sínusového uzla

Ak je pacient vedomý svojich chorôb, proces diagnostiky je zjednodušený, pretože lekár môže konať úmyselne. V iných prípadoch, keď bol nestabilný sínusový rytmus nálezom na EKG, existuje komplex vyšetrení - holter (denný EKG), bežiaci pás, echokardiografia atď.

Vlastnosti rytmu u detí

Deti sú veľmi zvláštnou súčasťou ľudí, u ktorých sa veľa parametrov veľmi líši od dospelých. Takže každá mamička vám povie, ako často bije srdce o novorodenca, ale nemusela robiť starosti, pretože vieme, že deti v prvých rokoch a najmä dojčatá tepová frekvencia výrazne vyššia ako u dospelých.

Sínusový rytmus by mal byť zaznamenaný na všetkých deťoch bez výnimky, ak reč nespôsobuje poškodenie srdca. Tachykardia súvisiaca s vekom je spojená s malými rozmermi srdca, ktoré musia poskytnúť rastúcemu telu požadované množstvo krvi. Čím je dieťa menšie, tým častejšie má pulz, ktorý dosahuje 140-160 za minútu v období novorodenca a postupne klesá na úroveň "dospelých" o osem rokov života.

EKG u detí fixuje rovnaké príznaky sínusového pôvodu rytmu - zuby P pred kontrakciami komôr rovnakej veľkosti a tvaru, zatiaľ čo tachykardia by mala zodpovedať vekovým parametrom. Absencia sínus činnosti, kedy bude kardiológ ukazujú nestabilitu rytmu alebo mimomaternicového svojho vodiča - dôvodom k vážnym obavám lekárov a rodičov a zistiť dôvody, ktoré dieťa sa často stáva vrodená.

Avšak pri čítaní indikácie sínusovej arytmie podľa údajov EKG by matka nemala okamžite paniky a mdloby. Je pravdepodobné, že sínusová arytmia je spojená s dýchaním, ktoré sa často pozoruje v detstve. Je potrebné vziať do úvahy podmienky a EKG v prípade, že dieťa bolo položené na chladné gauči, bál alebo zmätený, reflektor zadržať dych zvýši prejavy respiračné arytmie, ktorý nehovorí o vážnej chorobe.

Avšak sínusová arytmia by sa nemala považovať za normu, kým sa definitívne nepreukáže jej fyziologická podstata. Takže patológia sínusového rytmu je častejšie diagnostikovaná u predčasne narodených detí postihnutých vnútromaternicovou hypoxiou detí so zvýšeným intrakraniálnym tlakom u novorodencov. To môže vyvolať rachity, rýchly rast, VSD. Keď nervový systém dozreje, regulácia rytmu sa zlepšuje a samotné poruchy môžu prechádzať.

Tretina sinusových arytmií u detí má patologický charakter a je spôsobená dedičnými faktormi, infekciou vysokou horúčkou, reumatizmom, myokarditídou, srdcovými defektmi.

Šport pre respiračnú arytmiu nie je pre dieťa kontraindikovaný, ale iba za podmienok konštantného dynamického monitorovania a záznamu EKG. Ak príčina nestabilného sínusového rytmu nie je fyziologická, kardiológ bude nútený obmedziť športové aktivity dieťaťa.

Je jasné, že rodičia majú obavy z dôležitej otázky: čo robiť, ak je sinusový rytmus nesprávny na EKG alebo ak je fixná arytmia? Po prvé, musíte ísť kardiológovi a znova dať dieťaťu kardiografiu. Ak je dokázaná fyziológia zmien, potom dostatočné pozorovanie a EKG 2 krát za rok.

Ak nestabilita sínusového rytmu nezodpovedá normám, nie je spôsobená dýchacími alebo funkčnými príčinami, kardiológ predpíše liečbu v súlade so skutočnou príčinou arytmií.

Viac Informácií O Plavidlách